Interbellum

1918
Nov 09 – De Duitse keizer doet afstand van de kroon.
Nov 09 – De sociaal-democraat Phillipp Scheidemann roept in Duitsland de republiek uit.
Nov 11 – De Eerste Wereldoorlog eindigd met een Wapenstilstand Eerste Wereldoorlog.

1919
Jan 5 – Oprichting van de Deutsche Arbeiter Partei (DAP).
Juni 28 – Ondertekening van het Verdrag van Versailles (Treaty of Versailles). Kaart Situatie Vedrag van Versailles. (Film moment ondertekening)

1920
10 Jan – Het Verdrag van Versailles treedt in werking
10 Jan – De oprichting van de Volkenbond
24 Jan – Oprichting van de Nationsozialistische Deutsche Arbeiterspartei (NSDAP). (Hitler is het 555ste lid.)
15 Nov – Van 15 t/m 18 dec 1920 is de bijeenkomst van de Volkenbond te Geneve.
1921
Juli 29 – Adolf Hitler wordt de leider van de NSDAP.
1922
6 feb- 9 power verdrag Maritime verdrag tussen USA, Belgie, Engeland, China, Frankrijk, Italie, Japan, Nederland, en Portugal.
16 apr – Verdrag van Rapallo tussen Duitsland en de USSR
30 sept – Stichting van de Unie van Socialisitische Sowjet-Republieken (USSR)
28 okt – De mars op Rome van Mussolini en zijn zwarthemden
1923
Nov 8/9 – The Beer Hall Putsch.
1924
2 okt – Protocol van Geneve, ter voorkoming van oorlog wordt ondertekend
1925
18 juli – Hitler’s boek “Mein Kampf” wordt gepubliceerd.
16 okt – Verdrag van Locarno (Duitsland, Belgie, Frankrijk, Engeland en Italie) waarbij de wederzijdse grenzen wordt gegarandeerd.
1926
8 febr – Duits verzoek tot opname in de Volkenbond
8 mrt – Eerste kabinet De Geer (8 mrt 1926 tot 10 augustus 1929)
8 sept – Duitsland wordt opgenomen in de Volkenbond
1927

1928
27 aug – 54 staten ondertekenen het Kellogg-pact.
 1929
27 juli – Te Geneve wordt een krijgsgevangenen Conventie ondertekend
10 aug – Begin economische wereldcrisis
29 okt – Op de aandelenmarkt van Wall Street verliezen aandelen hun waarde.
1930
Sept 14 – Germans elect Nazis making them the 2nd largest political party in Germany.
1931
18 sept – Japan bezet Mantsjoerije
14 dec – De NSB wordt door Anton Mussert en Cees van Geelkerken opgericht.
1932
Nov 8 – Roosevelt elected President of the United States.
1933
Jan 5 – Hitler heeft een gesprek met Generaal von Hammerstein over lebensraum en de Germanisierung
Jan 30 – Adolf Hitler wordt Premier van Duitsland.
Feb 2 – De tweede internationale ontwapeningsconferentie in Geneve
Feb 2 – Partijprogramma van Hitler gepubliceerd in de Volkischer Beobachter
Feb 27 – De Reichstag in Berlijn wordt door Marinus van de Lubbe brandgesticht.
Feb 28 – Noodverordening in Duitsland ter bescherming van volk en staat.
mrt 12 – Het eerste concentratie kamp wordt geopend bij Oranienburg in de buurt van Berlijn.
mrt 27 – Japan trekt zich terug uit de volkenbond
mrt 23 – Rede van de sociaal-democratische partijleider Otto Weis tegen de machtingswet
mrt 24 – De machtingswet geeft Hitler dictoriale macht.
apr 1 – Nazi boycot van Joodse winkels
Mei 10 – Boeken van entartete schrijvers worden door de SA in beslag genomen en op bevel van Goebbels in het openbaar verbrand.
Mei 26- Tweede kabinet Colijn
Juni 12- De Nazi’s open het Dachau concentratie kamp
Juli 14 – De NSDAP is de enige toegestane partij in Duitsland.
Juli 20 – Vice-kanselier von papen ondertekent in het Vatikaan het concordaat.
Okt 14 – Duitsland trekt zich terug uit de volkenbond.
1934
June 30 – De Nacht van de Lange Messen, de uitschakeling van de SA als machtsfactor.
Juli 25 – De Nazis vermoorden de Oostenrijkse Chancellor Dollfuss.
Aug 2 – De Duitse President Hindenburg sterft.
Aug 19 – Adolf Hitler wordt de Fuhrer (leider) van Duitsland
1935
Mrt 16 – Hitler violates the Treaty of Versailles by introducing military conscription.
Sept 15 – De Neurenberger wetten worden door Hitler ingesteld. Hierdoor verliezen de Duitse Joden hun burgerrechten.
1936
Feb 10 – The German Gestapo is placed above the law.
Mrt 7 – German troops occupy the Rhineland.
May 9 – Mussolini’s Italian forces take Ethiopia.
Juli 18 – Civil war erupts in Spain.
Aug 1 – Olympic games begin in Berlin.
okt 1 – Franco declared head of Spanish State.
Nov 25 – Japan en Duitsland sluiten het Anti-Comintern Pact af.
1937
June 11 – Soviet leader Stalin begins a purge of Red Army generals.
Nov 5 – Hitler reveals war plans during Hossbach Conference
Nov 6 – Italie sluit zich aan bij het Anti-Comintern Pact (Protocol Concluded by Italy Germany and Japan at Rome November 6 1937)
1938
Feb 4, 1938 Hitler neemt het commando op zich van de Wehrmacht. (Hitlers Decree on command of the Wehrmacht)
Mrt 12/13, 1938 – Germany announces ‘Anschluss’ (union) with Austria.
Aug 12, 1938 – German military mobilizes.
Sept 30, 1938 – British Prime Minister Chamberlain appeases Hitler at Munich.
okt 15, 1938 – German troops occupy the Sudetenland; Czech government resigns.
Nov 9/10, 1938 – Kristallnacht – door de nazi’s georganiseerde pogrom gericht tegen de Joden in Duitsland