Interbellum

Interbellum 1918 - 1938
1918
09 November  – De Duitse keizer doet afstand van de kroon.
09 November  – De sociaal-democraat Phillipp Scheidemann roept in Duitsland de republiek uit.
11 November – De Eerste Wereldoorlog eindigd met een Wapenstilstand Eerste Wereldoorlog.
1919
5 Januari  – Oprichting van de Deutsche Arbeiter Partei (DAP).
28 Juni – Ondertekening van het Verdrag van Versailles (Treaty of Versailles). Kaart Situatie Verdrag van Versailles. (Film moment ondertekening)
14 September – De oprichting van de Völkischer Beobachter (Vanaf 1920 de officiele NSDAP krant)
1920
10 Januari – Het Verdrag van Versailles treedt in werking
10 Januari – De oprichting van de Volkenbond
24 Januari – Oprichting van de Nationsozialistische Deutsche Arbeiterspartei (NSDAP). (Hitler is het 555ste lid.)
4 juni – Verdrag van Trianon
15 November- Van 15 t/m 18 dec 1920 is de bijeenkomst van de Volkenbond te Geneve.
1921
29 Juli – Adolf Hitler wordt de leider van de NSDAP.
1922
6 februari- 9 power verdrag tussen USA, Belgie, Engeland, China, Frankrijk, Italie, Japan, Nederland, en Portugal.
6 Februari – Five-Power Treaty  (Washington Naval Treaty)
16 April – Verdrag van Rapallo tussen Duitsland en de USSR
30 September – Stichting van de Unie van Socialisitische Sowjet-Republieken (USSR)
28 Oktober – De mars op Rome van Mussolini en zijn zwarthemden
1923
8/9 November – The Beer Hall Putsch.
1924
1 April – Adolf Hitler is veroordeeld voor zijn aandeel in de The Beer Hall Putsch
1925
18 Juli – Hitler’s boek “Mein Kampf” wordt gepubliceerd.
16 Oktober – Verdrag van Locarno (Duitsland, Belgie, Frankrijk, Engeland en Italie) waarbij de wederzijdse grenzen wordt gegarandeerd.
1926
8 Februari – Duits verzoek tot opname in de Volkenbond
8 Maart – Eerste kabinet De Geer (8 Maart 1926 tot 10 Augustus 1929)
8 September – Duitsland wordt opgenomen in de Volkenbond
1927

1928
27 Augustus – 54 staten ondertekenen het Kellogg-pact.
 1929
27 Juli – Te Geneve wordt een krijgsgevangenen Conventie ondertekend
10 Augustus – Begin economische wereldcrisis
29 Oktober – Op de aandelenmarkt van Wall Street verliezen aandelen hun waarde.
1930
‎14 september – Een gedeelte van de Duitse bevolking kiezen de nazi’s waardoor ze de 2e grootste politieke partij in Duitsland zijn.‎
1931
18 September – Japan bezet Mantsjoerije
14 dec – De NSB wordt door Anton Mussert en Cees van Geelkerken opgericht.
1932
‎8 november – ‎‎Roosevelt werd gekozen tot president van de Verenigde Staten.‎
1933
5 Januari – Hitler heeft een gesprek met Generaal von Hammerstein over lebensraum en de Germanisierung
30 Januari  – Adolf Hitler wordt Rijkskanselier (Premier) van Duitsland.
2 Februari  – De tweede internationale ontwapeningsconferentie in Geneve
2 Februari  – Partijprogramma van Hitler gepubliceerd in de Volkischer Beobachter
27 Februari – De Reichstag in Berlijn wordt door Marinus van de Lubbe brandgesticht.
28 Februari  – Noodverordening in Duitsland ter bescherming van volk en staat.
12 Maart – Het eerste concentratie kamp wordt geopend bij Oranienburg in de buurt van Berlijn.
27 Maart – Japan trekt zich terug uit de volkenbond
23 Maart – Rede van de sociaal-democratische partijleider Otto Weis tegen de machtingswet
24 Maart – De machtingswet geeft Hitler dictoriale macht.
1 April  – Nazi boycot van Joodse winkels
10 Mei – Boeken van entartete schrijvers worden door de SA in beslag genomen en op bevel van Goebbels in het openbaar verbrand.
26 Mei – Tweede kabinet Colijn
12 Juni – De Nazi’s open het Dachau concentratie kamp
14 Juli – De NSDAP is de enige toegestane partij in Duitsland.
20 Juli – Vice-kanselier Franz von Papen ondertekent in het Vatikaan het concordaat.
22 september –  Oprichting ‎‎Reichskulturkammer, onderdrukking kunst door Joseph Goebbels.
14 Oktober – Duitsland trekt zich terug uit de volkenbond.
1934
30 Juni – De Nacht van de Lange Messen, de uitschakeling van de SA als machtsfactor.
25 Juli – De Nazis vermoorden de Oostenrijkse Chancellor Dollfuss.
2 Augustus – De Duitse President Paul von Hindenburg sterft.
19 Augustus – Adolf Hitler wordt de Fuhrer (leider) van Duitsland
5 september Reichsparteitag die wordt verfilmd door Leni Riefenstahl als Triumph des Willens.
1935
16 Maart – ‎Hitler schendt het Verdrag van Versailles door militaire dienstplicht in te voeren‎.;
15 September – De Neurenberger wetten worden door Hitler ingesteld. Hierdoor verliezen de Duitse Joden hun burgerrechten.
3 Oktober – Italië valt het Ethopische keizerrijk binnen
1936
10 Februari – ‎De Duitse Gestapo wordt boven de wet geplaatst. ‎
‎7 maart – Duitse troepen bezetten het Rijnland. ‎
‎9 mei – Mussolini’s Italiaanse troepen nemen Ethiopië in. ‎
‎18 juli – Burgeroorlog breekt uit in Spanje. ‎
‎1 augustus – Olympische spelen beginnen in Berlijn. ‎
‎1 oktober – Franco uitgeroepen tot hoofd van de Spaanse staat. ‎
‎25 november – Japan en Duitsland sluiten het Anti-Comintern Pact af.‎
1937
11 Juni -‎ Sovjetleider Stalin begint een zuivering van de generaals van het Rode Leger. ‎
7 juli Het Marco Polobrug incident, hiermee creëerden Japen een reden om een oorlog met China te beginnen.
‎5 november – Hitler onthult oorlogsplannen tijdens Hossbach Conferentie‎
8 November – Italie sluit zich aan bij het Anti-Comintern Pact (‎Protocol gesloten door Italië Duitsland en Japan te Rome op 6 november 1937‎)
1938
4 Februari – Hitler neemt het commando op zich van de Wehrmacht. (Hitlers Decree on command of the Wehrmacht)
12/13 Maart -‎ Duitsland kondigt ‘Anschluss‘ (unie) met Oostenrijk aan.‎
12 Augustus – ‎Duitse militairen mobiliseren.‎
‎30 september – ‎‎De Britse premier Chamberlain komt tot overeenkomst met Hitler in München.‎ Lees de Rede van Chamberlain
13 september – Sudeten Duitse opstand
‎15 oktober – ‎‎Duitse troepen bezetten Sudetenland; De Tsjechische regering treedt af.‎
9/10 November – Kristallnacht – door de nazi’s georganiseerde pogrom gericht tegen de Joden in Duitsland.


Bronnen en meer informatie

  1. Bronnen Mei1940