Disclaimer

Wij zijn niet aan politieke partij of groepering gebonden. Sinds 2000 bestaat de website mei1940.org. Onze doelstelling is zoveel mogelijk over de Tweede wereldoorlog bekend te maken. De tweede wereldoorlog is een onderwerp wat nog steeds actueel is en blijft.

Copyright

Onze bestand zijn afkomstig uit openbare bronnen. Zodat op de inhoud van Mei1940 geen copyrights berusten. Wees vrij om het e.a. te gebruiken voor een werkstuk. Als wij ons vergist mochten hebben, neem dan contact met ons op, zodat wij het copyright aanpassen of desbetreffende onderwerp of foto verwijderen.

Het materiaal op mei1940 onder de Creative Commons Naamsvermelding/Gelijkdelen-licentie, tenzij anders aangegeven.

We understand these images or documents to be in the public domain. If we are mistaken, and a copyright holder would like better attribution, We would be pleased to do so. Or, if a copyright holder wants the images removed, of course, I would do so promptly.

Informatie

De informatie op deze website is alleen bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Hoewel we ons best doen om de juistheid van de informatie te waarborgen, kunnen we niet garanderen dat alle informatie op de website volledig juist, actueel of compleet is. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolkomenheden in de informatie op de website.

Gebruikers van de website wordt aangevraagd hun eigen onderzoek te doen alvorens beslissingen te nemen gebaseerd op de informatie op de website.

Wij kunnen niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en/of actueel is. Daarom kunt u aan de informatie op de website van Mei1940 geen rechten ontlenen. Evenmin is de website Mei1940 aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

Mocht u informatie, data en/of programma’s tegen komen waarvan het copyright bij u ligt, verzoeke dit te melden aan de webmaster.

Deze website geeft onze persoonlijke visie, mening en producten weer. Informatie die op deze website geplaatst wordt, is volkomen vrijblijvend van aard. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Gebruik van de beschikbaar gestelde informatie geschiedt geheel en al voor de eigen verantwoording van de bezoeker van deze website.

De informatie op deze website heeft alleen een informatieve bedoeling, het is bedoeld als persoonlijk notitie van zaken die wij belangrijk vinden. De inhoud van andere websites die door middel van links op deze website te bezoeken zijn, zijn geheel en al ter verantwoording van de maker(s) van desbetreffende website.

Wilt u contact met ons opnemen naar aanleiding van informatie op deze website, doe dat dan via e-mail. (info@mei1940.org) Reclame, spam, dreigementen etc. worden daarbij niet op prijs gesteld.

Alleen mail voorzien van een volledige naam en een geldig retour emailadres wordt serieus gelezen. Het is niet onze bedoeling om enig auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken voor publicatie. Het kan voorkomen dat, ondanks de zorgvuldigheid en oprechte bedoelingen, een copyrighthouder toch meent dat zijn/haar belangen worden geschaad. In voorkomend geval verzoeken wij u om via e-mail contact met ons op te nemen. U kunt via webmaster@proefomgeving.nl een bericht versturen.

Indien het bezwaar redelijk en/of begrijpelijk is zal het betreffende materiaal worden verwijderd.

De inhoud van deze disclaimer blijft onverminderd van kracht ongeacht spellingsfouten en/of fouten in de grammatica. Wanneer de in deze disclaimer gestelde zaken voor eerdere interpretaties vatbaar zijn, dan is de interpretatie die als doel heeft om ons te vrijwaren van welke rechtsvervolging dan ook de enige juiste.

Aan deze disclaimer kunnen door derden geen rechten worden ontleend. Wij behouden ten alle tijden het recht deze disclaimer te wijzigen naar eigen inzicht. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en zijn met onmiddellijke ingang en terugwerkend van kracht.

Deze website geeft onze persoonlijke visie, mening en producten weer. Informatie die op deze website geplaatst wordt, is volkomen vrijblijvend van aard. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Gebruik van de beschikbaar gestelde informatie geschiedt geheel en al voor de eigen verantwoording van de bezoeker van deze website.

De informatie op deze website heeft alleen een informatieve bedoeling, het is bedoeld als persoonlijk notitie van zaken die wij belangrijk vinden. De inhoud van andere websites die door middel van links op deze website te bezoeken zijn, zijn geheel en al ter verantwoording van de maker(s) van desbetreffende website.

Wilt u contact met ons opnemen naar aanleiding van informatie op deze website, doe dat dan via e-mail. (webmaster@proefomgeving.nl) Reclame, spam, dreigementen etc. worden daarbij niet op prijs gesteld.

Alleen mail voorzien van een volledige naam en een geldig retour emailadres wordt serieus gelezen. Het is niet onze bedoeling om enig auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken voor publicatie. Het kan voorkomen dat, ondanks de zorgvuldigheid en oprechte bedoelingen, een copyrighthouder toch meent dat zijn/haar belangen worden geschaad. In voorkomend geval verzoeken wij u om via e-mail contact met ons op te nemen. U kunt via webmaster@proefomgeving.nl een bericht versturen.

Indien het bezwaar redelijk en/of begrijpelijk is zal het betreffende materiaal worden verwijderd.

De inhoud van deze disclaimer blijft onverminderd van kracht ongeacht spellingsfouten en/of fouten in de grammatica. Wanneer de in deze disclaimer gestelde zaken voor eerdere interpretaties vatbaar zijn, dan is de interpretatie die als doel heeft om ons te vrijwaren van welke rechtsvervolging dan ook de enige juiste.

Aan deze disclaimer kunnen door derden geen rechten worden ontleend. Wij behouden ten alle tijden het recht deze disclaimer te wijzigen naar eigen inzicht. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en zijn met onmiddellijke ingang en terugwerkend van kracht.

Privacy

mei1940.org neemt je privacy serieus. Lees het volgende voor meer informatie over ons privacybeleid.

mei1940.org hecht waarde aan de bescherming van je persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van mei1940.org, aanvaard je daarmee gebonden te zijn aan deze privacy policy, die kan worden gewijzigd of aangepast van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving.

Traffic data (Automatisch Gegenereerde Informatie)

Traffic data worden gegenereerd wanneer je computer verbinding maakt met mei1940.org en zijn niet voldoende alleen om je te identificeren. We kunnen de volgende informatie verzamelen: de oorsprong van de verbinding, IP-adres, het type en de versie van je internet browser, de lengte van de verbinding, enz. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor statistische doeleinden om het verkeer naar en op mei1940.org te analyseren (meest en minst bekeken pagina’s, activiteit per dag en uur, enz.). Traffic data worden altijd anoniem verwerkt.

Cookies

Cookies zijn kleine beetjes informatie die onze server naar jouw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer.

In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van jouw pc en door jou aangegeven voorkeuren) om een volgend gebruik van mei1940.org te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast je IP-adres, geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens je volgende gebruik van mei1940.org geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van mei1940.org of dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) mei1940.org.

Persoonsgegevens

Je hoeft ons niet te voorzien van persoonlijk identificeerbare informatie om gebruikt te kunnen maken van deze website. Als we enige persoonlijke informatie ontvangen, verzamelen en/of verwerken gebruiken we het op een eerlijke en rechtmatige wijze. Wij zullen nooit je persoonlijke informatie delen met derden.
Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen van de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

  1. Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze disclaimer&privacyverklaring;
  2. Het verzamelen van persoonsgegevens wordt beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  3. Wij vragen om nadrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
  4. Wij geven jou gegevens niet door aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
  5. Wanneer wij jouw gegevens delen, maken wij afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
  6. Passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
    jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Wij verzamelen geen persoonsgegevens, zoals naam, emails. De comments staan uit en niemand kan lid worden van deze website.

Links naar andere sites & Advertenties

mei1940.org maakt gebruik van advertenties van derden op mei1940.org ter ondersteuning van onze website. Sommige van deze adverteerders kunnen gebruik maken van web-technologieën, zoals cookies en web beacons op onze site.

mei1940.org bevat links waarmee je mei1940.org verlaat en op websites van een andere partij terecht komt. mei1940.org heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. mei1940.org accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. Wij raden je aan het privacybeleid en / of verklaringen van de andere websites die je bezoekt te raadplegen.

Email: webmaster@mei1940.org