8 September 1927 Duitsland wordt opgenomen in de Volkenbond

8 September 1927 Duitsland wordt opgenomen in de Volkenbond
8 September 1927 Duitsland wordt opgenomen in de Volkenbond

Op 8 september 1927 werd Duitsland officieel opgenomen in de Volkenbond. Duitsland was een van de eerste landen die lid werd van de Volkenbond, die in 1920 werd opgericht om te helpen bij het bevorderen van internationale vrede en veiligheid.

Duitsland, zag zichzelf als een van de belangrijkste leden van de Volkenbond. De opname van Duitsland in de Volkenbond was een belangrijke stap in de richting van meer internationale samenwerking en het bevorderen van vrede.

Was duitsland verantwoordelijk voor de eerste wereld oorlog?

Nee, Duitsland is niet verantwoordelijk voor de Eerste Wereldoorlog. Veel verschillende factoren hebben bijgedragen aan de oorlog, waaronder rivaliserende allianties, nationalistische spanningen, imperialistische ambities, economische conflicten en blundering van leiders. De uiteindelijke aanleiding was de moord op de Oostenrijkse aartshertog Franz Ferdinand in juni 1914.

Probleem volkenbond

De volkenbond is een voorloper van de Verenigde Naties en was bedoeld om een einde te maken aan wereldwijde conflicten. Helaas had de volkenbond weinig succes. Hoewel de volkenbond een aantal internationale wetten en principes had vastgesteld, had het geen echt mandaat om deze wetten af te dwingen. Het had te weinig macht om te voorkomen dat landen opnieuw oorlog voerden. Bovendien had de volkenbond geen vermogen om andere landen te verplichten tot de naleving van de verplichtingen die ze hadden aangegaan. Ook had de volkenbond geen middelen om landen af te straffen als ze de afspraken niet nakwamen. Als gevolg hiervan kon de volkenbond geen effectief voorschrijvend instrument zijn en was het niet in staat om op te treden.