Concordaat 8 juli 1933

De betrokken partijen kwamen tot een overeenstemming op 8 juli 1933. Het concordaat is op 20 juli 1933 ondertekend door kardinaal Pacelli (latere Paus Pius XII) en Franz von Papen, vice-kanselier van Duitsland, onder rijkskanselier Adolf Hitler (sinds 30 januari 1933). Pacelli verleende von Papen de hoge pauselijke onderscheiding van het grootkruis van de orde van Pius.

Passage uit artikel 14 van het Rijksconcordaat:

“De benoemingen van aartsbisschoppen, bisschoppen en dergelijken zullen niet eerder worden bekendgemaakt dan nadat de rijksstadhouder zich er naar behoren van vergewist heeft dat er geen bezwaren van algemeen politieke aard bestaan.”

Hierdoor was het voor Hitler mogelijk om een éénpartijregime te voeren, met de steun van het Vaticaan?, omdat het Vaticaan de steun aan de Deutsche Zentrumspartei onttrok.