Tweede kabinet Colijn (1933-1935)

Het Tweede kabinet Colijn was het Nederlandse kabinet van 26 mei 1933 tot 31 juli 1935. Het werd gevormd door de politieke partijen Roomsch-Katholieke Staatspartij (RKSP), Anti-Revolutionaire Partij (ARP), Christelijk-Historische Unie (CHU), Liberale Staatspartij (LSP) en de Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB).