Neurenberger wetten van 1935

Schema dat gebruikt werd om de indeling in Duitsers en Joden uit te leggen.
Schema dat gebruikt werd om de indeling in Duitsers en Joden uit te leggen.

De Anti-joodse rassenwetten, Neurenberger wetten genoemd, werden in september 1935 uitgevaardigd door de nazi’s al snel nadat ze aan de macht waren. Ze worden ook wel de Neurenbergse rassenwetten genoemd omdat deze stad in de nazi-tijd een belangrijk centrum voor antisemitische propaganda was. In deze wetten werd het verboden voor Duitsers om te trouwen met joden en Duitse joden werden hun burgerrechten ontnomen. Op deze manier probeerden de nazi’s joden het leven zo zuur te maken dat ze ‘vrijwillig’ uit Duitsland zouden vertrekken. Later zou deze racistische wetgeving escaleren in de houding dat de joden en andere ‘inferieure elementen’ uitgeroeid moeten worden en maakten ze de weg vrij voor de holocaust.

De wetten bestonden uit drie secties, die luidden:

1. Huwelijken tussen joden en burgers van Duits en aanverwant bloed werden verboden.

2. Buitenechtelijke seksuele relaties tussen joden en burgers van Duits of aanverwant bloed werden verboden.

3. Het was joden niet toegestaan om vrouwelijke burgers van Duits of aanverwant bloed in dienst te hebben.

De wetten bevatten regels rond het Duitse staatburgersschap en het voeren van het hakenkruis als Duitse rijksvlag.

Na de Tweede Wereldoorlog werden deze wetten ingetrokken.