Van 15 dec 1920 eerste bijeenkomst van de Volkenbond

Van 15 dec 1920 eerste bijeenkomst van de Volkenbond
Van 15 dec 1920 eerste bijeenkomst van de Volkenbond

De Volkenbond, opgericht in januari 1920, was een internationale organisatie die de politieke en economische betrekkingen tussen de leden nationaal en internationaal moest bevorderen. Op 15 december 1920 begon de eerste officiële bijeenkomst van de Volkenbond in Genève, Zwitserland.

Doelstelling Volkenbond

De leden bespraken onderwerpen zoals de economische integratie van de leden, de bestrijding van gewapend conflict, de versterking van de internationale rechtsorde en de verbetering van de sociale omstandigheden.

De bijeenkomst duurde tot 18 december 1920. De resultaten van de vergadering werden opgenomen in de Conventie van Genève, waarin de basisprincipes van de Volkenbond werden vastgelegd. De Conventie van Genève werd later de basis voor vele andere internationale verdragen.

Basisprincipes van de Volkenbond

De basisprincipes van de Volkenbond zijn als volgt:

1. Vrede is het hoogste idee.

2. Samenwerking tussen landen is noodzakelijk om internationale vrede en veiligheid te verzekeren.

3. Internationale geschillen dienen op een vreedzame manier te worden opgelost.

4. Alle leden dienen de beslissingen van de Volkenbond te respecteren.

5. Alle leden moeten respect hebben voor de soevereiniteit en territoriale integriteit van andere leden.

6. Alle leden moeten een verdraagzame en goede samenwerking tussen elkaar bevorderen.

7. Alle leden moeten de regels van internationale rechtvaardigheid in acht nemen.

8. Alle leden moeten de algemene internationale vredeswaarborgen aanvaarden.

Conventie van Genève

De Conventie van Genève is een internationaal akkoord dat gebruikt wordt om humanitaire problemen tijdens oorlogen op te lossen. Het werd in 1949 ondertekend door 196 landen, waaronder de Verenigde Naties. Het akkoord bevat regels die de behandeling van burgers en krijgsgevangenen regelen, evenals het verstrekken van humanitaire hulp aan personen die getroffen worden door oorlogen. De Conventie van Genève bevat ook regels over het gebruik van wapens, de bescherming van de burgerbevolking, de handhaving van internationale humanitaire wetten en het beperken van militaire acties. Het akkoord is bedoeld om de oorlogssituatie te verlichten en te voorkomen dat er nog meer levens verloren gaan.


Bronnen en meer informatie

  1. Bronnen Mei1940