Kaart Europa na de Eerste Wereldoorlog

State Bounderary Alignments Resulting from the First World War Peace Treaties
State Bounderary Alignments Resulting from the First World War Peace Treaties

Kaart van Europa na de Eerste Wereldoorlog. Hierin staan de nieuwe grenzen, die vastgesteld zijn na het tot stand komen van de verschillende vredesverdragen.

Door het Duitse Rijk afgestane gebieden
1. Noord-Sleeswijk: aan koninkrijk Denemarken
2. Posen en West-Pruisen (grotendeels): aan Polen
3. vrije stad Danzig
4. Memelland: aan Litouwen
5. Oost-Opper-Silezië: aan Polen
6. Hultschiner landje: aan Tsjecho-Slowakije
7. Elzas-Lotharingen: aan Frankrijk
8. Eupen en Malmedy: aan België

 

Door het Duitse Rijk afgestane gebieden
Door het Duitse Rijk afgestane gebieden

‎In februari en maart 1920 werden de Schleswigische Volksraadplegingen gehouden. De bevolking van Sleeswijk kreeg slechts twee keuzes voorgeschoteld: de Deense of Duitse soevereiniteit.

Het Noord-Deenstalige gebied stemde voor Denemarken, terwijl het Zuid-Duitstalige gebied voor Duitsland stemde, waardoor de provincie werd verdeeld. De Oost-Pruisische volksraadpleging werd gehouden op 11 juli 1920. Er was een opkomst van 90%, waarbij 99,3% van de bevolking bij Duitsland wilde blijven. Verdere volksraadplegingen werden gehouden in Eupen-Malmedy en Neutral Moresnet.

Op 20 september 1920 wees de Volkenbond deze gebieden toe aan België. Deze laatste volksraadplegingen werden gevolgd door een grenscommissie in 1922, gevolgd door de nieuwe Belgisch-Duitse grens die op 15 december 1923 door de Duitse regering werd erkend. De overdracht van het Hultschin-gebied, silezië, aan Tsjechoslowakije werd voltooid op 3 februari 1921 .‎

‎Na de implementatie van het verdrag werd Opper-Silezië aanvankelijk bestuurd door Groot-Brittannië, Frankrijk en Italië. Tussen 1919 en 1921 vonden drie grote geweldsuitbarstingen plaats tussen Duitse en Poolse burgers, waardoor ook Duitse en Poolse strijdkrachten betrokken raakten. In maart 1921 hield de Inter-Geallieerde Commissie de opper-Silezië-volksraadpleging, die ondanks het eerdere geweld vreedzaam verliep. De volksraadpleging resulteerde erin dat ongeveer 60 procent van de bevolking stemde voor de provincie om deel te blijven uitmaken van Duitsland. Na de stemming debatteerde de Volkenbond over de toekomst van de provincie. In 1922 werd Opper-Silezië verdeeld: Oppeln, in het noordwesten, bleef bij Duitsland, terwijl de provincie Silezië, in het zuidoosten, werd overgedragen aan Polen. ‎

‎Memel bleef tot januari 1923 onder het gezag van de Volkenbond, met een garnizoen van de Franse strijdkrachten. Op 9 januari 1923 viel het Litouwse leger het gebied binnen tijdens de Klaipėda-opstand.

Het Franse garnizoen trok zich terug en in februari stemden de geallieerden ermee in om Memel als “autonoom gebied” aan Litouwen te koppelen. Op 8 mei 1924, na onderhandelingen tussen de Litouwse regering en de Conferentie van Ambassadeurs en actie van de Volkenbond, werd de annexatie van Memel geratificeerd. Litouwen aanvaardde het Statuut-Memel, een regeling voor het delen van bevoegdheden om niet-Litouwers in het gebied en zijn autonome status te beschermen, terwijl de verantwoordelijkheid voor het gebied bij de grote mogendheden bleef. De Volkenbond bemiddelde op lokaal niveau tussen de Duitsers en Litouwers, waardoor de machtsdelingsregeling tot 1939 duurde.‎

‎Op 13 januari 1935, 15 jaar nadat het Saarbekken onder de bescherming van de Volkenbond was geplaatst, werd een volksraadpleging gehouden om de toekomst van het gebied te bepalen. Er werden 528.105 stemmen uitgebracht, waarvan 477.119 stemmen (90 procent van de stemmen) voor een unie met Duitsland; Er werden 46.613 stemmen uitgebracht voor de status quo en 2.124 stemmen voor een unie met Frankrijk. De regio kwam op 1 maart 1935 weer onder Duitse soevereiniteit. Toen de uitslag bekend werd gemaakt vluchtten 4.100 mensen, onder wie 800 vluchtelingen uit Duitsland, naar Frankrijk.‎


Bronnen en meer informatie

  1. Bronnen Mei1940
  2. HARDING ENDS WAR; SIGNS PEACE DECREE AT SENATOR’S HOME; Thirty Persons Witness Momentous Act in FrelinghuysenLiving Room at Raritan.DROPS BLOT ON SIGNATUREJoint Resolution of CongressMade Effective at 4:10 P.M.,Daylight Saving Time.TEXT OF THE RESOLUTION Steel Pen Used to Be Given to Representative Porter, Author ofHistoric Document. Blot on Signature. Receives Papers on Porch. HARDING ENDS WAR; SIGNS PEACE DECREE Calls It the Living Room. Text of the Resolution. Reservations for the Limited States. Draft Evaders Still Liable. PEACE PROCLAMATION NEXT. This Will Terminate Wartime Laws Not Previously Repealed. – The New York Times (nytimes.com)
  3. Treaty of Versailles – Wikipedia
  4. Aftermath of World War I – Wikipedia
  5. Creative Commons — Attribution-ShareAlike 3.0 Unported — CC BY-SA 3.0

Foto

Door Känsterle, CC BY-SA 3.0, Koppeling