De Duitse keizer doet afstand van de kroon 9 november 1918

De Duitse keizer doet afstand van de kroon 9 november 1918
De Duitse keizer doet afstand van de kroon 9 november 1918

De positie van de Duitse Keizer was tijdens de eerste wereldoorlog sterk achteruit gegaan. In feite bestuurde hij het land niet meer, een militaire junta bestuurd, bestaande o.a. uit Erich Ludendorff en Paul von Hindenburg hadden de macht in handen.

De Duitse bevolking had genoeg van de de keizer. De reden was dat er in Duitsland tekorten waren door de blokkade van geallieerden en de verschrikkelijke verliezen aan mensenlevens.

Tijdens de Novemberrevolutie kondigde prins Max op 9 november 1918 het aftreden van de keizer aan.

‎De ‎‎Duitse Revolutie‎‎ of ‎‎Novemberrevolutie‎‎ was een burgerconflict in het ‎‎Duitse Keizerrijk‎‎ aan het einde van de ‎‎Eerste Wereldoorlog‎‎ dat resulteerde in de vervanging van de Duitse ‎‎federale‎‎ ‎‎constitutionele monarchie‎‎ door een democratische ‎‎parlementaire‎‎ ‎‎republiek‎‎ die later bekend werd als de ‎‎Weimarrepubliek.‎‎

De revolutionaire periode duurde van november 1918 tot de goedkeuring van de ‎‎Grondwet van Weimar‎‎ in augustus 1919. Onder de factoren die tot de revolutie leidden, waren de extreme lasten die de Duitse bevolking tijdens de vier jaar van oorlog moest dragen, de economische en psychologische gevolgen van de nederlaag van het Duitse Rijk door de ‎‎geallieerden‎‎ en de groeiende sociale spanningen tussen de algemene bevolking en de ‎‎aristocratische‎‎ en ‎‎burgerlijke‎‎ elite.‎

‎De eerste daden van de revolutie werden veroorzaakt door het beleid van het ‎‎opperbevel‎‎ van het Duitse leger en het gebrek aan coördinatie met het ‎‎marinecommando‎‎. In het licht van de nederlaag wat het plan van Duitse admiraliteit om te proberen een climactische zeeslag met de Engelse ‎‎Royal Navy‎‎ uit te dagen met behulp ‎‎van haar marineorder van 24 oktober 1918‎‎, maar de slag vond nooit plaats.

In plaats van gehoor te geven aan hun bevelen om voorbereidingen te treffen om tegen de Britten te vechten, leidden Duitse zeelieden op 29 oktober 1918 een opstand in de ‎‎marinehavens van Wilhelmshaven‎‎, gevolgd door de ‎‎muiterij in Kiel‎‎ in de eerste dagen van november.

Deze onlusten verspreidden de geest van burgerlijke onrust over Heel Duitsland en leidden uiteindelijk tot de proclamatie van een republiek ter vervanging van de keizerlijke monarchie op 9 november 1918, twee dagen voor ‎‎Wapenstilstand‎‎. Kort daarna ontvluchtte ‎‎keizer Wilhelm II‎‎ het land en ‎‎deed afstand van zijn troon‎‎.‎