Chronologische tijdlijn Adolf Hitler (1889-1945) NSDAP-Politicus

Chronologische tijdlijn Adolf Hitler (1889-1945) NSDAP-Politicus
Chronologische tijdlijn Adolf Hitler (1889-1945) NSDAP-Politicus

Adolf Hitler was de dictator van Duitsland van 1933 tot 1945. In deze periode heeft hij zich schuldig gemaakt aan Volkerenmoord en andere misdaden in naam van het Duitse Volk. Het meest beangstigde van zijn opkomst was, dat hij aan de macht is gekomen via de democratische weg. Deze man was een van de hoofdveroorzakers van de Tweede Wereldoorlog. De periode Hitler is nu gelukkig geschiedenis, maar van geschiedenis moet je blijven leren.

1889 Hitler, Adolf (Braunau-am-Inn 20 april 1889 – Berlijn 30 april 1945), Duits nationaalsocialistisch staatsman en dictator, was de zoon van Alois Schicklgruber, Oostenrijks douanebeambte, die eerst als buitenechtelijk kind de naam van zijn moeder droeg, maar zich sedert 1877 Hitler noemde, en diens nicht Klara Poelzl. De verhouding met zijn vader, die hem tot een beambtenloopbaan had voorbestemd, was gespannen.

1903 Adolf Hitler vader sterft.

1905 Hitler bezocht de Realschule te Linz, maar voltooide de school niet. Op de middelbare school daarentegen kon Hitler niet goed meekomen. Hij had vanwege zijn afstandelijke gedrag en zijn verlegenheid (met name tegenover vrouwen) weinig of geen vrienden. Het enige vak waar hij daadwerkelijk goede beoordelingen voor kreeg, was tekenen.

1907 Het was Hitlers ambitie om kunstschilder te worden en hij toog naar Wenen om zich in te laten schrijven bij de kunstacademie. De kunstacademie waarbij hij zich aanmeldde wees hem echter af. De directeur suggereerde hem weliswaar om architect te worden, maar dit betekende wederom datgene waar hij een gruwelijke hekel aan had: regelmatig werken. In de jaren vóór de Eerste Wereldoorlog verdiende hij de (karige) kost met allerlei kleine baantjes, wat werk als ongediplomeerd kunstschilder en een wezenuitkering. Dit leverde weinig op en daarom overnachtte hij dikwijls in een daklozenpension.

1913 Op 24 mei Hitler vertrekt naar Duitsland om zich aan de Oostenrijks/Hongaarse dienstplicht te onttrekken.

1914 16 augustus : Hitler meldt zich als oorlogsvrijwilliger. Hij wordt ingedeeld bij het Bayerische Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 16 (später Regiment “List”). In december van dat jaar krijgt hij het IJzeren kruis der tweede klasse wegens getoonde moed aan het front.

1916 Oktober: Hij wordt zwaar gewond aan zijn been aan het West front, opgenomen in een veldhospitaal.

1917 5 Maart: Hitler meldt zich genezen, weer bij zijn eenheid terug.

1918 Augustus: Hitler krijgt het IJzeren kruis der eerste klasse, wegens getoonde moed op het slag veld.In de oorlogsjaren vocht hij vier jaar lang mee als ordonnans in de rang van korporaal de op één na laagste rang. Het Duitse Bayerische Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 16 waarbij hij diende kwam onder meer in actie bij de Slag om Ieper. Hij raakte meerdere malen gewond, o.a. bij Messen. Hij kreeg een kogelschampschot langs zijn voorhoofd. Om zijn litteken te verbergen, droeg hij zijn haar met een bles op zijn voorhoofd. In november 1918 besloot hij de politiek in te gaan.

1918 15. Oktober: Door een gasaanval wordt Hitler zwaar gewond.

Eind November: Na een ziekenhuis opname, wordt Hitler ingedeeld bij het Reichswehr Infanterieregiment 2 bij Munchen. Zijn functie was ordonnans en verkenner.

1919 Juni: Zwaar teleurgesteld door Duitse nederlaag en de omwenteling van nov. 1918, was hij in München enige tijd actief als politiek instructeur bij het leger en kwam zo in aanraking met officierskringen, voor welke hij ook gegevens verzamelde over politieke partijen. Zo leerde hij de kleine nationalistische ‘Deutsche Arbeiterpartei’ van de smid Anton Drexler kennen en trad na enige tijd toe.

12 September: Hitler sloot zich aan bij de Duitse Arbeiderspartij (DAP), één van de talloze kleine politieke groeperingen uit die tijd.

16 Oktober: Hitler houdt zijn eerst politieke toespraak voor leden van de DAP.

1920 Februari: Hitler werkte mee aan het samenstellen van een partijprogramma van de Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP).

31 Maart: Hilter neemt ontslag uit de Reichwehr en richt zich op zijn politieke toekomst.

1921 29 Juli: Vanwege zijn redenaars talenten, krijgt hij de leiding van de NSDAP met dictatoriale machtigen.

1923 9 November: Mislukte Putsch. In het crisisjaar 1923 (bezetting van het Ruhrgebied en inflatie) kreeg de partij een steeds grotere betekenis in Beieren en in het najaar kon Hitler een putsch te München tegen de Beierse regering beramen, waarvoor hij de medewerking van Erich Ludendorff en andere officieren had weten te winnen.

De Bierkellerputsch vond (vervroegd) op 8 nov. plaats, maar mislukte. Hitler werd tot vijf jaar vestingstraf veroordeeld, maar behoefde van de straf slechts acht maanden (april–dec. 1924) uit te zitten. In die tijd schreef hij met hulp van zijn secretaris, Rudolf Hess, het eerste deel van Mein Kampf. Na zijn vrijlating nam hij de leiding van de inmiddels ontwrichte partij weer in handen en zag kans deze tot een vaste eenheid op te bouwen. De publicatie van het tweede deel van Mein Kampf (1925–1926) maakte hem financieel minder afhankelijk.

1924 26 Februari: Hitler wordt samen met Ernst Rohm en Generaal Erich Ludendorff tot vijf jaar gevangenisstraf veroordeeld vanwege hun deelname aan de Putsch.

20 December: Voortijdige vrijlating. Tijdens zijn gevangenschap heeft hij Mein Kampf afgerond.

Al enkele maanden na zijn vrijlating in 1924 werd het spreekverbod op de partij in München opgeheven. Waar het verbod op de partij nog wel bestond, en dat gold in het begin voor vrijwel heel Duitsland, werd door middel van gewelddadige provocaties geprobeerd ‘het nieuws te halen’. Dat lukte vaak. Desondanks werd het verbod in de ene na de andere deelstaat opgeheven. In de media werd steeds meer macht veroverd. Eind jaren ’20 kon de NSDAP uitgroeien tot een grote landelijke partij.

1925 27 Februari: Grondlegging van de NSDAP

30 April: Hitler verliest het Oostenrijks Staatsburgerschap en was stateloos totdat het Duitse staatsburgerschap werd verkregen in een stad die door de NSDAP gecontroleerd werd.

1927 9 Maart: Na de opheffing van het spreekverbod in Bayeren spreekt Hitler weer in het openbaar.

1928 16 November: Hitler spreekt na het opheffen van het preekverbod in Pruisen weer in Berlijn.

1931 10 Oktober: President Paul von Hindenburg ontvangt Hitler voor de eerste keer op audiëntie.

11 Oktober: Het oprichten van het het Harzburger Front. Een gezamenlijke anti republiek actie, van de NSDAP, Deutschnationale Volkspartei (DNVP), Alldeutscher Verband en Stahlhelm.

1932 27 Januari: Hitler spreekt voor industriëlen in Düsseldorf.

26 Februari: Hitler krijgt het Duitse staatsburgerschap. (hij is zeven jaar stateloos geweest).

13 Maart: In de eerste ronde voor de presidentsverkiezingen behaalt Hitler 30% van de stemmen.

10 April: In de tweede stemronde behaalt Hitler 37% van de stemmen. De zittende president Paul von Hindeburg behaalde de meeste stemmen.

13 Augustus: Na de verkiezingen van 31 Juli, waaruit de NSDAP als sterkte partij naar voren komt, wordt Hitlers eis tot erkenning door President von Hindenburg afgewezen.

6 November: Bij verkiezingen blijft de NSDAP de sterkste, ondanks een verlies aan stemmen.

8 December: Na een poging om een kabinet te vormen met Gregor Strasser, trekt deze laatste zich terug uit de politiek.

1933 Toen Adolf Hitler in 1933 aan de macht kwam, was er wel zeker latent antisemitisme, dat door de NSDAP en de SA werd uitgebuit. Het begon met pesterijen door radicale elementen, waarna de regering hen “tevreden stelde” met antisemitische maatregelen. Dit culmineerde uiteindelijk in de Neurenberger wetten van 1935. Dit omvatte een pakket discriminerende maatregelen alsmede regelgeving die bepaalde wie er wel en wie niet een Duitser of jood was.

4 Januari: Von Papen die een goede bekende van Von Schleicher was speelde dubbelspel door achter diens rug in januari 1933 contact met Hitler te zoeken teneinde met deze een regering te vormen

30 Januari: In 1933 werd Hitler ten slotte door de toenmalige rijkspresident van de Weimarrepubliek, Paul von Hindenburg met tegenzin benoemd tot Rijkskanselier.

27 februari:Reichstag in Berlijn in brand, aangestoken door Marinus van der Lubbe. Hitler gebruikte de brand als aanleiding om met diverse politieke tegenstanders, waaronder vooral veel communisten, hardhandig af te rekenen.

5 Maart: Met de verkiezingen haalt de NSDAP geen absolute meerderheid. De NSDAP behaalt 43,9 procent van de stemmen.

21 Maart: Minister-president Hitler komt samen met President Hindenburg ter gelegenheid van de Tag Von Potsdam. Door deze bijeenkomst van de Ouden en Nieuwen zal het aanzien van de Regering Hitler worden verbeterd.

24 Maart: Door een machtsspel worden de Sozialdemokratische Partij Duitsland (SPD) en de Kommunistischen Partij Duitsland verboden.

1934 30 Juni: In de Nacht van de Lange Messen werd de hele top van de SA, het partijleger van de Duitse Nazi-partij, de NSDAP, vermoord door de SS van Heinrich Himmler. Dit onder verschillende voorwendselen: het zouden o.a. homo’s zijn, of men zou samengezworen hebben tegen Adolf Hitler..

20 Juli: De SS wordt losgemaakt uit de SA en als bewapende eenheid onder Hitler gesteld. Het leger laat toe dat er een tweede gewapende macht in het land is.

2 Augustus: President Hindenburg sterft. Hitler combineert het ambt van President en Premier en voert de titel “Führer und Reichskanzler”. De Reichswehr, nu Wehrmacht genoemd, zweert trouw en gehoorzaamheid aan Hitler.

1935 15 September: In Neurenberg worden de Nürnberger rassenwetten vastgelegd.

1936 7 Maart: Hitlers Troepen marcheren het gedemilitariseerde Rijnland binnen.

20 Juli: Hitler geeft ondersteuning aan de anti republikeinse troepen van Generaal Franco door het sturen van Duitse strijdkrachten tijdens de Spaanse Burgeroorlog (16. Juli 1936 – 28. Maart 1939)

25 Oktober: Anti-Kominternpact met Japan en later met Italië.

1937 25 Oktober: Hitler ontvangt Benito Mussolini in Berlijn en ontwikkeld een bondgenootschap de AS Berlin-Rome.

5 November: Hitler geeft opdracht om de Wehrmacht over twee jaar gereed moet zijn voor een aanvalsoorlog.

1938 4 Februari: Hitler neemt het opperbevel Wehrmacht op zich. Konstantin von Neurath werd als Minister van Buitenlandse zaken vervangen door Joachim von Ribbentrop. Vanaf dat moment wordt de buitenlands politiek op streng nationaalsocialistische wijze gevoerd.

15 Maart: Hitler verklaart dat Oostenrijk zich heeft aangesloten bij Duitsland.

30 Mei: Geheime opdracht m.b.t. de bezetting van Tsjecho-Slowakije.

29 September: Na de Conventie van München verklaart Hitler geen territoriale eisen meer te hebben.

21 Oktober: Opdracht om de rest van Tsjecho-Slowakije te voorbereiden.

9 November: Door Hitler en Joseph Goebbels gestarte Reichspogromnacht, ook bekend als Kristallnacht waarbij Joodse bezittingen en Synagogen werden aangevallen.

1939 30. Januari: Hitler kondigt een oorlog aan en de uitroeiing van de Joden in Europa.

15. Maart: Duitsland bezet het resterende deel van Tsjecho-Slowakije.

21. Maart: Hitler wil een corridor naar Danzigs en de bouw van een snelweg door deze corridor

23. Mei: Hitler geeft een lezing aan Generaals m.b.t. het leefgebied in het Oosten.

23. Augustus : Overeenkomst met de Sovjetunie het zgn “Hitler-Stalin-Pakt”. In een geheim protocol staat de verdeling van Oost Europa. (Afgesloten door von Ribbentrop)

1. September: Met de aanval op Polen begint de tweede wereldoorlog.

9. Oktober: Hitler geeft zijn aanwijzingen m.b.t. de aanval in het Westen.

8. November: Mislukte aanslag op Hitler in de (unchener Bürgerbräukeller door de klokkenmaker Johann Georg Elser.

1940 31. Juli: Hitler deelt het Oberkommando der Wehrmacht (OKW) zijn plan mede m.b.t. de aanval op de Sovjet-Unie.

18. December: “Führerweisung” Nr. 21: “Unternehmen Barbarossa” (Angriff auf die Sowjetunion) ondertekend.

1941 30. Maart: Hitler spreekt de belangrijkste leidinggevende van de Wehrmacht over een vernietigingsoorlog in het Oosten.

6. Juni: In het “Kommissarbefehl” verordenend Hitler de executie van alle krijgsgevangen politieke commissarissen van het Rode leger.

22. Juni: Aanval op de Sovjet-Unie. Begin van de systematische moorden door de speciale eenheden van de SS en SD.

19. December: Hitler neemt de dagelijkse leiding van het leger op zich.

December: Hitler geeft de opdracht tot een systematische moord op alle Joden in de door hem gecontroleerde gebieden.

1942 20. Januari: De Wannsee-Konferenz vond plaats met als doel het Joden vraagstuk op te lossen.

26. April: Hitler krijgt het mandaat van het parlement als de hoogste rechtelijke macht.

25 Augustus: Hitlers geeft de opdracht de kustverdediging in West Frankrijk uit te bouwen naar een “Atlantik-Wall”.

1943 31 Januari De restanten van het 6e Duitse leger capituleren in Stalingrad.

1944 6. Juli: Geallieerde Invasie in Normandië.

20. Juli: Mislukte aanslag op Hitler door een groep Duitse Militairen rond Kolonel Claus Graf Schenk von Stauffenberg.

25. September: Hitler beveelt het samenstellen van Volkssturm eenheden, bestaande uit weerbare Kinderen en oudere mannen. Deze eenheden moesten helpen de grenzen te verdedigen.

1945 30. Januari: Laatste Radio toespraak van Hitlers. Hij roept aan tot een fanatieke weerstand tegen de oprukkende geallieerden. Deze strijd zal de beslissende slag zijn (“Endsieg”).

Maart: In zijn verbrande aarde politiek geeft Hitler het Duitse volk de opdracht alles wat in handen van de vijand kan vallen te vernietigen of te verbranden.

5 Maart: Anne Frank, sterft aan uitputting en/of vlektyfus in het concentratiekamp Bergen-Belsen.

29. April: Hitler trouwt met zijn vriendin Eva Braun.

30. April: Adolf Hitler pleegt samen met Eva Braun in de Bunker onder de Reichskanzlei in Berlijn zelfmoord.