Heinrich Himmler (1900-45)

Heinrich Himmler (München, 7 oktober 1900 † – Lüneburg, 23 mei 1945) was de leider van Schutzstaffel (bekend als de SS, of Zwarthemden), de politieke soldaten van de NSDAP, een elite militaire macht van de partij, en in 1934 won hij de controle over de Gestapo (geheime politie). Hij was verantwoordelijk voor veel oorlogsmisdaden, maar heeft door zelfmoord te plegen, nooit verantwoording hiervoor hoeven af te legen.

Als hoofd van alle Duitse politiekorpsen van 1936 tot 1945 voerde hij een meedogenloos programma uit voor de uitroeiing van Joden en de onderdrukking van alle oppositie tegen het naziregime van Adolf Hitler. Hitler benoemde hem in 1943 tot minister van Binnenlandse Zaken en in 1944 werd Himmler directeur van operaties aan het thuisfront en chef van de Duitse strijdkrachten die binnen de grenzen van Duitsland opereerden.‎

Waffen SS

Hij ontwikkelde hij de SS van een bataljon van slechts 290 man tot een paramilitaire groep van een miljoen man en zette hij de ‎‎nazi-concentratiekampen‎‎ op en controleerde deze. Hij stond bekend om zijn goede organisatorische vaardigheden en om het selecteren van zeer bekwame ondergeschikten, zoals ‎‎Reinhard Heydrich‎‎ in 1931.

Vanaf 1943 was hij zowel hoofd van de Duitse politie als minister van Binnenlandse Zaken, waarbij hij toezicht hield op alle interne en externe politie- en veiligheidsdiensten, waaronder de ‎‎Gestapo‎‎ (geheime staatspolitie).

Hij controleerde de ‎‎Waffen-SS‎‎, de militaire tak van de SS. Himmler had een interesse in ‎‎variëteiten van occultisme‎‎ en ‎‎Völkisch‎‎ onderwerpen, en hij gebruikte elementen van deze overtuigingen om de ‎‎rassenpolitiek van nazi-Duitsland‎‎ te ontwikkelen en nam ‎‎esoterische‎‎ symboliek en rituelen op in de SS.‎

‎Einsatzgruppen, holocaust en concentratiekampen

‎Himmler vormde de ‎‎Einsatzgruppen‎‎ en bouwde ‎‎vernietigingskampen‎‎. Als opziener van de nazi-genocidale programma’s leidde Himmler de moord op ongeveer zes miljoen ‎‎Joden‎‎, tussen de 200.000 en 500.000 ‎‎Roma‎‎ en andere slachtoffers. Het totale aantal door het regime gedode burgers wordt geschat op elf tot veertien miljoen mensen. De meesten van hen waren ‎‎Poolse‎‎ en ‎‎Sovjetburgers‎‎.

‎Na de Nacht van de Lange Messen waren de eenheden SS-Totenkopfverbände verantwoordelijk voor de organisatie van de concentratiekampen en, na 1941, het netwerk van vernietigingskampen. In Dachau, en vervolgens in de andere kampen, hebben ze sinds 1933 een afschuwelijke discipline opgelegd aan de gevangenen in hun hechtenis. Himmler en Heydrich waren de belangrijkste architecten van de slachting van ongeveer zes miljoen mensen, voornamelijk Joden, tijdens de uitvoering van de Endlösung.

‎Himmler was een van de belangrijkste architecten van de Holocaust, en gebruikte zijn diepe geloof in de racistische nazi-ideologie om de moord op miljoenen slachtoffers te rechtvaardigen. Longerich vermoedt dat Hitler, Himmler en Heydrich de Holocaust hebben ontworpen tijdens een periode van intensieve ontmoetingen en uitwisselingen in april-mei 1942. ‎

De nazi’s waren van plan ‎‎poolse intellectuelen te doden‎‎ en niet-Duitsers in het Generalgouvernement te beperken en veroverden gebieden tot een vierdegraads opleiding. Ze wilden verder een ‎‎meesterras‎‎ van raciaal zuivere ‎‎Noordse Ariërs‎‎ in Duitsland fokken. Als agronoom en boer was Himmler bekend met de principes van ‎‎selectieve fokkerij‎‎, die hij voorstelde toe te passen op mensen. Hij geloofde dat hij de Duitse bevolking, bijvoorbeeld door ‎‎middel van eugenetica‎‎, kon construeren om binnen enkele decennia na het einde van de oorlog Noords van uiterlijk te zijn.‎

Mislukte militaire bevelhebber

‎Laat in de Tweede Wereldoorlog benoemde Hitler hem kortstondig tot militair bevelhebber en later tot bevelhebber van het ‎‎vervangende (thuis)leger‎‎ en ‎‎gevolmachtigde generaal‎‎ voor het bestuur van het gehele Derde Rijk (‎‎Generalbevollmächtigter für die Verwaltung‎‎). Concreet kreeg hij het bevel over de ‎‎Legergroep Bovenrijn‎‎ en de ‎‎Legergroep Vistula‎‎.

Vredesbesprekingen met de geallieerden

Nadat Himmler er niet in slaagde zijn toegewezen doelen te bereiken, verving Hitler hem in deze functies. Himmler besefte dat de oorlog verloren was en probeerde kort voor het einde van de oorlog vredesbesprekingen met de westerse ‎‎geallieerden‎‎ te openen zonder medeweten van Hitler.

Toen Hitler hiervan hoorde, ontsloeg hij hem in april 1945 uit al zijn functies en beval zijn arrestatie. Himmler probeerde onder te duiken, maar werd vastgehouden en vervolgens gearresteerd door Britse troepen zodra zijn identiteit bekend werd. Terwijl hij in Britse hechtenis zat, pleegde hij zelfmoord op 23 mei 1945.‎

Gevangengenomen door de Britten

‎In april 1945 werd hij gevangengenomen door het Britse leger. Hij zou samen met de andere Duitse leiders terechtstaan als een grote oorlogsmisdadiger, maar pleegde kort na zijn arrestatie zelfmoord.‎

 


Bronnen en meer informatie

  1. Bronnen Mei1940
  2. Verslag-Korherr – Wikipedia
  3. Holocaust in Polen – Wikipedia
  4. Heinrich Himmler – Wikipedia
  5. Himmlers Nachwuchs – WELT
  6. Allgemeine-SS : the commands, units, and leaders of the General SS : Yerger, Mark C : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive
  7. Hitler’s master of the dark arts : Himmler’s black knights and the occult origins of the SS : Yenne, Bill, 1949- : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive
  8. Dienstaltersliste der Schutzstaffel der NSDAP 1934 (dws-xip.com)

Foto:

Von Bundesarchiv, Bild 152-11-12 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, Link