Regiment

Een regiment is een ondersteunende of een gevechtseenheid. Een regiment kan bestaan uit één of meer bataljons. Het regiment bestaat van oudsher uit gevechtseenheden van dezelfde aard (infanterie, cavalerie, etc.) met enkele ondersteunende eenheden. Een regiment staat onder leiding van een luitenant-kolonel of kolone?. Bataljons van verschillende regimenten kunnen samengevoegd worden in gevechtseenheden zoals brigades of divisies.Regimenten werden soms ook aangeduid als afdeling?en. Afdeling worden vaak gebruikt voor Artillerie.