Bataljon

Een bataljon is een gevechts of ondersteuningseenheid die zelfstandig kan opereren. Het bestaat afhankelijk van zijn taak en niveau van operationaliteit uit 400 tot 2000 militairen. Een bataljon is steeds gespecialiseerd: infanterie, cavalerie, genie, artillerie, verbindingstroepen of Intendance. Een bataljon bestaat uit meerdere compagnieën. Iedere compagnie is verder onderverdeeld in pelotons. Sommige bataljons zijn dermate gespecialiseerd dat zij in secties aan andere eenheden worden toegevoegd (detachementen). Aan het hoofd van een bataljon staat gewoonlijk een majoor of een luitenant-kolonel?. Een bataljon kan zelf deel uit van een regiment, brigade? of een divisie. Een bataljon kan ook een zelfstandige eenheid zijn, die aan een divisie of korps? of leger? kan worden toegevoegd.