Duitsland bezet het resterende deel van Tsjecho-Slowakije, 15 maart 1939

Op 15 maart 1939 bezette Duitsland de rest van Tsjechië, waardoor het Protectoraat Bohemen en Moravië ontstond, terwijl het een dag tevoren Slowakije tot de status van vazalstaat van Duitsland dwong.

        [embedplusvideo height=”421″ width=”700″ standard=”http://www.youtube.com/v/6wKewVhKi78?fs=1&hd=1″ vars=”ytid=6wKewVhKi78&width=700&height=421&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep1477″ /]