Plan D

1940-Fall Gelb
1940-Fall Gelb

Sinds september 1939 had de geallieerde (Frans-Britse) generale staf gewerkt aan een plan dat Plan-D genoemd werd, het Dijle plan. Gebaseerd op de veronderstelling dat de Duitsers, hetzelfde aanvalsplan (Von Schlieffenplan) hadden als in 1914. In 1914 vielen ze Belgie en Luxemburg binnen om de Franse verdediging te omzeilen. (Zie Kaart Von Schieffenplan)

Een probleem voor dit plan was dat het pas in werking trad als de neutraliteit van Belgie, Nederland en Luxemburg geschonden werd. M.a.w. bij in aanval van de Duitsers.

Het plan hield echter in zijn finale vorm hiermee wel rekening.

Bij het plan-D waren de vier beste legers betrokken :

De Britse Expeditionaire Strijdmacht

Het Franse Ie, VIIde en Ixde Leger en

Omdat het ging om het Belgisch en Nederlands grondgebied waren de hun strijdkrachten, mede in het plan opgenomen.

Opstelling van deze legers :

Het Franse VIIde Leger zou een linie bezetten van Breda naar St-Lenaaers.

Het Belgische leger zou reeds ter plaatse zijn

Het Franse IXde Leger zou posities innemen tussen Mezieres en Namen. Het Franse Ie leger tussen Namen en Waver en het Britse Leger tussen Waver en Leuven.

Het Belgische leger tussen Leuven en Antwerpen. De Flank van het VIIde leger zou door het Nederlandse Leger worden verdedigd.

Deze Legermacht zou op een front van zo’n 165 kilometer, een aantal river met forten moeten verdedigen. Het plan was dus gebaseerd dat de Hoofdaanval via de laagvlakte van Belgie zou komen.

Maar helaas de aanval kwam via de Ardennen met het gevolg dat de beste en sterkste gealieerde legers verloren gingen. De Duitse aanval via Belgie en Nederland was niet de hoofdaanval, maar een aanval om de Fransen en Engelsen weg te lokken naar Belgie. Plan D was een val !!!!

Op 10 mei 1940 gaf Generaal Gamelin opdracht Plan D uit te voeren.