The Manstein Plan of Operation Sichelschnitt of Plan Gelb 1940

The Manstein Plan of Operation Sichelschnitt of Plan Gelb 1940
The Manstein Plan of Operation Sichelschnitt of Plan Gelb 1940

De Tweede Wereldoorlog was een periode van immense tactische innovaties en strategische verschuivingen. In Plan Gelb werd de Duitse operatie tegen het westen voorbereid. Dit plan kende een belangrijke aanpassing, het Sichelschnittplan of het Manstein Plan, ontworpen voor een snelle Duitse overwinning in West-Europa.

Ontstaan van het Manstein Plan

De Behoefte aan Innovatie

In de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog heroverwogen de Duitse militaire leiders hun aanvalsplannen tegen Frankrijk en de Lage Landen. De oorspronkelijke strategie, bekend als Fall Gelb, werd geacht te conventioneel en voorspelbaar te zijn, gezien de sterke defensieve houding van Frankrijk langs de Maginotlinie. De noodzaak voor een gedurfd en onconventioneel plan werd duidelijk.

Mechelse Incident

Op 10 januari 1940 vond het Mechelse Incident plaats, toen een Duits vliegtuig met documenten met delen van de operationele plannen van Fall Gelb in België neerstortte, wat leidde tot een nieuwe herziening van het invasieplan. Terwijl Fall Gelb werd herzien door Halder, niet fundamenteel veranderd in Aufmarschanweisung N°3, Fall Gelb, kon Manstein Hitler er in een vergadering op 17 februari van overtuigen dat de Wehrmachtstrategie een aanval door de Ardennen moest zijn, gevolgd door een opmars naar de kust.

Generaal Manstein’s Visie

Generalleutnant Erich von Manstein, die de beperkingen van Fall Gelb inzag, stelde een gedurfde nieuwe aanpak voor. In plaats van een directe aanval op de Franse verdedigingswerken, suggereerde Manstein een verrassingsaanval door de dichtbeboste en heuvelachtige Ardennen – een gebied dat door de geallieerden als ondoordringbaar werd beschouwd voor gepantserde eenheden.

De Kern van het Plan

Door de Ardennen

Manstein’s strategie vereiste een snelle en geheime verplaatsing van pantserdivisies door de Ardennen, om vervolgens door te stoten naar het Franse hartland. Deze beweging zou de geallieerde troepen, die zich hadden voorbereid op een herhaling van de Eerste Wereldoorlog met gevechten in België, volledig verrassen.

Het Tweefronten Offensief

Parallel aan de aanval door de Ardennen, zou een ander deel van het Duitse leger de aandacht van de geallieerden vasthouden langs de Belgische grens. Dit zou de geallieerde krachten verdelen en hun reactie op de werkelijke doorbraak vertragen.

Uitvoering van de Strategie

Op 10 mei 1940 begon de uitvoering van het Manstein Plan. Duitse troepen overschreden de grenzen van Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk. De verrassingsaanval door de Ardennen verliep volgens plan, en de Duitse gepantserde divisies bereikten snel de Franse kust, waardoor het geallieerde leger werd ingesloten.

Het Effect van de Sichelschnittplan

Een Snelle Verovering

De Sichelschnittplan leidde tot de snelle val van Frankrijk, met de inname van Parijs op 14 juni 1940. Nederland en België werden ook snel bezet, waardoor de basis voor verdere Duitse operaties in Europa werd gelegd.

Beperkte Geallieerde Verliezen

Ondanks de snelle overwinning waren de geallieerde verliezen minder dan verwacht. Belangrijker nog, de operatie Dynamo, die eind mei 1940 begon, stelde de geallieerden in staat om aanzienlijke aantallen troepen vanuit België en Frankrijk te evacueren.

Tactische Uitvoering en Onmiddellijke Gevolgen

De Blitz door de Ardennen

Het succes van het Manstein Plan hing af van de snelheid en verrassing. De Duitse Wehrmacht maakte gebruik van hun superioriteit in mobiliteit, commandovoering (Auftragstatik) en communicatie om de Ardennen, voorheen beschouwd als een natuurlijke barrière, in recordtijd te doorkruisen. Deze snelle doorbraak was mogelijk dankzij de gecoördineerde inzet van tanks, gemotoriseerde infanterie en luchtsteun, die de geallieerde verdediging in dit gebied volledig overrompelde.

Sedan: Het Doorslaggevende Punt

Een cruciaal moment in de uitvoering van het plan was de slag om Sedan, een stad aan de Maas die als onneembaar werd beschouwd. De Duitse troepen wisten echter met een gecombineerde aanval van lucht en land de Franse verdediging te breken, waardoor een directe route naar het Franse binnenland werd geopend.

De Val van Frankrijk

Na de doorbraak bij Sedan was de weg naar Parijs vrijwel ongehinderd. De Duitse troepen maakten snel vorderingen en bereikten de Franse hoofdstad binnen enkele weken. De snelle ineenstorting van het Franse leger en de daaropvolgende capitulatie van Frankrijk waren een direct gevolg van het succes van het Manstein Plan.

De Evacuatie bij Duinkerken

Een belangrijk gevolg van de snelle Duitse opmars was de evacuatie van geallieerde troepen bij Duinkerken. Ondanks de omsingeling van het Britse Expeditionaire Leger en delen van het Franse leger, slaagden de geallieerden erin om meer dan 300.000 man via een evacuatie over het Kanaal terug te trekken. Deze operatie, bekend als Operatie Dynamo, behield een aanzienlijke geallieerde troepenmacht voor verdere deelname aan de oorlog.

Gevolgen voor België en Nederland

De snelle bezetting van België en Nederland had verstrekkende gevolgen voor deze landen. Hun snelle overgave betekende niet alleen een militaire nederlaag, maar ook het begin van een lange en moeilijke bezettingsperiode, met alle humanitaire en politieke gevolgen van dien.

Het Psychologisch Effect

Het onverwachte succes van het Manstein Plan had een aanzienlijke psychologische impact op zowel de geallieerde als de As-machten. Voor Duitsland was het een bevestiging van hun militaire superioriteit en tactische innovatie. Voor de geallieerden was het een harde les in de gevaren van onderschatting en de noodzaak van snelle aanpassing in oorlogsvoering.

Langetermijngevolgen van het Manstein Plan

Strategische Heroverwegingen

De verbluffende succes van het Manstein Plan dwong de geallieerden om hun strategische benaderingen drastisch te heroverwegen. De snelle val van Frankrijk en de Lage Landen benadrukte de noodzaak van flexibiliteit in militaire planning en de cruciale rol van luchtoverwicht en gemechaniseerde troepen in moderne oorlogsvoering. Dit leidde tot significante herzieningen in zowel tactische doctrines als de samenstelling van de geallieerde strijdkrachten.

De Impact op het Verenigd Koninkrijk

Voor het Verenigd Koninkrijk markeerde de operatie een cruciaal keerpunt. De succesvolle evacuatie van Duinkerken, ondanks de zware omstandigheden, diende als een symbolisch moment van vastberadenheid. Het isolement van het VK, nu geconfronteerd met de dreiging van een Duitse invasie zonder de directe steun van continentale bondgenoten, leidde tot een intensivering van de oorlogsinspanningen en legde de basis voor de latere geallieerde tegenaanvallen.

De Bezetting van West-Europa

De bezetting van Frankrijk, België en Nederland door Nazi-Duitsland had diepgaande en langdurige gevolgen voor deze landen. De repressieve Duitse bezettingspolitiek, de vervolging van Joden en andere minderheden, en de exploitatie van de economieën van deze landen lieten littekens achter die decennia na de oorlog nog voelbaar waren.

De Sovjet-Unie en de Tweefrontenoorlog

Het succes in West-Europa stelde Nazi-Duitsland in staat om haar aandacht oostwaarts te richten naar de Sovjet-Unie, met de lancering van Operatie Barbarossa in juni 1941. Echter, de snelle overwinningen in het westen leidden tot overmoed bij de Duitse leiding, die de complexiteit en uitdagingen van een oorlog op twee fronten onderschatte.

Technologische en Tactische Ontwikkelingen

De uitvoering en het succes van het Manstein Plan stimuleerden de ontwikkeling van nieuwe militaire technologieën en tactieken. De nadruk op snelheid, verrassing en het gecombineerde gebruik van verschillende wapentypes beïnvloedde de toekomstige ontwikkeling van zowel conventionele als onconventionele oorlogsvoering.

Het Verzet

In bezette gebieden leidde de Duitse overheersing tot de opkomst van verzetsbewegingen, die een cruciale rol speelden in het ondermijnen van de Duitse oorlogsinspanningen en het ondersteunen van de geallieerde inlichtingenwerk. Deze bewegingen droegen bij aan het behoud van de nationale identiteit en de uiteindelijke bevrijding van hun landen.

Invloed op de Latere Fasen van de Tweede Wereldoorlog

De Geallieerde Reactie en Strategieaanpassingen

De schok van de snelle Duitse overwinningen in West-Europa leidde tot aanzienlijke aanpassingen in de geallieerde strategieën. De noodzaak voor een gecoördineerd en flexibel reactievermogen op de blitzkrieg-tactieken van Duitsland werd een centraal punt in de geallieerde militaire planning. Dit resulteerde in de ontwikkeling van nieuwe doctrines voor amfibische oorlogsvoering, luchtoverwicht, en gecombineerde wapensoperaties, die van cruciaal belang zouden zijn in latere campagnes zoals de invasie in Noord-Afrika, de landing in Normandië, en de bevrijding van West-Europa.

De Verenigde Staten en de Verandering in het Oorlogstoneel

De toetreding van de Verenigde Staten tot de oorlog in december 1941, na de Japanse aanval op Pearl Harbor, bracht een significante verschuiving teweeg in de machtsbalans. De industriële capaciteit en militaire middelen van de VS leverden een cruciale bijdrage aan de geallieerde oorlogsinspanningen, waardoor de dynamiek van de oorlog veranderde en de druk op Nazi-Duitsland toenam.

De Slag om Stalingrad en het Oostfront

De campagne in de Sovjet-Unie, hoewel aanvankelijk succesvol voor Duitsland, werd uiteindelijk een uitputtingsslag die de Wehrmacht aanzienlijk verzwakte. De Slag om Stalingrad, eind 1942 tot begin 1943, markeerde een keerpunt in de oorlog, met de vernietiging van het Duitse 6e Leger. Dit illustreerde de gevaren van overmoed en het risico van een uitgestrekte en overbelaste aanvoerlijn, lessen die indirect voortvloeiden uit de overmoed na de snelle successen in West-Europa.

De Bevrijding en het Einde van de Oorlog

Vanaf 1944 begonnen de geallieerden met een reeks beslissende offensieven die uiteindelijk zouden leiden tot de bevrijding van bezet Europa en de nederlaag van Nazi-Duitsland. De landingen in Normandië (D-Day), de bevrijding van Parijs, en de uiteindelijke oversteek van de Rijn benadrukten de effectiviteit van de aangepaste geallieerde strategieën en de belangrijke rol van luchtoverwicht en mechanisatie, een direct gevolg van de lessen geleerd uit de vroege jaren van de oorlog.

De Nasleep en Reflectie

Na de oorlog boden de successen en mislukkingen van het Manstein Plan stof tot nadenken in militaire kringen wereldwijd. De blitzkrieg-tactiek en het concept van operatieve omsingeling werden uitgebreid bestudeerd en dienden als inspiratie voor toekomstige militaire strategieën en doctrines. Tegelijkertijd herinnerde de uiteindelijke mislukking van Nazi-Duitsland aan de beperkingen van militaire macht en de noodzaak van politieke en ethische overwegingen in strategische planning.

Conclusie

Het Manstein Plan, met zijn ingrijpende invloed op de vroege fase van de Tweede Wereldoorlog, staat als een monument van militaire strategie en innovatie. Hoewel het uiteindelijk niet leidde tot de definitieve overwinning voor Duitsland, benadrukte het de betekenis van snelheid, verrassing, en gecoördineerde gecombineerde wapens in moderne oorlogsvoering. De lessen die uit deze campagne zijn getrokken, hebben de ontwikkeling van militaire strategieën en tactieken diep beïnvloed en blijven van belang voor hedendaagse en toekomstige militaire planners.

Bronnen

  • Murray, Williamson, and Allan R. Millett. “A War To Be Won: Fighting the Second World War.” Harvard University Press, 2000.
  • Tooze, Adam. “The Wages of Destruction: The Making and Breaking of the Nazi Economy.” Penguin Books, 2007.
  • Weinberg, Gerhard L. “A World at Arms: A Global History of World War II.” Cambridge University Press, 1994.