Auftragstatik: het opdrachtcommando systeem van de Wehrmacht in Wo2

Voorbeeld Auftragstatik, Rommel en zijn staf overleggen over de situatie

Auftragstatik, ook wel bekend als “mission command” of “auftragstaktik,” was een militaire commandofilosofie die werd gebruikt door de Duitse Wehrmacht tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het systeem benadrukte decentrale besluitvorming en flexibiliteit op lagere commandoniveaus, met als doel om commandanten in staat te stellen snel te reageren op snel veranderende situaties op het slagveld.

Auftragstaktik kent zijn oorsprong in het Pruisische leger

Het concept van Auftragstaktik, heeft zijn oorsprong in het Pruisische leger. Het werd ontwikkeld in de 19e eeuw als onderdeel van de Pruisische militaire filosofie, die gericht was op efficiëntie en snelle besluitvorming. Het systeem legde de nadruk op decentrale besluitvorming en flexibiliteit op lagere commandoniveaus, waardoor commandanten in staat waren snel te reageren op veranderende situaties op het slagveld.

Ontwikkeling

De filosofie van Auftragstatik werd ontwikkeld in de jaren dertig door generaals van de Duitse Wehrmacht, zoals Heinz Guderian. Ze wilden een systeem creëren dat de efficiëntie van de Duitse legers zou verhogen en hen in staat zou stellen snel te reageren op veranderende situaties. De filosofie was gebaseerd op het idee dat de commandant op het hoogste niveau zijn ondergeschikten een duidelijke missie of doel moest geven en hen vervolgens de autonomie moest geven om die missie op de meest efficiënte manier uit te voeren.

Auftragstaktik werd geïmplementeerd in de Duitse Wehrmacht, waar het een belangrijk onderdeel van hun commandostructuur was

Toepassing

Auftragstatik werd toegepast op alle niveaus van de Wehrmacht, van de hoogste commandanten tot de soldaten op het slagveld. Het systeem gaf ondergeschikten de vrijheid om beslissingen te nemen en acties te ondernemen, zolang ze de algehele missie of doel van de commandant in gedachten hielden. Dit maakte het mogelijk voor de Wehrmacht om snel te reageren op veranderende situaties en efficiënt te opereren.

Battlegroup of Kampfgruppe

Auftragstatik was een belangrijk onderdeel van de commandostructuur van de Duitse Wehrmacht tijdens de Tweede Wereldoorlog, en had specifieke toepassingen binnen het concept van de battlegroup of “Kampfgruppe.”

Een Kampfgruppe was een flexibele en snel inzetbare eenheid, meestal samengesteld uit verschillende soorten wapens, zoals tanks, infanterie, en artillerie. Deze eenheid was bedoeld om snel te reageren op veranderende situaties op het slagveld, en om de Duitse legers in staat te stellen flexibel te reageren op de situatie.

Auftragstatik was een belangrijk onderdeel van de commandostructuur van de Kampfgruppe, omdat het de commandanten van deze eenheden de vrijheid gaf om beslissingen te nemen en acties te ondernemen, zolang ze de algehele missie of doel van de commandant in gedachten hielden. Dit maakte het mogelijk voor de Kampfgruppen om snel te reageren op veranderende situaties en efficiënt te opereren.

Voorbeelden

Een voorbeeld van hoe Auftragstatik werd toegepast, was tijdens de Slag om Frankrijk in 1940. Generaal Guderian, die het systeem had ontwikkeld, gaf zijn tankdivisie de opdracht om de Maginotlinie te doorbreken. In plaats van specifieke instructies te geven over hoe dit moest gebeuren, gaf hij zijn ondergeschikten de vrijheid om hun eigen tactieken te ontwikkelen. Dit resulteerde in een snelle en efficiënte doorbraak van de linie, die een belangrijke rol speelde in de nederlaag van Frankrijk.

Een ander voorbeeld was tijdens de Operatie Barbarossa, de Duitse aanval op de Sovjet-Unie in 1941. Generaals werd de opdracht om Moskou te veroveren, maar in plaats van specifieke instructies te geven over hoe dit moest gebeuren, werden zij gegeven de vrijheid om hun eigen tactieken te ontwikkelen en beslissingen te nemen op het slagveld. Dit leidde tot een snelle opmars van de Duitse legers, maar ook tot verwarring en tegenstrijdige orders toen de situatie op het slagveld veranderde.

Effecten

Auftragstatik bleek in de beginjaren van de oorlog zeer succesvol te zijn voor de Duitse Wehrmacht, maar naarmate de oorlog vorderde en de situatie veranderde, bleek het systeem minder effectief te zijn. De nadruk op decentrale besluitvorming en flexibiliteit kon leiden tot verwarring en tegenstrijdige orders, vooral wanneer de Wehrmacht zich op verdediging moest instellen. Ook kon het leiden tot een gebrek aan coördinatie tussen de verschillende eenheden.

Auftragstatik wordt nog steeds gebruikt

Hoewel het oorspronkelijk specifiek voor de Duitse Wehrmacht was ontworpen, heeft het concept van Auftragstatik invloed gehad op de militaire commandostructuur van vele landen, waaronder de NAVO.

In moderne tijd, wordt Auftragstatik vaak beschouwd als een belangrijk onderdeel van de militaire commandostructuur van vele landen, en wordt het nog steeds gebruikt in de militaire opleiding en training. Veel landen, waaronder Duitsland, hebben hun eigen versie van Auftragstatik geïntegreerd in hun militaire commandostructuur.

Dit systeem wordt vaak gebruikt bij de opleiding van militaire leiders om hen te leren hoe ze beslissingen moeten nemen in onvoorspelbare situaties, en hoe ze hun ondergeschikten de autonomie moeten geven om hun eigen beslissingen te nemen, terwijl ze de algehele missie of doel van de commandant in gedachten houden.

In de praktijk, wordt Auftragstatik vaak toegepast in gevechtsoperaties, waarbij de commandanten op lagere niveaus de vrijheid hebben om beslissingen te nemen en acties te ondernemen op basis van de veranderende situatie op het slagveld, zonder constant toestemming te moeten vragen aan hoger gelegen commandanten.

Conclusie

Hoewel Auftragstatik een belangrijke rol speelde in het succes van de Duitse Wehrmacht in de beginjaren van de Tweede Wereldoorlog, bleek het systeem minder effectief te zijn naarmate de oorlog vorderde. De nadruk op decentrale besluitvorming en flexibiliteit kon leiden tot verwarring en tegenstrijdige orders, maar het systeem bleef een belangrijk onderdeel van de Duitse militaire filosofie tot aan het einde van de oorlog.

Picture

By Bundesarchiv, Bild 146-1972-045-08 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5418927