Operatie Pluto

Operation Pluto (Pipe-Lines Under The Ocean) was een operatie in de Tweede Wereldoorlog door Britse industrie en de Britse strijdkrachten om onderzeese oliepijpleidingen te bouwen onder het Engelse Kanaal tussen Engeland en Frankrijk ter ondersteuning van Operatie Overlord. Volgens de officiële geschiedenis stond PLUTO oorspronkelijk voor ‘Pipe-Line Underwater Transportation of Oil’.

Brandstof voor mobiliteit

Het schema is ontwikkeld door Arthur Hartley, hoofdingenieur bij de Engels/Iraanse oliemaatschappij. Geallieerde troepen op het Europese continent hadden een enorme hoeveelheid brandstof nodig vanwege hun mobiliteit. Pijpleidingen werden noodzakelijk geacht, om de afhankelijkheid van olietankers te verminderen. Deze konden worden vertraagd door slecht weer of konden zinken worden gebracht door Duitse onderzeeërs.  Olietankers harder nodig waren in de Pacific War, wat mee een zeeoorlog was, dan een landoorlog.

Geoffrey William Lloyd, de secretaris van Petroleum, ontmoette in 1942 Admiral Mountbatten, Chief of Combined Operations, wiens gebied dit was, en vervolgens de voorzitter van de oliemaatschappij. Hartley’s idee om een ​​aangepaste onderzeese kabel te gebruiken, werd goedgekeurd.

Invloed Pluto op de strijd in Normandië

De slag om Normandië werd gewonnen zonder dat er een druppel brandstof werd geleverd via de Pluto cross-channel pijpleidingen. Slechts acht procent van de brandstof die de geallieerde troepen in Noordwest-Europa hebben afgeleverd tussen D-Day en VE Day, was via die pijpleidingen, de rest is vervoerd per tankwagen, hetzij in bulk of olievaten of jerrycans, of via bevoorrading door de lucht.

Pluto was zijn tijd ver voor uit. De voorspoedige opmars van de geallieerden, die vooruit liep op de uitleg van de pijpleiding, was de oorzaak dat Pluto geen bijdragen kom leveren aan de strijd. Als de strijd langer had geduurd, met meer Duitse weerstand op Zee en  in de Lucht tegen de geallieerde aanvoerlijnen, had Pluto een doorslaggevende bijdrage kunnen leveren.

Film operatie Pluto

De film laat je in 3 minuten tijd zien wat Operatie Pluto in hield.