Bombardement op Rotterdam 14 mei 1940

Bombardement op Rotterdam 14 mei 1940
Bombardement op Rotterdam 14 mei 1940

Het bombardement op Rotterdam op 14 mei 1940 was een aanval door de Duitse luftwaffe tijdens de Tweede Wereldoorlog. De aanval had als doel om de Nederlandse verdediging te breken en de stad te dwingen zich over te geven. De aanval begon in de ochtend van 14 mei en duurde tot in de middag. De Duitsers gebruikten ongeveer 80 bommenwerpers, waaronder de Heinkel He 111, om de stad te bombarderen.

Het bombardement was een van de eerste grote luchtaanvallen van de Tweede Wereldoorlog en had een grote impact op de stad en haar inwoners. Veel gebouwen, waaronder huizen, kantoren en winkels, werden verwoest. Er werden honderden burgers gedood en duizenden raakten gewond. De stad was grotendeels verwoest en de infrastructuur was ernstig beschadigd.

De Nederlandse regering besloot na deze aanval om zich over te geven aan de Duitse troepen. Het bombardement op Rotterdam had een grote invloed op de verdere ontwikkeling van de Tweede Wereldoorlog in Nederland en Europa. Het gebruik van massale luchtaanvallen op bevolkingsgebieden zou een belangrijk element worden van de oorlogsstrategie van beide partijen.

Het precieze aantal doden als gevolg van het bombardement op Rotterdam op 14 mei 1940 is moeilijk vast te stellen. Er zijn verschillende cijfers genoemd, maar de meest gebruikelijke schatting is rond de 800 tot 900 doden. Er zijn echter ook bronnen die spreken van meer dan 1000 doden. Het precieze aantal doden is waarschijnlijk hoger omdat veel slachtoffers nooit gevonden zijn of omdat hun overlijden pas later plaatsvond als gevolg van hun verwondingen. Het is ook belangrijk om te onthouden dat veel slachtoffers waarschijnlijk niet geregistreerd zijn, vooral als ze niet in Nederland woonden.

Er zijn verschillende bronnen die informatie geven over het bombardement op Rotterdam, waaronder ooggetuigenverslagen, archieven, foto’s, video’s en boeken. Een van de belangrijkste bronnen is het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (RIOD) in Amsterdam, dat een grote hoeveelheid informatie bevat over de Tweede Wereldoorlog, waaronder het bombardement op Rotterdam. Ook de gemeentearchieven van Rotterdam bevatten veel informatie over de oorlog en het bombardement.


Bronnen en meer informatie

  1. Bronnen Mei1940
  2. Het Bombardement (2012): Oorlogsfilm (mei1940.org)
  3. “De Dokwerker” van de kunstenaar Mari Andriessen en Het bronzen beeld “De Verwoeste Stad” van Ossip Zadkine. – Mei 1940, Informatie over de Tweede Wereldoorlog