Reichssicherheitshauptamt (RSHA)

Het centrale veiligheidsbureau van het Derde Rijk, werd in 1939 gevormd als een parapluorganisatie voor alle niet-militaire inlichtingendiensten, zoals de SD, KRIPO en GESTAPO.