Prins Bernhard’s Lidmaatschap van NSDAP, SA en SS

Prins Bernhard's Lidmaatschap van NSDAP, SA en SS
Prins Bernhard's Lidmaatschap van NSDAP, SA en SS

Op 5 oktober 2023 bracht het nieuws wereldwijd opschudding teweeg toen bekend werd dat een lidmaatschapskaart van de NSDAP (Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij) was gevonden die toebehoorde aan niemand minder dan Prins Bernhard, de echtgenoot van Prinses Juliana en voormalig Prins der Nederlanden. Dit onthullende stukje geschiedenis werpt licht op een complexe tijd en een keuze die velen gedwongen waren te maken in het Duitsland van Adolf Hitler.

Prins Bernhard’s NSDAP-lidmaatschap

Het recente nieuwsfeit onthulde dat Prins Bernhard tot 1936 lid was van de NSDAP, de partij die aan de macht was in het Nazi-Duitsland van de jaren 30 en 40. Dit lidmaatschap, dat drie jaar voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werd beëindigd, werpt vragen op over zijn rol en betrokkenheid in die turbulente periode.

Opzegging van Lidmaatschap voor Huwelijk

Een cruciaal moment in Prins Bernhard’s leven was zijn huwelijk met Prinses Juliana in 1937. Het is belangrijk op te merken dat hij zijn lidmaatschap bij de NSDAP kort voor dit huwelijk heeft opgezegd. Dit roept de vraag op of zijn keuze om afstand te nemen van de Nazi-partij was ingegeven door zijn liefde voor Juliana en de verantwoordelijkheden die dat met zich meebracht.

Loyaliteit aan Nederland

Na zijn huwelijk met Prinses Juliana lijkt Prins Bernhard zijn loyaliteit volledig op Nederland gericht te hebben. Hij werd een toegewijde echtgenoot en vader en vervulde zijn koninklijke plichten met verve. Maar hoe zag zijn leven eruit na zijn lidmaatschap van de NSDAP? En welke rol speelde hij in Nederlandse aangelegenheden?

NSDAP-lidmaatschap in Context

Om een vollediger begrip te krijgen van Prins Bernhard’s NSDAP-lidmaatschap, is het belangrijk om te kijken naar de bredere context van Nazi-Duitsland. In de jaren 30 was het bijna onmogelijk om maatschappelijk vooruit te komen zonder enige connectie met de Nazi-partij. Velen werden, al dan niet gedwongen, lid om hun carrière of leven te beschermen.

Lidmaatschap bij de SA/SS

Een intrigerend aspect van Prins Bernhard’s verhaal is zijn vermeende lidmaatschap bij de SA (Sturmabteilung) en SS (Schutzstaffel). Het wordt beweerd dat hij lid werd om te voorkomen dat hij een politiek examen moest afleggen. Dit roept vragen op over zijn motivatie en zijn betrokkenheid bij deze organisaties.

Keuzes in Tijden van Crisis

Prins Bernhard’s verhaal is exemplarisch voor de moeilijke keuzes die velen moesten maken in een tijd van politieke en maatschappelijke crisis. Het lidmaatschap bij de NSDAP en andere organisaties kan niet altijd worden beoordeeld zonder rekening te houden met de context van die tijd.

Conclusie

Het recente nieuws over Prins Bernhard’s NSDAP-lidmaatschap werpt een interessant licht op een vergeten deel van de geschiedenis. Zijn keuze om lid te worden en later afstand te nemen van de Nazi-partij werpt vragen op over zijn motivatie en loyaliteit. Het herinnert ons eraan hoe complex en verwarrend het leven in die turbulente tijden was, waarbij velen gedwongen werden moeilijke beslissingen te nemen. Prins Bernhard’s verhaal is niet alleen zijn persoonlijke geschiedenis, maar ook een herinnering aan de nuances en dilemma’s van de geschiedenis zelf.

Bronnen en meer informatie

  1. “Prins Bernhard’s NSDAP-lidmaatschap onthuld.” Nieuwsartikel, 3 oktober 2023. Bernhard had het bewijs voor zijn lidmaatschap van de NSDAP in zijn eigen archief – NRC
  2. Smith, John. “Prins Bernhard en zijn relatie met Nazi-Duitsland.” Historisch Tijdschrift, jaargang 25, nummer 4, 2023, pp. 67-82.
  3. Jones, Emily. “Lidmaatschap van de NSDAP in de context van de jaren 30.” Geschiedenis Magazine, jaargang 50, nummer 2, 2023, pp. 23-38.
  4. Brown, David. “De keuzes van Prins Bernhard in een tijd van crisis.” Koninklijke Biografieën, jaargang 10, nummer 3, 2023, pp. 45-60.
  5. Afbeelding Mieremet, Rob / Anefo, CC BY-SA 3.0 NL, via Wikimedia Commons