Eerste conferentie van Moskou

Het eerste contact met de USSR kwam met Presidential gezant en directeur van het Lend-Lease-programma Harry Hopkins met Sovjetleider Joseph Stalin in Moskou.

Op 30 juli 1941 informeerde Hopkins journalisten bij Spaso House, de residentie van de Amerikaanse ambassade. Hopkins bevestigde dat hij met Stalin had gesproken en de Sovjetleider had geïnformeerd over de bewondering van president Roosevelt voor het Russische verzet tegen de Duitse invasie van de Sovjet-Unie.

Hopkins voegde eraan toe dat hij Stalin had verteld dat de VS vastbesloten was om de USSR te ondersteunen met bevoorrading. Stalin bedankte Hopkins en vertelde hem dat het vertrouwen in zijn land niet misplaatst zou zijn.

De formele opening van de Three-Power Moscow Conference vond vanochtend plaats onder het voorzitterschap van Molotov. In zijn openingsrede bracht hij een groot eerbetoon aan Lord Beaverbrook en aan de heer Averell Harriman. ‘Ik hoop,’ zei hij, ‘dat de conferentie geleid zal worden door de hoge idealen die President Roosevelt en de heer Churchill op 15 augustus hebben geuit.

Ik stel voor dat we vandaag zes commissies aanstellen: leger, marine, luchtvaart, transport, rauw materialen en medische benodigdheden.

In een toespraak van 6 november 1941 ter gelegenheid van de 24e verjaardag van de Oktoberrevolutie verklaarde Joseph Stalin:

Het 3 power overleg in Moskou met de deelname van Lord Beaverbrook, de vertegenwoordiger van Groot-Brittannië, en de heer Harriman, vertegenwoordiger van de Verenigde Staten van Amerika, hebben besloten tot systematische hulp aan ons land met tanks en vliegtuigen.

Zoals bekend krijgen we op basis van dit besluit al tanks en vliegtuigen geleverd. Zelfs eerder had Groot-Brittannië de levering aan ons land van tekortmaterialen gegarandeerd zoals aluminium, lood, tin, nikkel en rubber.

Ik voeg hieraan al toe dat de Verenigde Staten van Amerika een paar dagen geleden heeft besloten tot een ​​lening van één miljard dollar aan de Sovjet-Unie toe te kennen. Hier door  kan men met zekerheid zeggen dat de coalitie van de Verenigde Staten van Amerika, Groot-Brittannië en USSR, is een realiteit is, die toeneemt en toeneemt voor het welzijn van onze gemeenschappelijke zaak (Het verslaan van Nazi Duitsland).