Entartete Kunst

Entartete Kunst is een beruchte Duitse term die tijdens het Derde Rijk in Duitsland? (1933-1945) werd gebruikt om daarmee de vermeende ontsporing van de moderne, vooral van de avant-garde kunst aan te geven. Het betekent in het Nederlands “ontaarde kunst”, daarbij refererend aan de door het nationaalsocialistische regime wel esthetisch en moreel juist geachte “Arische” kunst. Het betrof een campagne van de NSDAP om de Duitse kunstwereld onder haar controle brengen, zodat deze voor propagandistische doeleinden van de staat kon worden ingezet.

Als entartet bestempelde kunststromingen

Meerdere artistieke bewegingen werden in hun geheel als ‘ontaard’ beschouwd tijdens het naziregime in Duitsland:

* Dadaïsme
* Expressionisme
* Fauvisme
* Impressionisme
* Kubisme
* Surrealisme