Albert Speer (1905 – 1981) Duits architect en politicus

Albert Speer (1905 – 1981) Duits architect en politicus
Albert Speer (1905 – 1981) Duits architect en politicus

Speer, Albert  (Mannheim, 19 maart 1905 – Londen, 1 september 1981) Duits architect en politicus, organiseerde de entourage voor massabijeenkomsten van de NSDAP (waarbij hij veelvuldig gebruik maakte van licht), ontwierp een nieuwe bebouwing van het congresterrein in Neurenberg, verbouwde de rijkskanselarij te Berlijn en werd in 1937 inspecteur-generaal voor de bouwnijverheid in de rijkshoofdstad. Als zodanig was hij speciaal belast met de uitvoering van Hitlers plannen voor een grootscheepse verbouwing van Berlijn.

In 1941 kreeg Speer een belangrijke taak op het gebied van het oorlogstransportwezen. Op 9 febr. 1942 volgde hij de overleden Fritz Todt op als rijksminister voor Bewapening en Munitie en als inspecteur-generaal voor het wegennet en voor water en energie; voorts was hij leider van de Organisation Todt en sedert 1943 rijksminister voor bewapening en oorlogsproductie, en als zodanig verantwoordelijk voor de overschakeling op de totale oorlogseconomie. Begin febr. 1945 verzette hij zich tegen Hitler, toen deze de tactiek van de verschroeide aarde ging volgen.

Tijdens de Neurenbergse processen werd hij tot twintig jaar gevangenisstraf veroordeeld op beschuldiging van zijn inschakeling van dwangarbeiders bij de Duitse oorlogsindustrie.

In 1966 volgde zijn vrijlating uit de strafgevangenis van Spandau. In drie sedertdien gepubliceerde boeken geeft een boetvaardige Speer zijn visie op het nationaalsocialistische Duitsland en zijn rol daarin. Dat hij, zoals hijzelf beweerde, een apolitiek technocraat was, die zonder dat te beseffen een moorddadig regime had ondersteund, is op basis van minutieus onderzoek na zijn dood onwaarschijnlijk gebleken.


Bronnen en meer informatie

  1. Bronnen Mei1940

Foto:
Door Bundesarchiv, Bild 183-V00555-3 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, Koppeling