SONAR

SONAR (sound navigation and ranging) is een techniek die geluid gebruikt om onder water te navigeren of om andere voorwerpen te detecteren. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen actieve en passieve sonar.

Actieve sonar

Actieve sonar verstuurt een geluidspuls, die men ook ping noemt, om nadien naar de weerkaatsing ervan te luisteren. Om de afstand tot een object te meten, meet men de tijd die verstrijkt tussen de emissie en de ontvangst van de puls. Om de grootte van het gedetecteerde voorwerp te bepalen gebruikt men meerdere hydrofoons en meet men de respectieve ontvangsttijd.

ASDIC (Allied Submarine Detection Investigation Committee) was de naam van de eerste actieve sonartechnologie.

Passieve sonar

Passieve sonars luisteren alleen maar. Sonar wordt beïnvloed door waterlagen met verschillende temperaturen. De zeetemperatuur varieert als functie van de diepte en ergens tussen een diepte van 30 en 100 m bevindt zich een betrekkelijk scherpe scheiding tussen warm en koud water. Dit heet een thermocline. Een geluid dat van de ene kant van de thermocline komt heeft de neiging terug te kaatsen, behalve als het erg luid is. Thermocline is niet aanwezig in minder diepe kustwateren.