Toevoegen van Links

Business links and relationship.
Business links and relationship.

Onze doelstelling is het om zoveel mogelijk over de Tweede Wereldoorlog bekend te maken. Iedereen die publiceert of een pagina met links of anderzijds een homepage over de Tweede Wereldoorlog hebben, kunnen worden gelinkt. Met de restrictie dat het hun site ethisch juist is.

Ik stel een tegen link niet verplicht. Doch ik stel het op prijs dat er een tegen link wordt gemaakt. De reden hiervoor is dat door het maken van een link de bekendheid van sites en daarmee de tweede wereldoorlog wordt vergroot. Dit is trouwens ook de kracht van internet.

Inhouds opgave

Begrenzing

De begrenzing van deze website (en alle links) is de Tweede Wereldoorlog en het ontstaan hier van.

Ethiek

  • Sites of personen die de Holocaust ontkennen zullen niet worden gelinkt op deze site en het is hun niet toegestaan om een link naar deze site te maken.
  • Sites of personen die Hitler of andere nazi kopstukken verheerlijken zullen niet worden gelinkt en tevens is het hun niet toegestaan, om een link naar deze site te maken.
  • Sites met links verwijzend naar in Nederland verboden literatuur zoals Mein Kampf zullen niet worden gelinkt op deze site en tevens is het hun niet toegestaan om een link naar deze site te maken.
  • Sites of personen met onderwerpen die maatschappelijke onrust of dergelijke publiceren of promoten, zullen niet worden gelinkt en tevens is het hun niet toegestaan, om een link naar deze site te maken.
  • Sites of personen met geclassificeerde onderwerpen, zullen niet worden gelinkt en tevens is het hun niet toegestaan, om een link naar deze site te maken.
  • Sites die links hebben naar erotische getinte websites.
    Sites die niet voldoen aan de Nederlandse Wetgeving.

Voldoet uw site aan het boven gestelde kunt u een verzoek indienen aan de webmaster@proefomgeving.nl om geplaatst te worden op Mei1940.

Email:  info@mei1940.org

Na controle wordt deze link geplaatst.

De online mogelijkheid van het toevoegen van links is buiten werken gesteld i.v.m. SPAM links.