Algemene Spoorwegstaking 17 september 1944 tot 5 mei 1945

De spoorwegstaking van 1944 was een nationale staking van het Nederlandse spoorwegpersoneel, die duurde van september 1944 tot de bevrijding in mei 1945.

NS-directeur Willem Hupkes verklaarde na de oorlog dat een staking zou mislukken als die niet door het hele personeel zou worden gedragen en door de Nederlandse regering in Londen zou worden afgeroepen. In september 1944 gebeurde dat. Na een oproep van Radio Oranje op 17 september (met codebericht:”De kinderen van Versteeg moeten onder de wol”), legden 30.000 personeelsleden van de NS het werk neer. Via het Nationaal Steun Fonds heeft de regering een belangrijk deel van deze staking kunnen financieren.

De Duitsers hadden gewaarschuwd dat een staking de voedselvoorziening in gevaar zou brengen. Ze maakten dat dreigement waar: terwijl Duitse militairen met ingereden treinen eigen transporten verzorgden, leed vooral het westen van Nederland onder de hongerwinter. Het staat echter ook vast dat de staking de Duitse oorlogsmachine heeft gehinderd en een stimulans betekende voor het Nederlandse verzet.