Altmark incident 16 februari 1940

De Altmark was een Duitse tanker en bevoorradingschip, welke in 1939 het geheim het Duitse ‘vestzak slagschip’Admiral Graf Spee in de Atlantische Oceaan van voorraden voorzag. De Altmark had in februari 1940, ruim 300 gevangenen overgenomen van de Admiral Graf Spee en probeerde langs de Engelse blokkade te komen. Om aan de Engelse patrouilles te ontkomen, ging de Altmark de Noorse teritoritale wateren in.

Bij Engelse marine was het bekend dat zij Engelse gevangen had en gaf de Engelse torpedojager Cassack de opdracht om de Altmark te overvallen en de Engelse gevangenen te bevrijden. Op 16 February 1940 werd de Altmark door de Engelse Marine geenterd. De Altmark bevond zich in de Jösen Fjord. Nadat de gevangenen waren bevrijd, trok de Cassack zich terug. De Noorse regering protesteerde tegen deze handelswijze, maar liet de Altmark toch naar Duitsland vertrekken.