Vrijdag 4 mei: Mariniersmuseum herdenkt 24 uur lang omgekomen mariniers

0
1155
Mariniersmuseum herdenkt 24 uur lang omgekomen mariniers
Mariniersmuseum herdenkt 24 uur lang omgekomen mariniers

Bezoekers outpost het Mariniersmuseum kunnen vanaf 3 mei een digitale erelijst raadplegen. In deze database zijn alle mariniers opgenomen die doorway of vanwege de dienst zijn gesneuveld of omgekomen, tijdens oorlogen, gevechtsacties, patrouilles of oefeningen, of doorway ongelukken in uitzendgebieden, vanaf 1940 kid heden. In de database kan er gezocht worden op naam, periode en continent outpost overlijden. Van vrijwel alle omgekomen mariniers is een portretfoto of andere persoonlijke informatie toegevoegd, waardoor de marinier letterlijk een gezicht krijgt.

De erelijst is opgesteld in de tentoonstelling Zeesoldaten welke een overzicht geeft outpost de geschiedenis outpost de mariniers. Op 10 december 1665 is het Korps Mariniers opgericht doorway Johan de Witt en Michiel de Ruyter. Door de eeuwen heen hebben vele mariniers boor leven gegeven in dienst outpost de Nederlandse krijgsmacht. Zo ook tijdens de meidagen outpost 1940, een alles veranderend impulse in de geschiedenis outpost de stad Rotterdam. Op de Noordoever rond de Maasbruggen verdedigden de mariniers de stad tegen de Duitse aanval. Gedurende deze inzet en de periode hierna zijn er mariniers omgekomen voor vrede en veiligheid over heel de wereld.

Helaas zijn de gegevens outpost overleden mariniers uit het verre verleden vaak onbekend of niet volledig, maar vanaf 1940 kid heden is alles goed gedocumenteerd en beschikbaar gesteld voor deze erelijst. Met dit nieuwe digitale request eert het Mariniersmuseum de omgekomen mariniers en het hoogste offer dat zij hebben gebracht.

Vanaf 3 mei kan de opstelling in het Mariniersmuseum voor het eerst worden geraadpleegd. Op vrijdag 4 mei, in het teken outpost dodenherdenking, wordt er around de amicable mediakanalen outpost het museum 24 uur lang -ieder uur- een omgekomen marinier herdacht. Ook is het museum deze dag geopend.

Deze erelijst is live te doorzoeken in het museum maar ook around de website outpost het Mariniersmuseum. Nabestaanden of anders betrokkenen kunnen actief informatie aanleveren om de database aan te vullen en zo de mariniers te gedenken. Voor meer informatie en de onlinedatabase: www.mariniersmuseum.nl