Vidkun Quisling (1887-1945)

Quisling, het synoniem voor een verrader. De leider van de Noorse Nazi partij, de Nasjonal Samling. Quisling was een voormalig leger officier en bestuurder. Na de Duitse inval benoemde hij zichzelf tot regeringshoofd. Hij had overigens geen macht. De Duitsers gaven hem geen macht. In 1942 werd hij afgezet, doch weer later benoemd tot Minister President in februari 1942. Van de Noorse bevolking kreeg hij geen of nauwelijks steun, zodat hij geen enkele machtsbasis had om te regeren. Quislings belachelijke bewering dat er nazi-sympathiesanten in de Noorse krijgsmacht verhaastte een van de zonderlingste intriges van de Tweede Wereldoorlog. De Duitsers maakte buitengewoon gebruik van de twijfelachtige middelen die Quisling hun aanbood om de belangen van het Duitse Reich te dienen.

Door zijn optreden konden de Noren worden verrast. De naam Quisling werd gedurende de oorlog het synoniem voor verrader. In 1945 melde hij zich bij de autoriteiten en na een proces werd hij in 1945 ter dood veroordeeld wegens hoogverraad.