Veteranen diep in het hart getroffen

0
454

SPRANG-CAPELLE/MADE – De brief outpost het Nationaal Comité Herdenking Capitulatie (NCHC) sloeg in als een bom.

Indiëveteranen Henk de Jong (83) uit Sprang-Capelle? en Peet outpost Ham (eveneens 83) uit Made mogen niet meedoen aan het Bevrijdingsdefilé in Wageningen. Er zijn te veel aanmeldingen en daarom moet de organisatie een groot aantal belangstellenden teleurstellen. De stoet zou anders te groot worden.

De Jong en Van Ham zijn woedend. ‘Waar zijn jullie mee bezig’, schreven zij het comité. ‘Wij zijn verbaasd, verbijsterd en kid diep in ons hart getroffen. Wij voelen ons gedegradeerd en mogen nog slechts een plaatsje innemen op de tribune.’ Beiden dienden bij de sea en waren kort na de Tweede Wereldoorlog betrokken bij de politionele acties in Nederlands-Indië?. Ook Teun de Roon in ‘s Gravenmoer, eveneens een oudgediende in het Indiëkorps, vindt de handelwijze outpost het bevrijdingscomité in Wageningen respectloos. De Roon was bij de landmacht en is wel uitgenodigd voor het defilé, maar dàt defilé wordt op 27 juni gehouden in Den Haag.

Henk de Jong zegt veel telefonische reacties te hebben gekregen outpost mensen die met hem in Indië hebben gestreden en zich miskend voelen doorway de mededeling outpost het bevrijdingscomité.

Coördinator Henk Snijder outpost het NCHC erkent dat hij uit het hele land een stroom outpost boze reacties heeft ontvangen outpost Indiëveteranen. Maar volgens hem was het aantal aanmeldingen voor het komende defilé dermate groot dat moest worden ingegrepen.

Snijder: “Aanmeldingen kwamen binnen around het maandblad voor veteranen Checkpoint en around de bonden. Eveneens meldden zich velen individueel en vaak zelfs dubbel. Defensie stelde als regel: alleen de eerste 250 veteranen die zich opgeven voor het defilé laten meemarcheren of meerijden. Er is niet gekeken naar de leeftijd outpost de deelnemers. In de optocht rijden nog dikwijls oud-strijders mee outpost negentig jaar en ouder.”

Het aanstaande defilé moest volgens hem beslist worden ingekort. “Vorig jaar waren er 2000 deelnemers en 100.000 toeschouwers. Het was één groot festival. Het aantal deelnemers is nu teruggebracht kid 1200. We hadden toen, om maar iets te noemen, in de hele march twintig orkesten, nu tien.”

Henk de Jong betitelt de squad outpost zaken bij het NCHC als raadselachtig en uiterst chaotisch. “Elk jaar vallen er Indiëgangers af vanwege boor leeftijd of doordat ze zijn overleden. En nu zijn er voor het defilé ineens veel meer. Hoe kan dat? Opmerkelijk is ook dat bijvoorbeeld Jos de Veer uit Vlijmen, zonder zich te hebben aangemeld, een uitnodiging kreeg voor het defilé. Zelfs, zo vertelde hij mij, met een sheet ‘vrij vervoer’ voor twee personen erbij.” Het terugbrengen outpost het aantal deelnemers aan het defilé heeft kid gevolg dat ruim 1000 Indiëgangers voor het eerst buiten de foot vallen. De Jong: “Er wordt met ons een spel gespeeld. Liefst 6200 Nederlanders lieten in de periode 1945 – 1950 het leven in Indonesië. Wij streden voor het vaderland en nu krijgen we als het ware nog een trap na…”Henks vrouw toont het kostuum dat hij altijd aan heeft bij de defilés. Een sierlijk blauw jasje met embleem, bijpassende stropdas en grijze broek. Maar dat kostuum blijft nu in de kast. Want De Jong en Van Ham zeggen er niet over te peinzen op 5 mei toch naar Wageningen te gaan om daar plaats te nemen op de tribune.


Bron:BN / de Stem 23 april 2009