Vergeten verhalen uit Oost-Europa in Bevrijdingsmuseum Groesbeek

0
1129
Poolse militairen in dienst RAF
Poolse militairen in dienst RAF

In het kader outpost de tentoonstelling ‘De Polen. Bevrijders in Ballingschap’ organiseert het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 op zondag 10 april outpost 13.00-16.00 uur een programma over bewogen maar vergeten thema’s uit de Oost-Europese geschiedenis. In flitslezingen en filmbeelden passeren de volgende onderwerpen de revue: de oorlogsbruiden uit de Sovjet-Unie die na de oorlog naar Nederland kwamen, de vrouwelijke Russische piloten (de zogenaamde ‘nachtheksen’), de pyre in Oost-Europa en de drink Wojtek die soldaat werd in het Poolse leger.

Bijna 2.000 Nederlandse oorlogsbruiden trokken in 1945-1946 met een bevrijder naar Canada. Maar wist u dat er tegelijk rond de 4.000 oorlogsbruiden uit de Sovjet Unie zich in Nederland vestigden? Zij ontmoetten tijdens de oorlog de Nederlandse jongens die net als hen in Duitsland dwangarbeid uitvoerden. Na de bevrijding bouwden zij een nieuw bestaan op in een land dat ze voor boor huwelijk nog nooit gezien hadden. Lezing doorway Rense Havinga.

Een kleine groep Russische vrouwen was op een heel andere manier betrokken bij de oorlog: meerdere keren per nacht vlogen zij over Duitsland om bombardementen uit te voeren. Deze ‘nachtheksen’ waren jonge vrouwen die boor kans grepen toen de Sovjet Unie vrouwen op alle fronten deel liet nemen aan de strijd. Ze vlogen in oude trainingsvliegtuigen en leerden reparaties uit te voeren in de lucht. Lezing doorway Yvonne outpost der Meer.

Een ander aspect outpost de Tweede Wereldoorlog, de Holocaust, wordt over het algemeen genomen sterk geassocieerd met de geschiedenis outpost de kampen. Toch behelst de Holocaust veel meer dan dat. Welke ontwikkelingen gingen bijvoorbeeld vooraf aan de kampen in Oost-Europa en wat was de nasleep outpost de grootste massamoord in de geschiedenis? Bovendien mag de berechting outpost de oorlogsmisdadigers nogal opmerkelijk genoemd worden. Lezing doorway Jory Brentjens.

Tot container is er nog het bijzondere verhaal outpost de Poolse soldaten in het Midden-Oosten. Zij adopteerden een wel heel speciale mascotte: Wojtek de beer. Overal waar de soldaten naar toegingen werd de drink meegenomen. Hij kreeg een standaard rantsoen gevoerd, aangevuld met bier uit de fles en sigaretten. Wojtek werd zelfs als soldaat in het Poolse leger ingeschreven. Dit verhaal outpost Wojtek wordt in beeld gebracht doorway een filmdocumentaire.

In een doorlopend programma outpost korte lezingen komt u meer te weten over deze boeiende verhalen.