Tripartite Verdrag

Het Driemogendhedenpact was een verdrag getekend tussen Japan, Nazi-Duitsland en Italië op 27 september 1940. Door dit verdrag werd de groep landen van de Asmogendheden groter.

In het verdrag stond dat deze landen elkaar als bondgenoot beschouwden en hun eigen politiek lieten bedrijven. Dit hield in dat in Groot-Azië Japan zijn gang kon gaan in het maken van een compleet Rijk. In Europa mochten Duitsland en Italië hun eigen Rijk opbouwen.

In het verdrag zouden de landen elkaar op bijna elk gebied ondersteunen, met name op politiek, economisch en militair vlak. Ook als de ander zou worden aangevallen door een land dat op dat moment, 1940, nog niet in de oorlog was gekomen, zou militair en ander steun verleend worden.

Ook was een artikel gewijd aan de relatie met de Sovjet-Unie. Weliswaar hadden deze landen ook het Anti-Cominternpact ondertekend, dat tegen de Sovjet-Unie was, ze zouden toch elkaar met rust laten wat betreft de Sovjet-Unie. De huidige relatie mocht niet veranderen door de bovengenoemde artikelen.

Het verdrag zou 10 jaar duren en dan in overleg met elkaar verlengd of beëindigd worden.

Effecten Het verdrag zorgde ervoor dat er een aantal dingen veranderden. Met dit verdrag werd formeel een bondgenootschap gecreëerd dat uiteindelijk de Asmogendheden werd. Ook een ander effect bleek later toen de VS Japan de oorlog verklaarde en Hitler ook de VS de oorlog verklaarde. Hierbij zou elk van de Asmogendheden worden uitgeschakeld.

Nadat de 3 mogendheden het pact hadden ondertekend waren ook andere landen geïnteresseerd in het pact. Uiteindelijk ondertekenden enkele andere landen waaronder Hongarije, Slowakije en Joegoslavie het pact.

Samenvatting Verdrag Driemogendhedenpact

Summary of the Three-Power Pact Between Germany, Italy, and Japan, Signed at Berlin, SEPTEMBER 27, 1940. (THE TRIPARTITE PACT)

The governments of Germany, Italy and Japan, considering it as a condition precedent of any lasting peace that all nations of the world be given each its own proper place, have decided to stand by and co-operate with one another in regard to their efforts in greater East Asia and regions of Europe respectively wherein it is their prime purpose to establish and maintain a new order of things calculated to promote the mutual prosperity and welfare of the peoples concerned.

Furthermore, it is the desire of the three governments to extend co-operation to such nations in other spheres of the world as may be inclined to put forth endeavours along lines similar to their own, in order that their ultimate aspirations for world peace may thus be realized.

Accordingly, the governments of Germany, Italy and Japan have agreed as follows:

ARTICLE ONE

Japan recognizes and respects the leadership of Germany and Italy in establishment of a new order in Europe.

ARTICLE TWO

Germany and Italy recognize and respect the leadership of Japan in the establishment of a new order in greater East Asia.

ARTICLE THREE

Germany, Italy and Japan agree to co-operate in their efforts on aforesaid lines. They further undertake to assist one another with all political, economic and military means when one of the three contracting powers is attacked by a power at present not involved in the European war or in the Chinese-Japanese conflict.

ARTICLE FOUR

With the view to implementing the present pact, joint technical commissions, members which are to be appointed by the respective governments of Germany, Italy and Japan will meet without delay.

ARTICLE FIVE

Germany, Italy and Japan affirm that the aforesaid terms do not in any way affect the political status which exists at present as between each of the three contracting powers and Soviet Russia.

ARTICLE SIX

The present pact shall come into effect immediately upon signature and shall remain in force 10 years from the date of its coming into force. At the proper time before expiration of said term, the high contracting parties shall at the request of any of them enter into negotiations for its renewal.

In faith whereof, the undersigned duly authorized by their respective governments have signed this pact and have affixed hereto their signatures.

Done in triplicate at Berlin, the 27th day of September, 1940, in the 19th year of the fascist era, corresponding to the 27th day of the ninth month of the 15th year of Showa (the reign of Emperor Hirohito).