Rommel, Calls Cairo (1959): Oorlogsfilm

Rommel Calls Cairo is een West-Duitse oorlogsthrilleruit 1959 onder regievan Wolfgang Schleif. Het is gebaseerd opeen echt incident uit deNoord-Afrikaanse campagne tijdens de Tweede Wereldoorlog. De decors van de film zijn ontworpen door deart directors Ludwig Reiber en Hans Strobel. Het werdop locatie in Egypte opgenomen.

In april 1942, om de Britten militair op de knieën te krijgen en het door de Britten bezette Noord-Libischefort Tobroek te veroveren, stuurde Abwehrchef Canaris twee mannen naar Veldmaarschalk Rommel, het hoofd van het Afrikakorps. Het gaat om de Hongaarse kapitein graaf Almásy en de Duitse kapitein Eppler. Beiden moeten een gedurfd plan uitvoeren dat hen door het midden van de Egyptische woestijn zal brengen. Rommel wilde gedetailleerde informatie verkrijgen over de troepensterkte en de bases van de Britten in Tobroek en in het Egyptische achterland en instrueerde daarom de twee officieren om zich eerst achter de vijandelijke linies een weg te vechten achter de vijandelijke linies naarAsjoetaan deNijl.

Met vijf voertuigen, enkele radio-operators en technisch ondersteunend personeel vertrokken Almásy en Eppler aan hun gewaagde reis door de Libisch-Egyptische woestijn. Ondertussen is het Britse militaire bestuur onder kolonel Robertson, gestationeerd in het Semiramis Hotel in Caïro, gewaarschuwd voor de vijf Duitse voertuigen dankzij beelden van een Brits verkenningsvliegtuig. Samen met zijn ondergeschikte luitenant Kay Morrison denkt hij na over waar die vreemde vijf punten in de woestijn over zouden kunnen gaan. Wanneer Robertson verneemt dat graaf Almásy, die hem kent en in Rommels hoofdkwartier is gestationeerd, al enkele dagen afwezig is, is hij alert, maar noch hij, noch zijn adjudant Amis kan begrijpen waarom de Duitsers een konvooi zonder tanks of andere militaire voertuigen naar Zuid-Egypte zouden moeten sturen. Ondertussen zijn er eerst problemen met de woestijnexcursies. Tijdens een ontploffing op de weg werd de watertank in een van de vijf voertuigen geraakt door rondvliegende rotsblokken en zwaar beschadigd. Een van de dorstige mannen begint dan gek te worden in een woestijnstorm en zwaait in paniek met de revolver. Ondertussen drinken Robertson en Kay drankje na drankje in de woestijn voor de piramides van Gizeh.

Na de woestijnstorm gaan de Duitsers verder met vier voertuigen, één auto is kapot gegaan met zuigereters. Tot overmaat van ramp is de waterpoel die Almásy twaalf jaar geleden als expeditielid had geopend nu opgedroogd. De situatie voor Rommels mannen wordt steeds uitzichtlozer. Om het broodnodige water te krijgen, besluit graaf Almásy een omweg te maken en de bergen in te rijden. In feite vindt de Hongaar daar de door de Britten gecreëerde watervoorraden. In een oase scheiden de mannen zich. Almásy keert terug naar Rommel. Kapitein Eppler, die is begiftigd met een Franse identiteit, en zijn radio-operator Sandy, die reist met een Amerikaanse identiteit, belanden in een Brits trainingskamp waarvan de nietsvermoedende baas de twee naar Asyut laat rijden. Ondertussen vermoedt Robertson dat de Duitsers waarschijnlijk een agent in de zuidelijke Nijlvallei willen droppen om naar Caïro te gaan. Als gevolg hiervan beveelt de kolonel het strikte toezicht op alle treinen naar de hoofdstad. Met de hulp van hun jeugdige assistent Achmed, een local, bereiken Eppler en Sandy zonder kleerscheuren Caïro en kunnen vanuit hun schuilplaats in het Pensione Roma hun eerste radioboodschap naar Rommel sturen.

Eppler gebruikt zijn verblijf aan de Nijl om zijn vroegere relatie met zijn geliefde, de Egyptische danseres Amina, die hem kent als Hussein, nieuw leven in te blazen. Beiden brengen een nacht van liefde door op hunwoonboot. De volgende dag maakt Eppler contact met een geestelijk leider van de anti-Britse Egyptenaren en vraagt hem dat de Egyptenaren eindelijk in opstand komen tegen de Britse bezetters. Rommel verovert Tobroek. Eppler gaat vervolgens naar de mannenklager Sharaoui om hem een brits uniform op maat te laten maken. Daarin struint de Duitser ongemerkt hethoofdkwartiervan de Britten binnen. Daar leert hij over het vakantieverbod voorNieuw-Zeelandse soldatenen over de inlijvingvan Australische troepenuit Soedan – allemaal belangrijke informatie voor kolonel-generaal Rommel. Kolonel Robertson is echter niet stil blijven zitten, hij en zijn mensen luisteren ook naar de radiocode van degeheime zenderdie hem onbekend is en beginnen eppler en Sandy’s schuilplaats te omcirkelen. De daaropvolgende inval leidt slechts tot de arrestatie van een volkomen onschuldige Italiaan waarvan Eppler getuige was …

Via zijn woonbootbuurman, de Britse majoor Smith, legt Eppler, die zich volledig heeft getransformeerd in de rol van een Egyptenaar genaamd Gaffa Bey, contacten met de verdediger Robertson en zijn ondergeschikte Kay Morrison, die snel bezwijkt voor zijn charme. Beiden maken een romantische reis naar depiramides. Ondertussen is graaf Almásy teruggekeerd naar Rommel en wordt door hem gepromoveerd tot majoor met het oog op het succes van Operatie Condor. Rommel maakt Almásy duidelijk dat hij absoluut details over de vestingwerken van Tobroek nodig heeft om de stad te kunnen innemen. Als gevolg hiervan krijgt Eppler in Caïro opnieuw de opdracht om het heilige der heiligen van de Britten binnen te gaan. Als majoor MacDougall, die net uit Londen is aangekomen, weet Eppler toegang te krijgen tot de kaartenkamer van het hoofdkwartier. Daar kan hij de gewenste plannen fotograferen en doorsturen naar Rommel. Rommel valt vervolgens Tobroek aan en neemt de stad in.

Voor het eerst verspreidt zich een lichte paniekstemming onder de Britten en Robertson begint verschillende geheime papieren te verbranden. Ondertussen is danseres Amina jaloers omdat ze Eppler heel bekend heeft gezien met Kay Morrison. Ondertussen heeft het Britse leger tijdens een tegenaanval in de woestijn de twee radio-operators die Epplers aankondigingen ontvangen betrapt en het codeboek, dat was geïntegreerd in de roman “Rebecca”, van hen afgenomen. Almásy adviseert Rommel vervolgens om het radiocontact met Eppler te verbreken om hem ter plaatse niet in gevaar te brengen. Wanneer Amina nog belangrijkere plannen voor haar minnaar uit het bezit van majoor Smith organiseert, kan Eppler ze niet meer naar Rommels hoofdkwartier sturen, omdat het contact met hem daar om veiligheidsredenen is verbroken. Smith, die vermoedt dat Amina hem tot verrader van zijn eigen land heeft gemaakt, pakt een jeep en rijdt die met zelfmoordlust de woestijn in, waar in overvloed mijnenvelden zijn aangelegd. Daar verscheurt het hem. Even later bezoekt Kay Eppler alias Gaffa Bey om afscheid van hem te nemen. Ze wordt overgebracht naar Bagdad als onderdeel van de eerste evacuatiemaatregelen. Bij Eppler ziet ze de romanRebecca. Nu voelt ze de connecties en weet ze dat Hussein de lang gezochte Duitse spion moet zijn. In wanhoop probeert Kay haar superieur Robertson telefonisch op de hoogte te stellen van haar verdenking, maar hij is onbereikbaar omdat hij onderweg is.

Nu komt het tot een hoogtepunt. Rommels plaatsvervanger, Lüdinghausen, geeft instructies om eindelijk een einde te maken aan Epplers ‘ommuring’ zodat radioverkeer naar Caïro weer mogelijk is. Funker Sandy maakt van deze gelegenheid gebruik om Epplers explosieve informatie uit de aktetas van majoor Smith onmiddellijk door te geven. Beide mannen hebben echter geen idee dat de Britse defensiechef Robertson al lang kriskras door Caïro rijdt met een volgvoertuig en zijn specialisten om de twee spionnen op te sporen. Nauwelijks klaar, omsingelden Britse soldaten de woonboot met Eppler en Sandy aan boord. Sandy schiet zichzelf dood, terwijl Eppler zich laat vangen. Kolonel Robertson vertelt hem dat de Britse plannen van Sandy allang zijn gewijzigd en Robertson wachtte daarom tot Sandy de waardeloze informatie naar Rommels hoofdkwartier had gestuurd. Als Robertson terugkeert naar zijn hoofdkwartier, staat Kay Morrison hem daar al op te wachten. Ze legt hem uit dat Rebecca het codeboek van de Duitsers is en dat ze het inmiddels heeft ontcijferd. Ze biedt haar baas een deal aan: haar bevindingen tegen het leven van Gaffa Bey alias Hussein alias Captain Eppler. Robertson belooft er met premier Churchill over te praten. In de gang van het hoofdkwartier hebben Eppler en Kay nog een laatste (stille) ontmoeting.


Bronnen en meer informatie

  1. Bronnen Mei1940
  2. Rommel ruft Kairo – Wikipedia