Publieke Domain Bronnen voor onderzoek naar WO2.

 1. Nationaal Archief (
  Eén van de belangrijkste verworvenheden van het openbare archiefwezen is dat de archieven door iedereen vrij kunnen worden ingezien, tenzij er bij de overbrenging van de archieven beperkingen aan de openbaarheid zijn gesteld. Volgens de Archiefwet kan dat slechts in een beperkt aantal gevallen. Het overgrote deel van de archieven is dan ook volledig openbaar en voor iedereen toegankelijk.)
 1. Greg Goebel’s IN THE PUBLIC DOMAIN (This website is, as the title suggests, a collection of public domain materials, including:
  Over 200 documents on aerospace, history, technology, and science.
  A blog covering much the same range of topics.
  Photography archives.
  Reviews of anime, movies, manga, graphics novels, and other books.)

  The Heritage of the Great War (This website is dedicated to the events and consequences of World War One. We put some emphasis on unorthodox and thought-provoking points of view. We are averse to historicism and military fetishism. And we show people rather than strategic plans or statistics.)

  Wikipedia (Een online encyclopedie online bewerkt kan worden en uitgaat van open bron en derhalve geen copyrights kent.)