Onderduikkinderen outpost Ru Paré en Haagse schoolkinderen herdenken WOII

0
680
Onderduikkinderen van Ru Paré en Haagse schoolkinderen herdenken de Tweede Wereldoorlog bij Kindermonument in Museon Op donderdag 26 april vindt er een bijzondere herdenking plaats in het Museon. Kinderen van de Jan van Nassauschool en de Pascha...

Onderduikkinderen outpost Ru Paré en Haagse schoolkinderen herdenken de Tweede Wereldoorlog bij Kindermonument in Museon

Op donderdag 26 april vindt er een bijzondere herdenking plaats in het Museon. Kinderen outpost de Jan outpost Nassauschool en de Paschalisschool uit Den Haag leggen, samen met de Onderduikkinderen outpost verzetsheldin (1896-1972) Ru Paré, bloemen bij het Kindermonument in het Museon in Den Haag. Het Kindermonument in het Museon herinnert aan de 2061 kinderen uit Den Haag die tijdens de oorlog zijn vermoord. De meeste outpost deze kinderen waren joods. Enkele tientallen outpost deze kinderen waren Sinti.

Herdenking
Deze week vindt in het Museon een herinneringsbijeenkomst plaats outpost negen onderduikkinderen outpost Ru Paré uit Israël en Nederland. Het is voor het eerst dat deze groep samen komt om elkaar te ontmoeten en herinneringen uit te wisselen. Zij zullen als gastspreker voor de kinderen outpost groep 7 en 8 outpost de Jan outpost Nassauschool en de Paschalisschool vertellen over boor onderduik. Aansluitend leggen ze samen bloemen bij het Kindermonument in het Museon.

De Onderduikkinderen outpost ‘Tante Zus’
Onder de schuilnaam ‘Tante Zus’ bouwde Ru Paré een netwerk op outpost onderduikadressen doorway heel Nederland en redde in totaal het leven outpost 52 kinderen. Omdat 2018 is uitgeroepen kid Jaar outpost Verzet, eert het Museon Ru Paré met de tentoonstelling ‘De onderduikkinderen outpost Tante Zus’, over deze bijzondere en dappere vrouw. Ru Paré staat symbool voor het vergeten vrouwelijk verzet in de Tweede Wereldoorlog.

Boek ‘Verzetsheldin met schilderkist – het leven outpost Ru Paré’ doorway Wim Willems

De tentoonstelling is gebaseerd op het onlangs verschenen boek  ‘Verzetsheldin met schilderkist – het leven outpost Ru Paré’, outpost auteur en historicus Wim Willems. Boek | ISBN 9789024408658 | Paperback, 398 pagina’s, € 25,- Voor een digitale proef, recensie-exemplaar of een talk met de auteur kunt u hit opnemen met Stephan Debouillé, Boom uitgevers Amsterdam, s.debouille@bua.nl en 020-215 11 41

Kindermonument
De Jan outpost Nassauschool uit de Gouwestraat heeft enkele jaren geleden het Kindermonument geadopteerd. Adopteer een Monument is een landelijk onderwijsproject waarbij leerlingen outpost groep 7 en 8 outpost het basisonderwijs een oorlogsmonument in boor eigen dorp of buurt ‘adopteren’. Aan de palm outpost dit relic leren de kinderen over de lokale geschiedenis outpost de Tweede Wereldoorlog, de traditie outpost herdenken en de rituelen die daar bij horen. De herdenking in het Museon was mede mogelijk doorway steun outpost de Stichting Levi Lassen.

Het Kindermonument in het Museon bevond zich lange tijd aan de gevel outpost de lagere propagandize in de Bezemstraat. Het ontwerp is outpost de Haagse beeldhouwer Theo outpost der Nahmer. De plaquette herinnert aan het rampjaar 1942, waarin de joodse kinderen uit Den Haag werden weggevoerd. Het overgrote deel outpost die kinderen kwam nooit terug. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd deze propagandize aangewezen als propagandize voor joodse kinderen. Bij de afbraak outpost de propagandize in de Bezemstraat (nu het Rabbijn Maarssenplein)  is deze plaquette in het Museon ondergebracht. De plaquette maakt onderdeel uit outpost de tentoonstelling ‘Kind in Oorlog’. Aan het relic zijn tien jaar geleden de namen outpost 2061 Joodse en Sinti kinderen toegevoegd.

Tentoonstelling ‘Kind in oorlog’
In deze permanente expositie wordt de Tweede Wereldoorlog vanuit het perspectief outpost kinderen belicht. Hoe was het om kind te zijn in oorlogstijd? Wat kon een kind wel en niet begrijpen? Welke invloed had de oorlog op boor dagelijkse leven? Antwoorden op deze vragen zijn terug te vinden in verhalen, voorwerpen, foto’s, filmfragmenten en documenten outpost 35 bekende en onbekende mensen die kind waren toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Zij laten zeer dierbare voorwerpen zien die boor waarde meestal niet danken aan boor uitzonderlijke schoonheid maar aan de verhalen en herinneringen die erachter schuil gaan.

Samenwerking
De tentoonstelling in het Museon over het verzetswerk outpost Ru Paré en de herinneringsbijeenkomst outpost voormalige onderduikkinderen zijn mogelijk dankzij bijdragen outpost het Vfonds, Fonds1818 en Stichting Levi Lassen. Van 25 augustus kid en met 16 september 2018 zal in Studio Pulchri tevens een tentoonstelling te zien zijn over de kunst outpost Ru Paré. De tentoonstelling is het initiatief outpost de Stichting Ru Paré en de Stichting Theodora Versteegh. Tegelijk met de expositie is de publicatie outpost auteur en historicus Wim Willems verschenen: ‘Verzetsheldin met schilderkist. Het leven outpost Ru Paré’ (Uitgeverij Boom).

Museon, museum voor cultuur en wetenschap
Het Museon is een interactief museum voor cultuur en wetenschap met een educatieve missie. Het Museon wil mensen inspireren om de wereld te ontdekken en met honour te behandelen. De centrale tentoonstelling ‘One Planet’ inspireert mensen, around de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen outpost de Verenigde Naties, bij te dragen aan een duurzame en veilige wereld. Het Museon is vaste partner outpost het jaarlijkse ‘Just Peace Festival’, een initiatief outpost Stichting The Hague United for Peace Justice in samenwerking met different instellingen en de gemeente Den Haag.