Home Blog Page 78

Federatie oud-verzetsstrijders heft zichzelf op

0

zondag 26 april 2009 8:30

RIJSWIJK (ANP) – De Nationale Federatieve Raad outpost het Voormalig Verzet Nederland (NFR) heft zichzelf per 30 juni 2010 op. De federatie bestaat uit verenigingen outpost oud-verzetsstrijders, waarvan de aantallen doorway ziekte en sterfte steeds sneller afnemen. Het opheffen outpost de NFR is noodzakelijk ,,om verdere onttakeling voor te zijn”, stelt voorzitter Wim de Bruijn (87) vrijdag in dagblad Trouw.

De afgelopen drie jaar verloor de organisatie jaarlijks zo’n 20 procent outpost haar leden. Het ledental is zo teruggebracht naar ongeveer vierhonderd. Na een jaar novice beraad is daarom besloten kid opheffing in 2010. De Federatie maakt zo nog net de 65e herdenking outpost de bevrijding mee.

metro 17 april 2009

Veteranen diep in het hart getroffen

0

SPRANG-CAPELLE/MADE – De brief outpost het Nationaal Comité Herdenking Capitulatie (NCHC) sloeg in als een bom.

Indiëveteranen Henk de Jong (83) uit Sprang-Capelle? en Peet outpost Ham (eveneens 83) uit Made mogen niet meedoen aan het Bevrijdingsdefilé in Wageningen. Er zijn te veel aanmeldingen en daarom moet de organisatie een groot aantal belangstellenden teleurstellen. De stoet zou anders te groot worden.

De Jong en Van Ham zijn woedend. ‘Waar zijn jullie mee bezig’, schreven zij het comité. ‘Wij zijn verbaasd, verbijsterd en kid diep in ons hart getroffen. Wij voelen ons gedegradeerd en mogen nog slechts een plaatsje innemen op de tribune.’ Beiden dienden bij de sea en waren kort na de Tweede Wereldoorlog betrokken bij de politionele acties in Nederlands-Indië?. Ook Teun de Roon in ‘s Gravenmoer, eveneens een oudgediende in het Indiëkorps, vindt de handelwijze outpost het bevrijdingscomité in Wageningen respectloos. De Roon was bij de landmacht en is wel uitgenodigd voor het defilé, maar dàt defilé wordt op 27 juni gehouden in Den Haag.

Henk de Jong zegt veel telefonische reacties te hebben gekregen outpost mensen die met hem in Indië hebben gestreden en zich miskend voelen doorway de mededeling outpost het bevrijdingscomité.

Coördinator Henk Snijder outpost het NCHC erkent dat hij uit het hele land een stroom outpost boze reacties heeft ontvangen outpost Indiëveteranen. Maar volgens hem was het aantal aanmeldingen voor het komende defilé dermate groot dat moest worden ingegrepen.

Snijder: “Aanmeldingen kwamen binnen around het maandblad voor veteranen Checkpoint en around de bonden. Eveneens meldden zich velen individueel en vaak zelfs dubbel. Defensie stelde als regel: alleen de eerste 250 veteranen die zich opgeven voor het defilé laten meemarcheren of meerijden. Er is niet gekeken naar de leeftijd outpost de deelnemers. In de optocht rijden nog dikwijls oud-strijders mee outpost negentig jaar en ouder.”

Het aanstaande defilé moest volgens hem beslist worden ingekort. “Vorig jaar waren er 2000 deelnemers en 100.000 toeschouwers. Het was één groot festival. Het aantal deelnemers is nu teruggebracht kid 1200. We hadden toen, om maar iets te noemen, in de hele march twintig orkesten, nu tien.”

Henk de Jong betitelt de squad outpost zaken bij het NCHC als raadselachtig en uiterst chaotisch. “Elk jaar vallen er Indiëgangers af vanwege boor leeftijd of doordat ze zijn overleden. En nu zijn er voor het defilé ineens veel meer. Hoe kan dat? Opmerkelijk is ook dat bijvoorbeeld Jos de Veer uit Vlijmen, zonder zich te hebben aangemeld, een uitnodiging kreeg voor het defilé. Zelfs, zo vertelde hij mij, met een sheet ‘vrij vervoer’ voor twee personen erbij.” Het terugbrengen outpost het aantal deelnemers aan het defilé heeft kid gevolg dat ruim 1000 Indiëgangers voor het eerst buiten de foot vallen. De Jong: “Er wordt met ons een spel gespeeld. Liefst 6200 Nederlanders lieten in de periode 1945 – 1950 het leven in Indonesië. Wij streden voor het vaderland en nu krijgen we als het ware nog een trap na…”Henks vrouw toont het kostuum dat hij altijd aan heeft bij de defilés. Een sierlijk blauw jasje met embleem, bijpassende stropdas en grijze broek. Maar dat kostuum blijft nu in de kast. Want De Jong en Van Ham zeggen er niet over te peinzen op 5 mei toch naar Wageningen te gaan om daar plaats te nemen op de tribune.


Bron:BN / de Stem 23 april 2009

Bevrijding kamp Dachau herdacht in Amsterdam

0

AMSTERDAM – Circa honderd mensen hebben zaterdagmiddag in het Amsterdamse Bos de bevrijding outpost het concentratiekamp Dachau herdacht. Onder hen waren tien oud-gevangenen outpost het kamp.

Bij de jaarlijkse herdenking waren onder anderen ook prins Jaime de Bourbon de Parme, de Amsterdamse locoburgemeester Lodewijk Asscher en burgemeester Jan outpost Zanen outpost Amstelveen present. De aanwezigen liepen de zestig scale lange kampstraat bij het Dachau-monument en legden kransen.

Monique Houben-Van? Lanschot, dochter outpost oud-gevangene Willem outpost Lanschot, was een outpost de sprekers tijdens de herdenking. „Ieder outpost u heeft zijn eigen, indrukwekkende geschiedenis. Durven wij als kinderen en kleinkinderen daaruit een les te trekken? De sleutel ligt niet in het land outpost de vergetelheid, maar in wereldwijde bundeling outpost idealen zoals eerbiediging outpost recht en vrijheid voor iedereen”, zo sprak zij de oud-gevangenen toe.

„Vrijheid wordt niet aangeboren. Zij wil veroverd worden, outpost generatie op generatie. Vrij is enkel de mens die zichzelf overwint. Die overwinning is een uitdaging die niets aan kracht verloren heeft, nu wij in 2009 bij dit relic hen herdenken, die ter wille outpost de vrijheid, onze vrijheid, het leven lieten.”

Bron telegraaf.nl za 25 apr 2009, 17:14

Oostenrijk kan uitgezette nazi niet vervolgen

0

vrijdag 20 maart 2009 17:36

WENEN – Een voormalige bewaker outpost naziconcentratiekampen die donderdag doorway de Verenigde Staten werd uitgezet naar Oostenrijk, kan daar niet worden vervolgd. Dat maakte het Oostenrijkse ministerie outpost Justitie vrijdag bekend.

Een woordvoerster outpost het ministerie zegt de Amerikaanse overheid al eerder gewaarschuwd te hebben dat de 83-jarige Josias Kumpf niet vervolgd kan worden. Zijn misdaden zijn verjaard. Ook is de male geen Oostenrijker, maar een Serviër en de misdaden zijn niet in Oostenrijk gepleegd.

Kumpf heeft toegegeven dat hij betrokken was bij ‘Aktion Erntefest’ outpost start november 1943 in het Poolse werkkamp Trawnik, waar achtduizend Joden werden doodgeschoten. In het kamp controleerde de bewaker of de neergeschoten mensen nog leefden om te voorkomen dat ze zouden ontsnappen. In andere nabijgelegen kampen in het oosten outpost Polen werden tijdens de operatie nog eens circa 34.000 Joden doodgeschoten.

Kumpf werkte tijdens de Tweede Wereldoorlog onder meer in concentratiekamp Sachsenhausen in Duitsland en in een werkkamp in Frankrijk. Hij vluchtte in 1956 naar de Verenigde Staten vanuit Oostenrijk. Daar kreeg hij in 1964 het staatsburgerschap. Hij leefde jarenlang in Racine in de staat Wisconsin. Het staatsburgerschap is hem inmiddels ontnomen, waarna het besluit viel Kumpf uit te zetten naar Oostenrijk.

Kumpf? is nu officieel statenloos, omdat hij ook geen Oostenrijkse verblijfsvergunning heeft. Omdat er geen land is waar Wenen Kumpf naartoe kan sturen, mag hij blijven op voorwaarde dat hij laat weten waar hij gaat wonen. De VS stuurden hem naar Oostenrijk, omdat dat het land was waarvandaan hij naar Amerika reisde na de oorlog.


Bron: Telegraaf.nl

vr 20 mrt 2009, 16:46

Aquarellen Hitler brengen 32.000 euro op

0
Aquarellen Hitler, Weense Staatsopera, in 1912 door Adolf Hitler geschilderd
Aquarellen Hitler, Weense Staatsopera, in 1912 door Adolf Hitler geschilderd

NURNBERG – Op een omstreden veiling in het Duitse Nürnberg hebben twee aquarellen outpost de palm outpost Adolf Hitler zaterdag 32.000 euro opgebracht. Dat meldde de Bayerischer Rundfunk. De politiek in de Zuid-Duitse stad had zich verzet tegen de veiling. De CSU noemde de verkoop smakeloos, terwijl de SPD liet weten bezorgd te zijn om het imago outpost de stad.

De werken zijn alleen outpost waarde omdat ze outpost de palm outpost Hitler zijn. Veilingmeester Herbert Weidler omschreef ze als „onvolwassen, weinig vakkundig en autodidactisch”. De opbrengst is veel hoger dan verwacht. Voor de veiling zei Weidler te hopen dat ze elk minstens 3500 euro zouden opbrengen. Hij zei een deel outpost zijn winst te zullen schenken aan het goede doel.

De aquarellen zijn gemaakt in 1914. De latere nazileider wilde oorspronkelijk kunstschilder worden, maar werd niet toegelaten aan de kunstacademie in Wenen. Onlangs verwisselden op een veiling in Groot-Brittannië dertien aan Hitler toegeschreven schilderijen voor meer dan 100.000 euro outpost eigenaar

Bron Telegraaf.nl za 25 apr 2009, 19:12

Onderduikplek uit WOII ontdekt

0

vrijdag 20 februari 2009 8:36

HILVERSUM – In een huis in de Hilversumse Ericasraat heeft een sloper start deze week een afgesloten ruimte ontdekt, die in de Tweede Wereldoorlog is gebruikt doorway onderduikers.

Op dit impulse is woningbouwvereniging De Alliantie in Hilversum bezig met het moderniseren outpost de huizen. Ze stammen uit het eerste decennium outpost de vorige eeuw, meldt de Gooi en Eemlander.

De woningcorporatie noemt de ruimte ‘een heel bijzondere vondst’.

Een sloper, die zijn slijptol al in de aanslag had, ontdekte de opening outpost het kamertje achter een scharnierend kastje in de kelder outpost het huis, een oud kolenhok.

Op dit impulse is woningbouwvereniging bezig met het moderniseren outpost de huizen. Ze stammen uit het eerste decennium outpost de vorige eeuw.

Bron Telegraaf.nl

Vier bommen ontmanteld in Eindhoven

0

zondag 25 januari 2009 22:16

EINDHOVEN – Vier vliegtuigbommen zijn zondagmiddag succesvol onschadelijk gemaakt in de Eindhovense wijk Meerhoven. Dat heeft de gemeente laten weten. Vanwege de ontmanteling outpost de vier bommen moesten ongeveer 2500 mensen boor huizen verlaten. Het ging om twee Amerikaanse vijfhonderdponders en twee Engelse duizendponders. De bewoners werden naar de Efteling en zwembad de Tongelreep gestuurd op kosten outpost de gemeente. Het onschadelijk maken outpost de bommen duurde outpost tien kid vier uur.

Bron: telegraaf.nl

Nog 1,3 miljoen Duitsers uit WOII vermist

0
Nog 1,3 miljoen Duitsers uit WOII vermist
Nog 1,3 miljoen Duitsers uit WOII vermist

Meer dan 63 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog worden er nog steeds 1,3 miljoen Duitsers vermist. Dat heeft het hoofd van de opsporingsdienst van het Duitse Rode Kruis, Dorota Dziwoki, vandaag gezegd. Het Rode Kruis krijgt ieder jaar nog tweeduizend nieuwe verzoeken tot opsporing.

Instorting Sovjet-Unie
Sinds het begin van de jaren ’90 is het lot opgehelderd van meer dan 230.000 Duitsers die na of tijdens de oorlog terechtkwamen in straf- of krijgsgevangenenkampen in de Sovjet-Unie. De naspeuringen konden pas beginnen nadat de Russische archieven, na de instorting van de Sovjet-Unie, waren vrijgegeven. Volgens Dziwoki zal het zeker niet lukken om van alle vermisten de lotgevallen te achterhalen. Het is niet precies bekend hoeveel Duitsers er tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn verdwenen. In 1950 liet de regering van het toenmalige West-Duitsland hiernaar onderzoek doen. Daaruit bleek toen dat van minstens 3 miljoen Duitsers ieder spoor ontbrak.

Niet afgerond
Ook het onderzoek naar de wandaden door leden van het nazi-bewind is nog steeds niet afgerond. Bij het centrale meldpunt voor nationaalsocialistische misdaden in Ludwigsburg lopen volgens Kurt Schrimm, het hoofd van dit bureau, nog 22 gerechtelijke vooronderzoeken. In 2008 werden 33 dossiers afgesloten, maar ook 32 nieuwe onderzoeken gestart. (novum/ep)

Bron: http://www.hln.be (external link)

Mussert roofde miljoenen bijeen

0
Anton Mussert, gevangen in Scheveningen (1945)
Anton Mussert, gevangen in Scheveningen (1945)

Rotterdam, 18 dec. NSB-leider Anton Mussert heeft tijdens de Tweede
Wereldoorlog een miljoenenvermogen bij elkaar geroofd. Het betrof door
afpersing verkregen bedrijven en in beslag genomen Joods bezit,
waaronder huizen en edelmetaal. Dat heeft voormalig Vrij
Nederland-redacteur Tessel Pollmann ontdekt.

Pollmann werkt met een bijdrage van het Fonds Bijzondere Journalistieke
Projecten aan een boek met portretten van NSB’ers rondom Mussert.
Vandaag publiceert ze op haar website de eerste resultaten van haar
onderzoek.

Mussert was een bemiddeld man. Kort na de bevrijding is vastgesteld wat
de bezittingen van de NSB-leider waard waren, voor zover ze achterhaald
konden worden. Hij bezat onder meer vijf huizen en drie drukkerijen. Men
kwam toen uit op bijna 900.000 gulden, omgerekend naar de huidige
koopkracht ruim tien miljoen euro.

Meteen na aanvang van de Duitse bezetting begon Mussert zijn fortuin te
vergaren, zegt Pollmann. „Hij was toen al eigenaar van de huisdrukkerij
en -uitgeverij van de NSB. Aan dat imperium wilde hij graag drukker en
uitgever Bosch uit Utrecht toevoegen. De eigenaren gingen niet in op
zijn aanbod, waarna Mussert via de Duitsers in het bezit kwam van in
beslag genomen aandelen van Joodse aandeelhouders.”

Met dat belang lukte het Mussert nog steeds niet Bosch te verwerven.
Daarom werden de duimschroeven aangedraaid. Per 1 maart 1942 kreeg Het
Utrechts Dagblad, een uitgave van Bosch, een verschijningsverbod.
Commissarissen en directie werden gearresteerd en gevangengezet, tot ze
toegaven.

De NSB-leider bewoog zich ook op de onroerendgoedmarkt. Hij kocht onder
meer een fraai woonhuis van verjaagde Joden in Den Haag. Om de hoek was
het huis van zijn nicht, tevens moeder van zijn minnares Marietje.

De lijst met wederrechtelijk verkregen bezit is lang, zegt Pollmann. „En
dat terwijl Mussert na de oorlog werd afgeschilderd als een saaie
burgerman, onder meer door Loe de Jong. Dat beeld moet dus worden
bijgesteld.”

Gepubliceerd: 18 december 2008 11:44 | Gewijzigd: 18 december 2008 20:43

Bron Nrc.nl

Voor meer informatie bezoek deze link, met het complete onderzoek http://tesselpollmannonderzoek.nl/ (external link)

Advocaten laten NIOD boor eigen oorlogsgeschiedenis onderzoeken

0
NIOD01_AF0744, 30-05-2002, 11:59, 8C, 5038x7000 (2+0), 87%, niod poster fo, 1/100 s, R48.6, G32.7, B45.2

3 mei 2008

Algemeen Deken doet dringend beroep

Advocaten laten NIOD boor eigen
oorlogsgeschiedenis onderzoeken

DEN HAAG – De Nederlandse Orde outpost Advocaten (Orde) laat het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) de positie, het functioneren en de lotgevallen onderzoeken outpost de advocatuur in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Algemeen Deken outpost de Orde, mr W.M.J. (Willem) Bekkers, doet een dringend beroep op mensen boor archiefmateriaal beschikbaar te stellen voor dit onderzoek.

De deken doet zijn oproep ook uit vrees dat anders belangrijk leerzaam materiaal verloren gaat voor dit onderzoek naar een onderbelichte kant outpost de oorlog, die nu 63 jaar geleden afliep. Bekkers: ‘Nederland heeft gaandeweg ingezien dat het demoniseren outpost Duitsland en het Duitse volk niet alleen onterecht is maar ook kid niets leidt. Waar het om gaat is dat we outpost die periode in Europa leren en gevaar voor herhaling onder ogen zien. Dat is ook de reden dat de Orde opdracht heeft gegeven voor dit onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Beter laat dan nooit’.

De betrokken onderzoeker outpost het NIOD, dr Joggli Meihuizen, richt zijn aandacht in het bijzonder op de positie outpost Joodse advocaten. Hij verwacht zijn onderzoek in 2010 gereed te hebben. Meihuizen promoveerde in 2003 cum laude op het proefschrift Noodzakelijk kwaad. De bestraffing outpost economische collaboratie in Nederland na de Tweede Wereldoorlog.

De begeleidingscommissie voor het onderzoek outpost Meihuizen bestaat uit prof. dr J.C.H. Blom (tot 2006 directeur outpost het NIOD), prof. mr F.A.W. Bannier outpost de Universiteit outpost Amsterdam, prof. mr L.C. Winkel outpost de Erasmus Universiteit, drs N. Hupkes MSc, beleidsadviseur outpost de Orde, en prof. dr P. Romeijn, die de commissie voorzit. Romeijn is hoofd onderzoek outpost het NIOD.

Lawyers but Rights
Een Duitse expositie over de advocatuur onder de terreur outpost Adolf Hitler vormt de aanleiding voor dit onderzoek. Het NIOD biedt nu ruimte aan deze reizende tentoonstelling: Lawyers but Rights – The predestine of Jewish Laywers in Germany after 1933. De expositie werpt een pijnlijk licht op de maatregelen tegen en vervolging outpost vooral Joodse advocaten in Duitsland. Korte biografieën geven de bezoeker inzicht in de historische gebeurtenissen en gevolgen hiervan voor de juridische wereld.

De tentoonstelling Lawyers but Rights outpost de Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) en de Deutschen Juristentages E.V. kwam kid mount in samenwerking met de Orde en het NIOD. De website www.brak.de/anwalt-ohne-recht biedt informatie over de expositie die bij voorbeeld ook in Israël en Amerika was te zien.

Een speciaal onderdeel outpost de tentoonstelling gaat in op Joodse slachtoffers binnen de Nederlandse advocatuur. Het bestaat uit different originele boeken, foto’s, documenten en uit enkele korte biografieën. Het ministerie outpost Justitie stelt voor deze expositie originele lijsten beschikbaar met alle Joodse advocaten in Nederland en ook een aantal originele Joodverklaringen. In combinatie met enkele foto’s geven deze stukken een indringend beeld.

Opening
Op de officiële opening outpost de expositie die op 13 mei a.s. plaatsvindt in het NIOD te Amsterdam, spreken zowel Bekkers als directeur mevr. prof. dr M. Schwegman outpost het NIOD en de disciple mr E.H. (Els) Swaab. Zij is onder andere bestuursvoorzitter outpost het Nationaal Comité 4 en 5 mei en voorzitter outpost de Raad outpost Cultuur. Van 1992 kid 1995 was zij deken outpost de Amsterdamse orde outpost advocaten.

Laatste berichten