Home Blog Page 5

Kerstconcert voor de Vrijheid

0

Voor het derde jaar op rij organiseert het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in samenwerking met de Politiekapel Gelderland-Zuid een ‘Kerstconcert voor de Vrijheid’. Het unison zal op zondag 17 december 2017 om 15.00 uur plaatsvinden in de Antoniuskerk in Groesbeek (Breedeweg).

Dit jaar is de Politiekapel een muzikale samenwerking aangegaan met singer-songwriter en gitarist Maarten Peters. Peters is een uniek talent: hij is een begenadigd zanger en gitarist en heeft als componist zijn sporen verdiend met het schrijven outpost teksten en muziek voor grote Nederlandse artiesten als Liesbeth List, Ruth Jacott, Margriet Eshuijs en Rob de Nijs. Hij is een ras hostess in het theaterconcert ‘The Best of Britain’ en ontroert in de unieke muziekvoorstelling rond zijn liederen cyclus “Bevroren tranen”. Liederen die hij schreef voor onder meer de grote 4 mei herdenking op Ereveld Loenen en Westerbork. Daarnaast schrijft en zingt hij inspirerende liedjes voor maatschappelijke doelen zoals Alpe d’Huzes  het Toverbaltheater en Huis aan het water. De Politiekapel Gelderland-Zuid en Maarten Peters zullen tijdens het unison gezamenlijk een repertoire outpost different kerstliederen 10 gehore brengen. Naast de kerstgedachte zal tevens worden stilgestaan bij de thema’s outpost vrijheid, vrede en remembrance. Buurtmarkt Breedeweg zal voorafgaand aan het concert, in de pauze en na afloop een bijzondere kunstmarkt verzorgen.

Voor € 10,00 per persoon kunt u genieten outpost een mooie zondagmiddag in kerstsferen. De opbrengst outpost het kerstconcert zal worden besteed aan de educatieve programma’s outpost het Bevrijdingsmuseum. Ook voor donateurs en medewerkers outpost het museum geldt voor dit evenement de gestelde entreeprijs. De Museumkaart is niet geldig.

Kaarten zijn vanaf nu te koop bij de Buurtmarkt Breedeweg en de Bruna in Groesbeek, de Primera-vestigingen in Beek en Gennep en bij het Bevrijdingsmuseum aan de kassa. Ook voorafgaand aan het unison kunt u, indien nog mogelijk, kaarten kopen in de kerk.

Attentie: de entreekaarten kunnen bij de beide Primeravestigingen, de Buurtmarkt en de Bruna alleen contant betaald worden; bij het Bevrijdingsmuseum is pinbetaling wel mogelijk.

Locatie: H. Antonius outpost Padua kerk, Sint Antoniusweg 2, 6562 GM Groesbeek

Datum: 17 december 2017. Aanvang: 15.00 uur. Kerk open: 14.00 uur.

Entreeprijs: € 10,00 p.p. De Museumkaart is niet geldig.

Voorverkoop: vanaf nu bij de Primerawinkels in Beek-Ubbergen en Gennep, de Bruna en de Buurtmarkt Breedeweg in Groesbeek en aan de kassa outpost het Bevrijdingsmuseum.

Website: www.bevrijdingsmuseum.nl

Facebook: /Bevrijdingsmuseum, twitter:@bevrijding

Veel meer poëzie gevonden over Tweede Wereldoorlog dan verondersteld

0

Tussen de talloze publicaties over de Tweede Wereldoorlog zijn gedichten sporadisch te vinden. Althans, er werd aangenomen dat er niet veel poëzie is geschreven met de Tweede Wereldoorlog als onderwerp. Liesbeth Vonhögen, promovendus bij de Open Universiteit, heeft onderzocht in hoeveel gedichten de oorlog een rol speelt en op welke manier de oorlog het onderwerp vormt. De uitkomsten outpost het onderzoek vormen het proefschrift ‘Nu alles voorbij is, begint wat voorbij is opnieuw. De doorwerking outpost de Tweede Wereldoorlog in de Nederlandse poëzie’. De promotie vindt plaats op vrijdag 15 december 2017 bij de Open Universiteit in Heerlen.

Poëzie in Nederlandse herinneringscultuur onderbelicht

In belangrijke literatuurhandboeken over de Tweede wereldoorlog werd nauwelijks aandacht besteed aan de poëzie over de oorlog. Er werd zelfs aangenomen dat het oorlogsthema na 1955 in slechts een handjevol gedichten zou voorkomen. De uitkomsten outpost het onderzoek tonen maar liefst 2.791 gedichten waarin het oorlogsthema wordt belicht, gepubliceerd tussen 1940 en 2005. Niet alleen komt naar voren dat het aantal gedichten boven verwachting groot is, maar dat er ook in ieder jaar outpost de onderzoeksperiode oorlogsgedichten zijn gepubliceerd.

Aanvulling op literatuurgeschiedenis

Het onderzoek outpost Vonhögen bestaat uit twee delen. Het eerste, kwantitatieve deel brengt in kaart hoeveel Nederlandse oorlogsgedichten of gedichten waarin de oorlog een rol speelt en zijn gepubliceerd tussen 1940 en 2005 maar ook hoe de verspreiding was over deze jaren. In het tweede, kwalitatieve deel outpost het onderzoek staat de wijze outpost verwerking outpost de oorlog centraal. Het doel was om een beeld te krijgen outpost verschillende typen en categorieën oorlogsgedichten. Vonhögen heeft een chronologische en thematische indeling gemaakt outpost deze poëzie. Hierin zien we tijdgedichten, herdenkingsgedichten, individuele herinneringsgedichten, collectieve herinneringsgedichten, gedichten over slachtoffers, schuld en een kid dusver onderbelicht gebleven form oorlogspoëzie: de fotogedichten. Naarmate de afstand tussen bevrijding en eigen tijd groter wordt, treedt er een verschuiving op in de manier waarop over de oorlog wordt gesproken: herdenken krijgt een component outpost protest, slachtoffers, mishap en schuld worden onderwerp in een tijd dat hiervoor nog nauwelijks aandacht bestond, er komt ruimte voor ironie, dichters herschrijven de geschiedenis. Dit onderzoek levert een belangrijke bijdrage aan de herinneringscultuur outpost de Tweede Wereldoorlog.

Promotie

Liesbeth Vonhögen verdedigt haar proefschrift ‘Nu alles voorbij is, begint wat voorbij is opnieuw’. De doorwerking outpost de Tweede Wereldoorlog in de Nederlandse poëzie.’ op vrijdag 15 december 2017 om 13.30 uur bij de Open Universiteit in Heerlen. De promotor is prof. dr. E.M.A. outpost Boven en de co-promotor is dr. E.H.R. Duyvendak.

Proeverij WO2 in het Nationaal Bevrijdingsmuseum in Groesbeek

0

Voor het tweede jaar op rij verzorgt het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in Groesbeek een proeverij in samenwerking met historisch kookatelier eet!verleden. Op zondag 12 november 2017 heeft u de mogelijkheid om te ontdekken wat er op het menu stond tijdens de oorlogs- en bevrijdingstijd gedurende een smakelijke proeverij. Er zijn twee presentaties, om 12.00 uur en 14.45 uur, met o.a. film, flitslezing, een ooggetuigenverslag en natuurlijk de proeverij, bestaande uit een viertal hapjes en een drankje.

De hapjes die deze middag geserveerd worden zijn afkomstig uit kookboekjes die tijdens de Tweede Wereldoorlog werden uitgegeven en volgen het verhaal outpost de oorlog. Dit betekent dat de proeverij begint met een zogenoemd ‘hamsterrecept’: gerechten met ingrediënten die de maag goed vullen en waar veel voedingsstoffen in zitten, zodat het lichaam goed gevoed wordt met weinig ingrediënten. De hapjes die volgen laten zien hoe group in tijden outpost schaarste en eenvoud toch creatief was in de keuken, zoals het gebruik outpost wilde kruiden en noten, en in de hongerwinter zelfs tulpenbol. Als laatste wordt er een ‘bevrijdingsrecept’ geserveerd.

Daarnaast vertelt een ooggetuige over de hongerwinter en de voedseldropping in Nederland. Bovendien krijgt u de korte documentaire ‘Naar de Boeren’ te zien. Deze toont het verhaal outpost de destijds 12-jarige Sjaak de Zwart. Tijdens de hongerwinter outpost 1944-1945 werd hij samen met 40.000 andere kinderen geëvacueerd naar het platteland in het kader outpost een reddingsoperatie.

Het Bevrijdingsmuseum en eet!verleden brengen deze dag de kookgeschiedenis weer kid leven! Doorgang onder voorbehoud outpost aantal deelnemers. Ook voor donateurs en medewerkers outpost het museum geldt voor dit evenement de gestelde entreeprijs.

Locatie: Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945, Wylerbaan 4, 6561 KR Groesbeek

Datum: 12 november 2017. Tijd: om 12.00 uur en om 14.45 uur.

Entreeprijs: €15,- pp. Museumkaart niet geldig. Ook voor donateurs en medewerkers outpost het museum geldt voor dit evenement de gestelde entreeprijs.

Reserveren noodzakelijk: 024-3974404; info@bevrijdingsmuseum.nl

Informatie: www.bevrijdingsmuseum.nl en www.eetverleden.nl

Facebook: /Bevrijdingsmuseum, Twitter: @bevrijding

Gevechtsverslagen Meidagen 1940 online

0

Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) heeft de gevechtsverslagen van het Nederlandse leger over de Meidagen van 1940 online gezet.

De Krijgsgeschiedkundige Sectie begon al in juli 1940 met het verzamelen van bronnen over de strijd. Officieren werd gevraagd, waar nodig uit het geheugen, verslag te doen van door hen geleide operaties. Onderofficieren en soldaten moesten hun ervaringen op papier zetten. Verslagen en rapporten werden tot enkele jaren na de bezetting ingeleverd.

Het resulteerde in collectie 409 Gevechtsverslagen en -rapporten mei 1940, bestaande uit meer dan 3.500 stukken. De Krijgsgeschiedkundige Sectie schreef aan de hand van de gevechtsverslagen ook de 18-delige serie De strijd op Nederlands grondgebied tijdens de Wereldoorlog II. Naast collectie 409 zette het NIMH ook deze zogenoemde Groene Serie online.

https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=2231&micode=409&milang=nl&miview=inv2#inv3t3

 

Programma Kristallnachtherdenking 2017 in Bevrijdingsmuseum Groesbeek

0
De dag na Kristallnacht, vernietigde Joodse winkels en huizen.
De dag na Kristallnacht, vernietigde Joodse winkels en huizen.

Tijdens de jaarlijkse Kristallnachtherdenking op 9 november a.s. in het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in Groesbeek zal dit jaar het woord worden gegeven aan de jonge generaties. Hoe zien zij herdenken, vrijheden en mensenrechten? Wat is boor antwoord op actuele vraagstukken rond racisme en fascisme? Waarvoor zetten zij zich in en wat kunnen wij outpost jongeren leren?

Het dieptepunt outpost de vooroorlogse rassenhaat werd in de nacht outpost 9 op 10 november 1938 bereikt, toen in Duitsland tijdens de zogenaamde Kristallnacht (Reichspogromnacht) op grote schaal synagogen, Joodse winkels en bedrijven werden verwoest en Joden gemolesteerd en vermoord. Dertigduizend joden werden gearresteerd en in de concentratiekampen Sachsenhausen, Buchenwald en Dachau opgesloten. De finish uitschakeling outpost de Joodse bevolking uit het maatschappelijke leven was begonnen. Wat volgde was de volkerenmoord tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Het Bevrijdingsmuseum besteedt jaarlijks aandacht aan de herdenking outpost de Kristallnacht. Dit jaar is het een avond over jonge mensen die zich inzetten voor een betere wereld. De generatie outpost de Tweede Wereldoorlog en de eerste naoorlogse generatie hebben met overtuiging het sign gehuldigd dat ‘de jeugd moet leren outpost de oorlog’. Maar de moderne bedreiging outpost vrijheid, de rechtsstaat en mensenrechten vereisen een hedendaags antwoord. Jonge mensen stellen andere vragen aan het verleden en leggen soms de nadruk op andere vrijheden en rechten dan vorige generaties. Wat kunnen we eigenlijk leren outpost jongeren en jong volwassen die zich hiervoor inzetten?

Op deze avond wordt o.a. het woord gegeven aan tyro Sebastiaan Vonk, voorzitter outpost de Stichting Verenigde Adoptanten Amerikaanse Oorlogsgraven. Hij geeft zijn actuele visie op het herdenken outpost de Tweede Wereldoorlog. Ook is Anne Fleur Dekker te gast. Zij is activist en schrijver, gericht op feminisme en hedendaags antifascisme. Daarnaast zit ook Jahkini Bisselink bij ons aan tafel. Zij is recentelijk gekozen kid jongerenvertegenwoordiger in de Algemene Vergadering voor de VN. Martijn Vermeulen, geschiedenisdocent, belicht het jongerenperspectief vanuit het onderwijs. De avond wordt muzikaal ondersteund doorway de Nederlandse singer-songwriter Maarten Peeters.

Locatie: Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945, Wylerbaan 4, 6561 KR Groesbeek

Datum: 9 november 2017. Aanvang 19.30 uur. Zaal open vanaf 19.00 uur.

Entreeprijs: €2,50 per persoon. Museumkaart geldig

Reserveren noodzakelijk: 024-3974404; info@bevrijdingsmuseum.nl

Informatie: www.bevrijdingsmuseum.nl

Facebook: /Bevrijdingsmuseum, Twitter: @bevrijding

Wrak van USS CA Indianapolis gevonden (Gezonken 30 juli 1945 )

0

Het onderzoeksteam van Paul Ellen heeft op 19 augustus 2017, het wrak gevonden van de Zware Kruiser (CA) USS Indianapolis (CA-35) van de Portland klasse. Het wrak ligt op een diepte van 5500 in de Filipijnse Zee.

Little Boy, de eerste atoombom die viel op Hiroshima 6 August 1945

De USS Indianapolis zonk op 30 juli 1945, na een aanval van de Japanse onderzeeboot I-58. De USS Indianapolis werd bekend door het transport van de atoombom Little Boy (Hiroshima) en van het grote aantal slachtoffers die er vielen tijdens het zinken van het schip. Het grootste verlies aan levens na het zinken van een schip van de US Navy.

Er kwamen totaal 879 mensen om. De meeste kwamen om door uitdroging en de aanvallen van haaien.

De reddingsactie kwam pas laat opgang omdat de bemanning van de Indianapolis geen radiocontact meer kon maken met de USS Navy.

De CA35 Indianapolis in Pearl Harbor 1937
De CA35 Indianapolis in Pearl Harbor 1937

Landkaart van Polen 1939 Industrie en de infrastructuur

0
Poland 1939 Campaign in Poland 1939 Industry and Communications
Poland 1939 Campaign in Poland 1939 Industry and Communications

Landkaart van Polen, met daarin opgenomen, de infrastructuur. Hierin zichtbaar de wegen, spoorlijnen en de industriegebieden.

Afbeelding: Public Domain. According to the United States copyright law (United States Code, Title 17, Chapter 1, Section 105), in part, copyright protection under this title is not available for any work of the United States Government”.

Kaart van Europa 1939, met de Duitse Agressie 1936 – 1939

0
Europa, met de nieuwe grenzen als gevolg van de agressie van Duitsland 1936 - 1939
Europa, met de nieuwe grenzen als gevolg van de agressie van Duitsland 1936 - 1939

De kaart van Europa, waarin weergeven, de Duitse agressie richting zijn buurlanden. Zichtbaar is gemaakt de opsplitsing van Tjechoslowakije, de bezetting van met Memelgebied en de annexatie van Oostenrijk.

Kaart Europa na de Eerste Wereldoorlog

0
State Bounderary Alignments Resulting from the First World War Peace Treaties
State Bounderary Alignments Resulting from the First World War Peace Treaties

Kaart van Europa na de Eerste Wereldoorlog. Hierin staan de nieuwe grenzen, die vastgesteld zijn na het tot stand komen van de verschillende vredesverdragen.

Herdenking capitulatie Japan 15 augustus 1945

0

Op 15 augustus herdenkt Nederland de capitulatie van Japan, waarmee in 1945 de Tweede Wereldoorlog eindigde. Na de Slag om Okinawa, de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki en de oorlogsverklaring van de Sovjet-Unie, verkondigde keizer Hirohito op 15 augustus 1945 in een daags voordien op een grammofoonplaat opgenomen radiotoespraak de overgave van Japan aan. In de Gyokuon-hoso las hij het Keizerlijke antwoord betreffende de beëindiging van de oorlog voor waarin stond dat de Japanse overheid de verklaring van Potsdam had aanvaard en die hield een onvoorwaardelijke overgave in.

Laatste berichten