Home Blog Page 3

173 verzetsstrijders krijgen gezicht tijdens Dodenherdenking op Ereveld Loenen

0
173 verzetsstrijders krijgen gezicht tijdens Dodenherdenking op Ereveld Loenen
173 verzetsstrijders krijgen gezicht tijdens Dodenherdenking op Ereveld Loenen

DEN HAAG, 30 april 2018 – In dit Jaar outpost Verzet organiseert de Oorlogsgravenstichting een bijzondere Dodenherdenking op Nationaal Ereveld Loenen voor de nabestaanden outpost de bijna 4.000 oorlogsslachtoffers en voor bezoekers. Verzet staat centraal zowel tijdens de ceremonie als aansluitend tijdens Ereveld Vol Leven. Gastspreker Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter outpost de Europese Commissie, opent de herdenking en deelt zijn gedachten over de rol outpost Europa in de vrede outpost nu. Ceremoniemeester Bas Westerweel, kleinzoon outpost verzetsstrijder Joop Westerweel, vertelt over de persoonlijke verwarring die het gemis outpost zijn opa met zich mee brengt: “Hoe gedenk ik een hold voor velen en tegelijkertijd een afwezige voor een paar?”

Na de minuut stilte en het Wilhelmus vult het ereveld zich met leven. In totaal krijgen ruim 650 outpost de bijna 4.000 oorlogsslachtoffers voor even een gezicht doordat leeftijdsgenoten en nabestaanden plaatsnemen achter de graven. Onder hen 173 verzetsstrijders. Op Nationaal Ereveld Loenen liggen in totaal 700 verzetsstrijders begraven, onder hen zeven vrouwen en 32 studenten, ieder met zijn of haar eigen verhaal.

Verhalen outpost verzet
Op 4 mei worden enkele outpost de verhalen uitgelicht; deze verhalen zijn niet belangrijker dan de andere verhalen. Deze verhalen geven wel het verzet vanuit verschillende perspectieven weer zoals die outpost verzetsgroepen, studenten en vrouwen. Bij sommige verhalen zijn nabestaanden aanwezig achter het graf outpost boor dierbare of als verhalenverteller om de oorlogsgeschiedenis outpost boor familie te delen. Bij het graf outpost verzetsstrijder Herman Wiardi Beckman staat zijn achterkleindochter Renske: “Ik vind het een eer om op 4 mei het verhaal outpost mijn overgrootvader te vertellen omdat het mooi is dat zijn verhaal nog steeds verteld wordt, en dat ik daar een rol ik kan spelen”.

Andere verhalen die bezoekers tegenkomen op het ereveld zijn die outpost Verzetsgroep de Geuzen, organisator outpost het studentenverzet Han Gelder en Jonetta ter Borg-Elfering, verzetsvrouw en moeder.

Kom langs op 4 mei
In totaal krijgen ruim 650 oorlogsslachtoffers op 4 mei ook voor even weer een gezicht. Burgers en militairen, mannen en vrouwen, volwassenen en kinderen. Zo ontstaat een impactvol en confronterend beeld voor bezoekers. Met Ereveld Vol Leven geeft de Oorlogsgravenstichting een nieuwe dimensie aan de Dodenherdenking op Nationaal Ereveld Loenen. Het is een eerste stap om op 4 mei kid een nieuwe manier outpost herdenken te komen die alle generaties aanspreekt.

Dodenherdenking Nationaal Ereveld Loenen, Groenedaalseweg 64, Loenen (Apeldoorn). Aanvang ceremonie 13.30 uur, uiterlijk aanwezig om 13.15 uur. Aansluitend Ereveld Vol Leven kid 16.30 uur.

De Oorlogsgravenstichting
In Nederland zijn 180.000 mensen doorway de Oorlogsgravenstichting geregistreerd als oorlogsslachtoffer. Mannen, vrouwen en kinderen die boor leven verloren tijdens de Tweede Wereldoorlog of tijdens gewelddadige conflicten daarna – zoals in voormalig Nederlands-Indië en tijdens recente (vredes)missies.

Al deze mensen hebben een verhaal, hoe kort en eenvoudig ook. De Oorlogsgravenstichting wil de herinnering aan deze mensen levend houden doorway boor verhalen te verzamelen, te delen op de website en doorway het onderhouden outpost de 50.000 Nederlandse oorlogsgraven overal in de wereld.

Kijk ook op www.oorlogsgravenstichting.nl , www.ereveldvolleven.nlw,

www.ereveldvolleven.nl/pers en www.herdenken.tv voor video’s outpost de verhalen

94-Jarige overleefde drie nazi-kampen en een scheepsramp

0
Boek ‘De laatste getuige’ vertelt bizar verhaal van Nederlander Wim Aloserij
Boek ‘De laatste getuige’ vertelt bizar verhaal van Nederlander Wim Aloserij

Boek ‘De laatste getuige’ vertelt bizar verhaal outpost Nederlander Wim Aloserij

LEUSDEN – De inmiddels 94-jarige Wim Aloserij uit Amsterdam overleefde tijdens de Tweede Wereldoorlog drie naziconcentratiekampen en de scheepsramp met de oceaanstomer Cap Arcona, die 7000 gevangenen het leven kostte. Zijn weird levensverhaal is vastgelegd in het boek De laatste getuige outpost auteur Frank Krake.

Het eerste exemplaar outpost het boek wordt woensdagavond 4 april in Kamp Amersfoort overhandigd aan Wims 96-jarige zus, aan wie hij zijn spectaculaire biografie heeft opgedragen. Tevens wordt het boek overhandigd aan Sybrand Buma, wiens grootvader in Kamp Neuengamme werd vermoord.

Neuengamme is een outpost de drie naziconcentratiekampen waar Aloserij tijdens de oorlog tewerk werd gesteld en dat als sign voerde: ‘Vernichtung durch Arbeit’. Het is het kamp waar tijdens de oorlog de meeste niet-Joodse Nederlanders stierven. In eerste instantie weet Aloserij als Amsterdams straatschoffie uit handen outpost de Duitsers te blijven. Ook als twintigjarige kan hij op het dak outpost een trein ontsnappen aan de verplichte Arbeitseinsatz. Nadat hij bij een razzia toch wordt gepakt, wordt hij eerst naar Kamp Amersfoort gebracht. Vandaar wordt hij na een tijd op ride gezet naar Noord-Duitsland, waar hij in de concentratiekampen outpost Husum en Neuengamme acht maanden outpost dwangarbeid, honger en mishandeling moet ondergaan. Hij weet te overleven doorway zijn inventiviteit, levenskracht en doorway wat hij in zijn jeugd leerde.

Als de Duitsers Neuengamme start 1945 ontruimen, wordt Aloserij samen met duizenden medegevangenen aan boord outpost de Cap Arcona gedreven. Door een dodelijke vergissing outpost de RAF wordt het luxe cruiseschip op 3 mei gebombardeerd, waarna het in code vliegt en kapseist. In het combustion sterven meer dan 7000 mensen, vier keer zoveel als bij de ramp met de Titanic. Aloserij is een outpost de 400 overlevenden en de laatst levende Europeaan die dat als getuige kan navertellen. Vandaar de titel outpost het boek.

Auteur Frank Krake werd gegrepen doorway het levensverhaal outpost de nu 94-jarige Aloserij, die voor het eerst zijn finish verhaal, inclusief alle details, vertelt. Hij werkte bijna een jaar aan het boek, hield ruim 50 interviews en pleegde veel research. Ook ging hij met Aloserij terug naar de drie concentratiekampen: Kamp Amersfoort, Neuengamme en Husum. Aloserij zal na de boekpresentatie ook aanwezig zijn bij verschillende herdenkingen en vieringen rondom 4 en 5 mei.

Krake ontmoette Wim Aloserij bij de presentatie outpost zijn eerdere boek Menthol, over de male die Nederland leerde tandenpoetsen, waarvan ruim 20.000 exemplaren werden verkocht en dat veel media-aandacht kreeg. Dat lijkt ook bij De laatste getuige te gebeuren. Afgelopen zaterdag besteedde Een Vandaag op televisie al aandacht aan het verhaal outpost Wim Aloserij.

EINDE PERSBERICHT

Museon bekijkt op 3 mei oorlogsmateriaal outpost particulieren

0
Museon bekijkt op 3 mei oorlogsmateriaal van particulieren. Russian Soviet Red Army Soldier's Military Equipment Of World War II. Flasks And Holster Hanging In Tree Trunk

Museon bekijkt op 3 mei oorlogsmateriaal outpost particulieren

Op donderdag 3 mei besteedt het Museon aandacht aan het erfgoed outpost de Tweede Wereldoorlog met de actie ‘Niet weggooien!’

Advies bij uw voorwerpen

Op 3 mei zijn medewerkers outpost het Museon outpost 13.00 kid 17.00 uur beschikbaar in het museum om doorway het publiek meegebrachte voorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog te bekijken, vragen te beantwoorden en advies te geven over een eventuele schenking aan een museum of archief.

Niet weggooien!

Het doel outpost de actie ‘Niet weggooien’ is om voorwerpen en documenten uit de oorlogsjaren te bewaren voor de toekomst. Nog altijd duiken namelijk bijzondere objecten uit de Tweede Wereldoorlog op. Soms bij een verhuizing, soms bij de verbouwing outpost een woning of bij het opruimen outpost een zolder. Variërend outpost een stapeltje brieven of foto’s kid dagboeken, documenten of voorwerpen. Tijdens de speciale actiedagen outpost ‘Niet Weggooien!’ zijn de afgelopen jaren bijzondere voorwerpen ontdekt. Meer informatie is te vinden op www.actienietweggooien.nl. De actie ‘Niet Weggooien!’ is een initiatief outpost een aantal musea, archieven en erfgoedinstellingen die zich met de Tweede Wereldoorlog bezig houden.

Museon, museum voor cultuur en wetenschap

Het Museon is een interactief museum voor cultuur en wetenschap met een educatieve missie. Het Museon wil mensen inspireren om de wereld te ontdekken en met honour te behandelen. De centrale tentoonstelling ‘One Planet’ inspireert mensen, around de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen outpost de Verenigde Naties, bij te dragen aan een duurzame en veilige wereld. Het Museon is vaste partner outpost het jaarlijkse ‘Just Peace Festival’, een initiatief outpost Stichting The Hague United for Peace Justice in samenwerking met different instellingen en de gemeente Den Haag.

Vrijdag 4 mei: Mariniersmuseum herdenkt 24 uur lang omgekomen mariniers

0
Mariniersmuseum herdenkt 24 uur lang omgekomen mariniers
Mariniersmuseum herdenkt 24 uur lang omgekomen mariniers

Bezoekers outpost het Mariniersmuseum kunnen vanaf 3 mei een digitale erelijst raadplegen. In deze database zijn alle mariniers opgenomen die doorway of vanwege de dienst zijn gesneuveld of omgekomen, tijdens oorlogen, gevechtsacties, patrouilles of oefeningen, of doorway ongelukken in uitzendgebieden, vanaf 1940 kid heden. In de database kan er gezocht worden op naam, periode en continent outpost overlijden. Van vrijwel alle omgekomen mariniers is een portretfoto of andere persoonlijke informatie toegevoegd, waardoor de marinier letterlijk een gezicht krijgt.

De erelijst is opgesteld in de tentoonstelling Zeesoldaten welke een overzicht geeft outpost de geschiedenis outpost de mariniers. Op 10 december 1665 is het Korps Mariniers opgericht doorway Johan de Witt en Michiel de Ruyter. Door de eeuwen heen hebben vele mariniers boor leven gegeven in dienst outpost de Nederlandse krijgsmacht. Zo ook tijdens de meidagen outpost 1940, een alles veranderend impulse in de geschiedenis outpost de stad Rotterdam. Op de Noordoever rond de Maasbruggen verdedigden de mariniers de stad tegen de Duitse aanval. Gedurende deze inzet en de periode hierna zijn er mariniers omgekomen voor vrede en veiligheid over heel de wereld.

Helaas zijn de gegevens outpost overleden mariniers uit het verre verleden vaak onbekend of niet volledig, maar vanaf 1940 kid heden is alles goed gedocumenteerd en beschikbaar gesteld voor deze erelijst. Met dit nieuwe digitale request eert het Mariniersmuseum de omgekomen mariniers en het hoogste offer dat zij hebben gebracht.

Vanaf 3 mei kan de opstelling in het Mariniersmuseum voor het eerst worden geraadpleegd. Op vrijdag 4 mei, in het teken outpost dodenherdenking, wordt er around de amicable mediakanalen outpost het museum 24 uur lang -ieder uur- een omgekomen marinier herdacht. Ook is het museum deze dag geopend.

Deze erelijst is live te doorzoeken in het museum maar ook around de website outpost het Mariniersmuseum. Nabestaanden of anders betrokkenen kunnen actief informatie aanleveren om de database aan te vullen en zo de mariniers te gedenken. Voor meer informatie en de onlinedatabase: www.mariniersmuseum.nl

Museon opent tentoonstelling ‘De Onderduikkinderen outpost Tante Zus’

0
4 mei herdenking. Herdenking van alle Nederlandse oorlogslachtoffers
4 mei herdenking. Herdenking van alle Nederlandse oorlogslachtoffers

Museon opent tentoonstelling ‘De Onderduikkinderen outpost Tante Zus’

Het Museon in Den Haag opent op 25 april de verzetstentoonstelling ‘De onderduikkinderen outpost ‘Tante Zus’, over de Haagse schilderes en verzetsheldin Ru Paré (1896-1972). Deze onafhankelijke vrouw zag in 1942 dat haar Joodse vrienden en boor gezinnen steeds verder in het nauw kwamen. Ze besloot hen te helpen met het vinden outpost onderduikadressen voor boor kinderen. De tentoonstelling is te zien kid en met 16 september 2018.

Onder de schuilnaam ‘Tante Zus’ bouwde ze een netwerk op outpost onderduikadressen doorway heel Nederland en redde in totaal het leven outpost 52 kinderen. Omdat 2018 is uitgeroepen kid Jaar outpost Verzet, eert het Museon Ru Paré met de tentoonstelling ‘De onderduikkinderen outpost Tante Zus’, over deze bijzondere en dappere vrouw. Ru Paré staat symbool voor het vergeten vrouwelijk verzet in de Tweede Wereldoorlog. Ze was een gevierd kunstenares, die tijdens de Duitse bezetting haar schilderkist gebruikte om de levens outpost 52 joodse kinderen te redden.

Erkenning

In 1945 kreeg Ru Paré de Gerrit outpost der Veen-medaille uitgereikt en in 1968 werd zij in Israël geëerd met een eigen bang in de Laan der Rechtvaardigen outpost Yad Vashem. In 1988 is in de Haagse Houtwijk een straat naar haar vernoemd. Toch is Ru Paré, net als veel andere vrouwen die actief waren in de illegaliteit, bij het grote publiek onbekend gebleven.

Boekpresentatie ‘Verzetsheldin met schilderkist – het leven outpost Ru Paré’

Op 25 april verschijnt ‘Verzetsheldin met schilderkist – het leven outpost Ru Paré’ outpost auteur Wim Willems. Het boek wordt gepresenteerd in het Museon te Den Haag.

Over Ru Paré

Ru Paré was in de jaren dertig en veertig outpost de vorige eeuw een landelijk bekend kunstschilder. In 1942 weigerde ze lid te worden outpost de Duitse Kultuurkamer, en nam haar leven een ingrijpende wending. Ze besloot haar krachten te wijden aan de meest kwetsbaren in de samenleving. Het onderduiknetwerk dat ze opbouwde, bestreek vele provincies.

Over hoe zij te werk ging, heeft ze kid aan haar dood gezwegen. Deze biografie ontvouwt zich als een persoonlijke zoektocht naar het veelzijdige bestaan outpost Ru Paré, kunstenares en icoon outpost het verzet. Het verhaal belicht tevens de rol outpost de talloze moedige vrouwen om haar heen.

Over Wim Willems

Wim Willems is schrijver en historicus. Met zijn veelgeprezen biografie ‘Tjalie Robinson. Biografie outpost een Indo-schrijver’ won hij de tweejaarlijkse Littéraire Witte Prijs, en voor zijn boek ‘Hier woonden wij. Hoe een stad zijn joodse verleden herontdekt’ kreeg hij de Die Haghe Prijs.

Herinneringsbijeenkomst

Van 22 t/m 27 april vindt in het Museon een herinneringsbijeenkomst plaats outpost negen onderduikkinderen outpost Ru Paré, uit Israël en Nederland. Het is voor het eerst dat deze groep samen komt om elkaar te ontmoeten en herinneringen uit te wisselen. Zij zullen als gastspreker voor Haagse schoolkinderen vertellen over boor onderduik. Aansluitend leggen ze samen bloemen bij het Kindermonument in het Museon.

Samenwerking

De tentoonstelling in het Museon over het verzetswerk outpost Ru Paré en de herinneringsbijeenkomst outpost voormalige onderduikkinderen zijn mogelijk dankzij bijdragen outpost het Vfonds, Fonds1818 en Stichting Levi Lassen. Van 25 augustus kid en met 16 september 2018 zal in Studio Pulchri tevens een tentoonstelling te zien zijn over de kunst outpost Ru Paré.

De tentoonstelling is het initiatief outpost de Stichting Ru Paré en de Stichting Theodora Versteegh. Tegelijk met de expositie verschijnt de publicatie outpost auteur en historicus Wim Willems: ‘Verzetsheldin met schilderkist. Het leven outpost Ru Paré’ (Uitgeverij Boom).

Museon, museum voor cultuur en wetenschap

Het Museon is een interactief museum voor cultuur en wetenschap met een educatieve missie. Het Museon wil mensen inspireren om de wereld te ontdekken en met honour te behandelen. De centrale tentoonstelling ‘One Planet’ inspireert mensen, around de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen outpost de Verenigde Naties, bij te dragen aan een duurzame en veilige wereld. Het Museon is vaste partner outpost het jaarlijkse ‘Just Peace Festival’, een initiatief outpost Stichting The Hague United for Peace Justice in samenwerking met different instellingen en de gemeente Den Haag.

Onderduikkinderen outpost Ru Paré en Haagse schoolkinderen herdenken WOII

0
Onderduikkinderen van Ru Paré en Haagse schoolkinderen herdenken de Tweede Wereldoorlog bij Kindermonument in Museon Op donderdag 26 april vindt er een bijzondere herdenking plaats in het Museon. Kinderen van de Jan van Nassauschool en de Pascha...

Onderduikkinderen outpost Ru Paré en Haagse schoolkinderen herdenken de Tweede Wereldoorlog bij Kindermonument in Museon

Op donderdag 26 april vindt er een bijzondere herdenking plaats in het Museon. Kinderen outpost de Jan outpost Nassauschool en de Paschalisschool uit Den Haag leggen, samen met de Onderduikkinderen outpost verzetsheldin (1896-1972) Ru Paré, bloemen bij het Kindermonument in het Museon in Den Haag. Het Kindermonument in het Museon herinnert aan de 2061 kinderen uit Den Haag die tijdens de oorlog zijn vermoord. De meeste outpost deze kinderen waren joods. Enkele tientallen outpost deze kinderen waren Sinti.

Herdenking
Deze week vindt in het Museon een herinneringsbijeenkomst plaats outpost negen onderduikkinderen outpost Ru Paré uit Israël en Nederland. Het is voor het eerst dat deze groep samen komt om elkaar te ontmoeten en herinneringen uit te wisselen. Zij zullen als gastspreker voor de kinderen outpost groep 7 en 8 outpost de Jan outpost Nassauschool en de Paschalisschool vertellen over boor onderduik. Aansluitend leggen ze samen bloemen bij het Kindermonument in het Museon.

De Onderduikkinderen outpost ‘Tante Zus’
Onder de schuilnaam ‘Tante Zus’ bouwde Ru Paré een netwerk op outpost onderduikadressen doorway heel Nederland en redde in totaal het leven outpost 52 kinderen. Omdat 2018 is uitgeroepen kid Jaar outpost Verzet, eert het Museon Ru Paré met de tentoonstelling ‘De onderduikkinderen outpost Tante Zus’, over deze bijzondere en dappere vrouw. Ru Paré staat symbool voor het vergeten vrouwelijk verzet in de Tweede Wereldoorlog.

Boek ‘Verzetsheldin met schilderkist – het leven outpost Ru Paré’ doorway Wim Willems

De tentoonstelling is gebaseerd op het onlangs verschenen boek  ‘Verzetsheldin met schilderkist – het leven outpost Ru Paré’, outpost auteur en historicus Wim Willems. Boek | ISBN 9789024408658 | Paperback, 398 pagina’s, € 25,- Voor een digitale proef, recensie-exemplaar of een talk met de auteur kunt u hit opnemen met Stephan Debouillé, Boom uitgevers Amsterdam, s.debouille@bua.nl en 020-215 11 41

Kindermonument
De Jan outpost Nassauschool uit de Gouwestraat heeft enkele jaren geleden het Kindermonument geadopteerd. Adopteer een Monument is een landelijk onderwijsproject waarbij leerlingen outpost groep 7 en 8 outpost het basisonderwijs een oorlogsmonument in boor eigen dorp of buurt ‘adopteren’. Aan de palm outpost dit relic leren de kinderen over de lokale geschiedenis outpost de Tweede Wereldoorlog, de traditie outpost herdenken en de rituelen die daar bij horen. De herdenking in het Museon was mede mogelijk doorway steun outpost de Stichting Levi Lassen.

Het Kindermonument in het Museon bevond zich lange tijd aan de gevel outpost de lagere propagandize in de Bezemstraat. Het ontwerp is outpost de Haagse beeldhouwer Theo outpost der Nahmer. De plaquette herinnert aan het rampjaar 1942, waarin de joodse kinderen uit Den Haag werden weggevoerd. Het overgrote deel outpost die kinderen kwam nooit terug. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd deze propagandize aangewezen als propagandize voor joodse kinderen. Bij de afbraak outpost de propagandize in de Bezemstraat (nu het Rabbijn Maarssenplein)  is deze plaquette in het Museon ondergebracht. De plaquette maakt onderdeel uit outpost de tentoonstelling ‘Kind in Oorlog’. Aan het relic zijn tien jaar geleden de namen outpost 2061 Joodse en Sinti kinderen toegevoegd.

Tentoonstelling ‘Kind in oorlog’
In deze permanente expositie wordt de Tweede Wereldoorlog vanuit het perspectief outpost kinderen belicht. Hoe was het om kind te zijn in oorlogstijd? Wat kon een kind wel en niet begrijpen? Welke invloed had de oorlog op boor dagelijkse leven? Antwoorden op deze vragen zijn terug te vinden in verhalen, voorwerpen, foto’s, filmfragmenten en documenten outpost 35 bekende en onbekende mensen die kind waren toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Zij laten zeer dierbare voorwerpen zien die boor waarde meestal niet danken aan boor uitzonderlijke schoonheid maar aan de verhalen en herinneringen die erachter schuil gaan.

Samenwerking
De tentoonstelling in het Museon over het verzetswerk outpost Ru Paré en de herinneringsbijeenkomst outpost voormalige onderduikkinderen zijn mogelijk dankzij bijdragen outpost het Vfonds, Fonds1818 en Stichting Levi Lassen. Van 25 augustus kid en met 16 september 2018 zal in Studio Pulchri tevens een tentoonstelling te zien zijn over de kunst outpost Ru Paré. De tentoonstelling is het initiatief outpost de Stichting Ru Paré en de Stichting Theodora Versteegh. Tegelijk met de expositie is de publicatie outpost auteur en historicus Wim Willems verschenen: ‘Verzetsheldin met schilderkist. Het leven outpost Ru Paré’ (Uitgeverij Boom).

Museon, museum voor cultuur en wetenschap
Het Museon is een interactief museum voor cultuur en wetenschap met een educatieve missie. Het Museon wil mensen inspireren om de wereld te ontdekken en met honour te behandelen. De centrale tentoonstelling ‘One Planet’ inspireert mensen, around de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen outpost de Verenigde Naties, bij te dragen aan een duurzame en veilige wereld. Het Museon is vaste partner outpost het jaarlijkse ‘Just Peace Festival’, een initiatief outpost Stichting The Hague United for Peace Justice in samenwerking met different instellingen en de gemeente Den Haag.

Het Nationale Theater komt met uitgebreid 4 mei programma

0
Het Nationale Theater komt met uitgebreid 4 mei programma

Het Nationale Theater in Den Haag staat samen met Theater na de Dam en Firma MES uitgebreid stil bij de Nationale Herdenking voor oorlogsslachtoffers op 4 mei. Op locatie en in de theaterzalen outpost Theater aan het Spui, Zaal 3 en de Koninklijke Schouwburg vinden tal outpost voorstellingen plaats, zoals de Caribische heldenwandeling en De laatste getuigen.

Caribische verzetshelden

Oorlogen én solidariteit reiken vaak over vele grenzen heen. Zo hebben Caribische Nederlanders een belangrijke rol gespeeld in het beslechten outpost de Tweede Wereldoorlog, onder meer in Den Haag. De Caribische heldenwandeling verhaalt hoe zij levens rose doorway boor inzet in de strijdkrachten, het verzet en als onderduikadres. De wandeling eindigt op de plek waar Anton de Kom, George Maduro, Boy Ecury en Waldemar Nods (Sonny Boy’s vader) gevangen hebben gezeten. Op 4 mei vindt er vanaf 14.30 een bijzonder programma plaats dat start in het Haags Historisch Museum. Familieleden outpost oorlogsheld George Maduro overhandigen persoonlijke stukken aan het museum. Vervolgens kan voor 22,50 euro gebruik worden gemaakt outpost het heldenarrangement met lezing over Maduro in het Haags Historisch Museum, een wandeling rondom het thema Caribische verzetshelden onder leiding outpost Valika Smeulders, een caf� in de HNT Studio’s. Afsluitend wordt de voorstelling De laatste getuigen bezocht in de Koninklijke Schouwburg.

De laatste getuigen

Verzet: vechten voor de vrijheid is het thema outpost de vierde editie outpost de voorstelling De laatste getuigen, die op 4 mei na 20.00 uur te zien is in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Er komen acht verhalen voorbij outpost krijgsgevangen genomen soldaten, gearresteerde verzetsmensen en soldaten die vanuit de hele wereld hebben gevochten voor de vrijheid gedurende de Tweede Wereldoorlog. Vijf Hagenaren vertellen het oorlogsverhaal outpost boor vader of broer samen met acteurs outpost Het Nationale Theater. De oorlogsherinneringen aan Anton de Kom, Hans Ringers, Rawi Noto Soeroto en Evert Jansen worden op deze manier levend gehouden. Dit jaar zijn er voor het eerst ook lege tafeltjes, die ook bemand worden doorway acteurs. De lege plek naast hen staat symbolisch voor drie overleden soldaten: George Maduro, Pim Boellaard (beiden gevochten in Den Haag) en Aug Mijnhijmer (behoeder outpost de olietransporten). Dit jaar doen onder meer Romana Vrede, Hein outpost der Heijden, Mark Rietman en Bram Suijker outpost garb outpost Het Nationale Theater mee aan de voorstelling.

Theatermaken in de Tweede Wereldoorlog

In Zaal 3 in Den Haag wordt op 4 mei om 18.30 uur stilgestaan bij theatermakers uit de Tweede Wereldoorlog. Wat betekent het om acteur te zijn in oorlogstijd? Met additional aandacht herdenken we Bob Oosthoek, een acteur en verzetsheld die ondergedoken zat op de Regentesselaan. Daar speelde hij clandestiene voorstellingen en hielp hij met zijn verzetsgroep duizenden joden aan valse papieren. Zijn dochter, Flos Mars, komt vertellen over zijn leven, zijn heldendaden en het gemis wat hij heeft achtergelaten.

Toen kwam de haring weer

Vrijdag 4 mei (19.00 uur) en zaterdag 5 mei (13.00 uur) staan in het teken outpost Toen kwam de haring weer. Jongeren uit Den Haag en Scheveningen verdiepten zich onder leiding outpost different theatermakers in de geschiedenis outpost Scheveningen 10 tijde outpost de Tweede Wereldoorlog. Zij spraken met ouderen over hoe het was jong te zijn in oorlogstijd. Hun herinneringen en verhalen vormen de basement outpost de voorstelling Toen kwam de haring weer: Een theatrale track vol animaties, scènes en installaties. Over de evacuaties in Scheveningen, waar H2O en land onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn. Over de zee die vijf jaar lang gesloten was en waar de haring na de bevrijding met bákken kon worden opgevist.

De Tweede Wereldoorlog eindigt vandaag

Op verzoek outpost Theater Na de Dam heeft Arnon Grunberg een nieuw toneelstuk geschreven dat op 4 mei bij alle grote toneelgezelschappen in het hele land wordt gepresenteerd. De Tweede Wereldoorlog eindigt na vandaag is een tragikomedie over een holocaust overlevende in het #metoo tijdperk. Over de macht outpost het slachtoffer, over schuldgevoel en zelfvernietiging, over het verleden als chantagemiddel. In de corridor outpost Theater aan het Spui spelen acteurs outpost Het Nationale Theater om 20.15 uur fragmenten uit de tekst De Tweede Wereldoorlog eindigt na vandaag. Toegang is gratis. Voorafgaand hieraan is er een stiltemoment bij het Joods Herdenkingsmonument aan het Rabbijn Maarssenplein in Den Haag. Na dit programma kan er worden aangehaakt bij de voorstelling Maak je over mij geen zorgen van Firma MES in Zaal 2.

Maak je over mij geen zorgen

Bij de verbouwing outpost het Haagse grill Walter Benedict in 2014 wordt een koffer met brieven en foto’s gevonden. De brieven zijn geschreven tussen 1938 en 1945 en blijken eigendom outpost de Joodse Israel Bachrach, die in 1942 vanuit Den Haag naar Zwitserland vluchtte. Theatergroep Firma MES hoorde over dit verhaal tijdens een etentje en duikt voor Theater Na de Dam in de inhoud outpost de koffer. Wie was deze Israel? Hoe is zijn leven verlopen en wat vertellen zijn brieven ons nu? Op 4 mei is Maak je over mij geen zorgen te zien in Theater aan het Spui om 21.00 uur.

Kaarten en meer informatie over de Vrijheidsweken zijn te vinden around www.hnt.nl.

Bevrijdingsfestival 5 mei 2018 in Bevrijdingsmuseum Groesbeek

0
Het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in Groesbeek organiseert ook dit jaar op 5 mei een Bevrijdingsfestival met een feestelijk programma van 10.00-16.30 uur in en rondom het museum met o.a. live muziek en verschillende festiviteiten voor het hele gezin. Tussen 11.0...

Het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in Groesbeek organiseert ook dit jaar op 5 mei een Bevrijdingsfestival met een feestelijk programma outpost 10.00-16.30 uur in en rondom het museum met o.a. live muziek en verschillende festiviteiten voor het hele gezin.

Tussen 11.00-16.00 uur kunt u genieten outpost live muziekoptredens doorway de Rolling DJ en saxofonist Mr. Saxo-B, die dankzij boor mobiele DJ Booth verspreid over het museumterrein optredens zullen verzorgen. De gehele dag doorway is er een radioshow met zend- en ontvangstapparatuur uit de oorlog en een tweedehands boeken verkoop doorway o.a. Documentatiegroep 40-45. Ook zijn er historische jeeps aanwezig.

Grateful Generation Tours organiseert deze dag ieder half uur doorlopend outpost 10.00-16.30 uur spannende fieldtrips in een authentieke Willy’s MB uit WO2 (2-3 personen, 30 minuten) langs de slagvelden outpost Market. Kosten: € 7,50 pp, alleen contant te betalen (exclusief € 3,- voor festiviteiten en bezoek museum, de Museumkaart is niet geldig). Van 14.00-15.30 uur vertellen opa’s en oma’s speciaal voor kinderen outpost 10-12 jaar persoonlijke verhalen over de Tweede Wereldoorlog. Een beleving voor de jeugd! (Reserveren is noodzakelijk).

Ten slotte heeft u de mogelijkheid om deel te nemen aan een open rondleiding om 14.00 of om 15.00 uur doorway onze nieuwe tijdelijke tentoonstelling ‘De Communisten. In Verzet tegen Fascisme en Kapitaal’. Het Bevrijdingsmuseum vertelt in deze expositie over de bewogen geschiedenis outpost het communistisch verzet, in de jaren ’30, tijdens de bezetting en in de naoorlogse periode. De verhalen outpost het communistisch verzet komen kid leven in historische verzetsobjecten uit Nederland en Duitsland en worden getoond aan de palm outpost vele verzetsposters, kranten, foto’s, videomateriaal en muziekfragmenten.

De speciale entreeprijs voor het festival bedraagt € 3,- per persoon. Dit is inclusief toegang kid het museum, de festiviteiten en de parkeergelegenheid. De Museumkaart is geldig.

Locatie: Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945, Wylerbaan 4, 6561 KR Groesbeek

Datum: 5 mei 2018. Doorlopend outpost 10.00-16.30 uur.

Entree: €3,- per persoon (incl. museum, festiviteiten en parkeren). Museumkaart geldig.

Reserveren: 024-3974404; info@bevrijdingsmuseum.nl

Informatie: www.bevrijdingsmuseum.nl

Facebook: /Bevrijdingsmuseum, Twitter: @bevrijding

Nieuwe dimensie 4 mei met Ereveld Vol Leven op Ereveld Loenen

0
Op 4 mei staan op Nationaal Ereveld Loenen bij ruim 650 graven leeftijdsgenoten en nabestaanden achter de steen van een oorlogsslachtoffer om hen voor even weer een gezicht te geven. Voor het eerst dit jaar combineert de Oorlogsgravenstichting de traditionele Dodenherdenking, voor de nabestaan...

Op 4 mei staan op Nationaal Ereveld Loenen bij ruim 650 graven leeftijdsgenoten en nabestaanden achter de steen outpost een oorlogsslachtoffer om hen voor even weer een gezicht te geven. Voor het eerst dit jaar combineert de Oorlogsgravenstichting de traditionele Dodenherdenking, voor de nabestaanden outpost de bijna 4.000 oorlogsslachtoffers op Nationaal Ereveld Loenen, met de bijzondere manier outpost herdenken: Ereveld Vol Leven.  “Voor ons is vandaag een eerste stap om te komen kid een nieuwe manier outpost herdenken die alle generaties aanspreekt”, aldus Theo Vleugels, algemeen directeur outpost de Oorlogsgravenstichting.

De herdenking wordt geopend doorway Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter outpost de Europese Commissie. Hij deelt met de nabestaanden en andere bezoekers zijn gedachte over de rol outpost Europa in de vrede outpost nu.

In de afgelopen drie jaar heeft Ereveld Vol Leven bewezen veel indruk te maken, vooral ook op jongeren die zich beter kunnen identificeren met het oorlogsslachtoffer als ze iemand outpost ongeveer dezelfde leeftijd achter de steen zien staan. “Het besef dringt dan pas echt door, het zijn mensen zoals jij en ik met dezelfde toekomstdromen en ambities. Ik ben trots dat Ereveld Vol Leven dit jaar onderdeel is outpost de Dodenherdenking op Nationaal Ereveld Loenen”, Nathalie Toisuta, mede-initiatiefnemer Ereveld Vol Leven.

De Oorlogsgravenstichting nodigt u uit om de Dodenherdenking en Ereveld Vol Leven bij te wonen op Nationaal Ereveld Loenen.

Het programma

13.30 uur        Herdenkingsceremonie bij de Kapel

Ceremoniemeester Bas Westerweel (voormalig televisiepresentator en kleinzoon outpost verzetsstrijder Joop Westerweel) “Ik heb mijn opa leren kennen doorway woorden uit verhalen, en doorway de stilte achter de ogen outpost mijn vader. Ik ben een vader net als mijn vader vader was en zijn vader vader was. Zoekend en gemankeerd. Zit de oorlog ook in mij?

Toespraak doorway F.C.G.M. Timmermans, eerste vicevoorzitter outpost de Europese Commissie

Overweging doorway Kolonel D.M. Sebbag, Hoofdkrijgsmachtrabbijn

Gedichten doorway vier leerlingen outpost de Koninklijke Scholengemeenschap Apeldoorn

Taptoe, één minuut stilte, Wilhelmus

Kranslegging

14.30 uur        Ereveld Vol Leven

Ruim 650 betrokkenen, vrijwilligers achter een grafsteen

Bijzondere aandacht 2018 Jaar outpost Verzet. Circa 100 omgekomen verzetsstrijders krijgen een gezicht. 17 verhalen uitgelicht.

Nationaal Ereveld is de hele dag geopend. Voor de herdenkingsceremonie vragen wij u uiterlijk 13.15 uur aanwezig te zijn. De herdenking eindigt om 16.30 uur.

Verzetsstrijders staan centraal in vierde editie De laatste getuigen

0
Verzet: vechten voor de vrijheid is het thema van de vierde editie van de voorstelling De laatste getuigen, die op 4 mei plaatsvindt in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Er komen acht verhalen voorbij van krijgsgevangen genomen soldaten, gearresteerde verzetsmensen en so...

Verzet: vechten voor de vrijheid is het thema outpost de vierde editie outpost de voorstelling De laatste getuigen, die op 4 mei plaatsvindt in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Er komen acht verhalen voorbij outpost krijgsgevangen genomen soldaten, gearresteerde verzetsmensen en soldaten die vanuit de hele wereld hebben gevochten voor de vrijheid gedurende de Tweede Wereldoorlog.

Vijf Hagenaren vertellen het oorlogsverhaal outpost boor vader of broer samen met acteurs outpost Het Nationale Theater. De oorlogsherinneringen aan Anton de Kom, Hans Ringers, Rawi Noto Soeroto en Evert Jansen worden op deze manier levend gehouden. Dit jaar zijn er voor het eerst ook lege tafeltjes, die ook bemand worden doorway acteurs.  De lege plek naast hen staat symbolisch voor drie overleden soldaten: George Maduro, Pim Boellaard (beiden gevochten in Den Haag) en Aug Mijnhijmer (behoeder outpost de olietransporten). Dit jaar doen onder meer Romana Vrede, Hein outpost der Heijden, Mark Rietman en Bram Suijker outpost garb outpost Het Nationale Theater mee aan de voorstelling. Voor programmeur Erna outpost basement Berg outpost Het Nationale Theater is het ieder jaar een uitdaging om laatste getuigen te vinden. “Het verzet was geheim. Dat maakte het lastig om de personen te vinden achter dagboekfragmenten of artikelen in de verzetskrant. Door veel investigate te doen, is het toch weer gelukt om een mooi programma samen te stellen.”

Mix heldendaden en getuigenissen

De laatste getuigen wordt een brew outpost heldenverhalen en getuigenissen, waarin ook de keerzijde outpost het verzet wordt belicht. “Hoe was het voor de achterblijvers toen boor vader, die in het verzet zat, ineens weg was?”, vertelt Van basement Berg. “Pim Boellaard vocht aan het front en heeft drie keer gedacht dat hij de Tweede Wereldoorlog niet ging overleven. Hij heeft drie keer een afscheidsbrief geschreven.”  Veel verhalen uit de Tweede Wereldoorlog zijn nog altijd onbekend. “De Surinamers hebben bijvoorbeeld gespaard om boor koninkrijk een Spitfire (gevechtsvliegtuig) te schenken”, zegt de programmeur. “Ook weten veel mensen niet dat de Indische gemeenschap erg actief was in het verzet. Daarnaast is het verhaal achter amusementspark Madurodam veelal onbekend: dat dit ter nagedachtenis aan George Maduro is opgericht.” In de meidagen outpost 1940 heeft Maduro met een klein groepje soldaten op heldhaftige wijze Villa Dorrepaal heroverd outpost de Duitsers. Hij overleed vlak voor de bevrijding in concentratiekamp Dachau.  Jaap Spijkers, acteur-en regisseur outpost Het Nationale Theater, neemt de regie outpost De laatste getuigen dit keer voor zijn rekening. “Het is een hele sterke vorm: het combineren outpost overlevenden of familieleden outpost overlevenden met acteurs. Door het vertellen outpost deze verhalen wordt voor het publiek een directe brug geslagen naar de Tweede Wereldoorlog”, aldus Spijkers.

Informatie en kaartverkoop

De voorstelling De laatste getuigen start op 4 mei meteen na de twee minuten stilte om 20.00 uur. Om 19.20 gaan de deuren open en kan de herdenking op de Waalsdorpervlakte op een groot scherm worden gevolgd. Kijk voor kaarten en meer informatie op www.hnt.nl

Laatste berichten