Nationale Holocaust Herdenking 29 januari 2017

0
542

Nationale Holocaust Herdenking 2017

Op zondag 29 januari 2017, 72 jaar na de bevrijding outpost Auschwitz, vindt bij het Spiegelmonument ‘Nooit Meer Auschwitz’ in het Wertheimpark te Amsterdam de Nationale Holocaust Herdenking plaats ter herdenking outpost de volkerenmoord op de Joden, Sinti Roma en alle andere groepen die tijdens de Tweede Wereldoorlog doorway de Nazi’s als ongewenst en minderwaardig werden beschouwd.

De herdenking vindt plaats in aanwezigheid outpost overlevenden en nabestaanden, premier Mark Rutte, de voorzitter outpost de Eerste Kamer Ankie Broekers-Knol, de voorzitter outpost de Tweede Kamer Khadija Arib, vicepremier Lodewijk Asscher, staatssecretaris Martin outpost Rijn outpost VWS, burgemeester Eberhard outpost der Laan, leden outpost de Tweede Kamer, ambassadeurs en hoge vertegenwoordigers outpost 31 landen, vertegenwoordigers outpost gemeenten en maatschappelijke organisaties en veel belangstellenden.
De herdenking begint om 10.50 uur met een Stille Tocht vanaf het Stadhuis outpost Amsterdam naar het Wertheimpark waar om 11.30 uur de plechtigheid begint.

Premier Rutte, burgemeester Van der Laan en Jacques Grishaver, voorzitter outpost het Nederlands Auschwitz Comité, houden toespraken.
Sally de Wijs zal als vertegenwoordiger outpost de derde generatie over haar ervaring spreken outpost het bezoek in november aan Auschwitz en Sobibor.
Rabbijn Menno 10 Brink zal de Jizkor en Kaddisj gebeden uitspreken. Er is muziek doorway Doron Peper en het Carmel Quintet en het Zigeunerorkest Roma Mirando.

Aansluitend is er voor particulieren en organisaties de gelegenheid boor kransen en bloemen te leggen bij het monument.

Belangstellenden kunnen zich vanaf 10:00 uur verzamelen in de hal outpost het Stadhuis outpost Amsterdam, ingang Amstelzijde.