Nationaal Archief

De geschiedenis van het Nationaal Archief begint in 1802. Als ‘nationaal
geheugen’ beheert het Nationaal Archief de archieven van de landelijke
overheid, maar ook van maatschappelijke organisaties en individuele
personen die van nationaal belang zijn (geweest). Daarnaast beschikt het
Nationaal Archief over een grote collectie foto’s en historische
kaarten. Sinds 2009 is ook de collectie van Spaarnestad Photo bij het
Nationaal Archief ondergebracht.

Het beheer van de nationale archiefcollectie is de bekendste taak van
het Nationaal Archief. Daarnaast is het Nationaal Archief een
(intern-)nationaal kenniscentrum voor archivistiek en zijn de wettelijke
taken van de algemene rijksarchivaris en de Rijksarchiefdienst er
ondergebracht.

Het Nationaal Archief biedt enerzijds als bewaarplaats van
overheidsinformatie de gelegenheid aan die overheid om zich te
verantwoorden, anderzijds geeft het iedereen de mogelijkheid om aan de
gewenste informatie te komen, met welk oogmerk dan ook: bewijs,
rechtvaardiging, belangstelling, studie, hobby, bewondering of
nieuwsgierigheid.

Eén van de belangrijkste verworvenheden van het openbare archiefwezen is
dat de archieven door iedereen vrij kunnen worden ingezien, tenzij er
bij de overbrenging van de archieven beperkingen aan de openbaarheid
zijn gesteld. Volgens de Archiefwet kan dat slechts in een beperkt
aantal gevallen. Het overgrote deel van de archieven is dan ook volledig
openbaar en voor iedereen toegankelijk.

Missie

Onze missie luidt:

“Wij dienen ieders recht op informatie en geven inzicht in het verleden van ons land.”

Nationaal Archief