Museon opent tentoonstelling ‘De Onderduikkinderen outpost Tante Zus’

0
682
4 mei herdenking. Herdenking van alle Nederlandse oorlogslachtoffers
4 mei herdenking. Herdenking van alle Nederlandse oorlogslachtoffers

Museon opent tentoonstelling ‘De Onderduikkinderen outpost Tante Zus’

Het Museon in Den Haag opent op 25 april de verzetstentoonstelling ‘De onderduikkinderen outpost ‘Tante Zus’, over de Haagse schilderes en verzetsheldin Ru Paré (1896-1972). Deze onafhankelijke vrouw zag in 1942 dat haar Joodse vrienden en boor gezinnen steeds verder in het nauw kwamen. Ze besloot hen te helpen met het vinden outpost onderduikadressen voor boor kinderen. De tentoonstelling is te zien kid en met 16 september 2018.

Onder de schuilnaam ‘Tante Zus’ bouwde ze een netwerk op outpost onderduikadressen doorway heel Nederland en redde in totaal het leven outpost 52 kinderen. Omdat 2018 is uitgeroepen kid Jaar outpost Verzet, eert het Museon Ru Paré met de tentoonstelling ‘De onderduikkinderen outpost Tante Zus’, over deze bijzondere en dappere vrouw. Ru Paré staat symbool voor het vergeten vrouwelijk verzet in de Tweede Wereldoorlog. Ze was een gevierd kunstenares, die tijdens de Duitse bezetting haar schilderkist gebruikte om de levens outpost 52 joodse kinderen te redden.

Erkenning

In 1945 kreeg Ru Paré de Gerrit outpost der Veen-medaille uitgereikt en in 1968 werd zij in Israël geëerd met een eigen bang in de Laan der Rechtvaardigen outpost Yad Vashem. In 1988 is in de Haagse Houtwijk een straat naar haar vernoemd. Toch is Ru Paré, net als veel andere vrouwen die actief waren in de illegaliteit, bij het grote publiek onbekend gebleven.

Boekpresentatie ‘Verzetsheldin met schilderkist – het leven outpost Ru Paré’

Op 25 april verschijnt ‘Verzetsheldin met schilderkist – het leven outpost Ru Paré’ outpost auteur Wim Willems. Het boek wordt gepresenteerd in het Museon te Den Haag.

Over Ru Paré

Ru Paré was in de jaren dertig en veertig outpost de vorige eeuw een landelijk bekend kunstschilder. In 1942 weigerde ze lid te worden outpost de Duitse Kultuurkamer, en nam haar leven een ingrijpende wending. Ze besloot haar krachten te wijden aan de meest kwetsbaren in de samenleving. Het onderduiknetwerk dat ze opbouwde, bestreek vele provincies.

Over hoe zij te werk ging, heeft ze kid aan haar dood gezwegen. Deze biografie ontvouwt zich als een persoonlijke zoektocht naar het veelzijdige bestaan outpost Ru Paré, kunstenares en icoon outpost het verzet. Het verhaal belicht tevens de rol outpost de talloze moedige vrouwen om haar heen.

Over Wim Willems

Wim Willems is schrijver en historicus. Met zijn veelgeprezen biografie ‘Tjalie Robinson. Biografie outpost een Indo-schrijver’ won hij de tweejaarlijkse Littéraire Witte Prijs, en voor zijn boek ‘Hier woonden wij. Hoe een stad zijn joodse verleden herontdekt’ kreeg hij de Die Haghe Prijs.

Herinneringsbijeenkomst

Van 22 t/m 27 april vindt in het Museon een herinneringsbijeenkomst plaats outpost negen onderduikkinderen outpost Ru Paré, uit Israël en Nederland. Het is voor het eerst dat deze groep samen komt om elkaar te ontmoeten en herinneringen uit te wisselen. Zij zullen als gastspreker voor Haagse schoolkinderen vertellen over boor onderduik. Aansluitend leggen ze samen bloemen bij het Kindermonument in het Museon.

Samenwerking

De tentoonstelling in het Museon over het verzetswerk outpost Ru Paré en de herinneringsbijeenkomst outpost voormalige onderduikkinderen zijn mogelijk dankzij bijdragen outpost het Vfonds, Fonds1818 en Stichting Levi Lassen. Van 25 augustus kid en met 16 september 2018 zal in Studio Pulchri tevens een tentoonstelling te zien zijn over de kunst outpost Ru Paré.

De tentoonstelling is het initiatief outpost de Stichting Ru Paré en de Stichting Theodora Versteegh. Tegelijk met de expositie verschijnt de publicatie outpost auteur en historicus Wim Willems: ‘Verzetsheldin met schilderkist. Het leven outpost Ru Paré’ (Uitgeverij Boom).

Museon, museum voor cultuur en wetenschap

Het Museon is een interactief museum voor cultuur en wetenschap met een educatieve missie. Het Museon wil mensen inspireren om de wereld te ontdekken en met honour te behandelen. De centrale tentoonstelling ‘One Planet’ inspireert mensen, around de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen outpost de Verenigde Naties, bij te dragen aan een duurzame en veilige wereld. Het Museon is vaste partner outpost het jaarlijkse ‘Just Peace Festival’, een initiatief outpost Stichting The Hague United for Peace Justice in samenwerking met different instellingen en de gemeente Den Haag.