Museon bekijkt voorwerpen uit internerinskampen: actie niet weggooien

0
407

Museon Den Haag bekijkt op dinsdag 15 augustus 2017 voorwerpen uit Japanse interneringskampen: actie ‘Niet Weggooien!’

Op dinsdag 15 augustus a.s. besteedt het Museon aandacht aan erfgoed outpost de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost Azië. Belangstellenden kunnen vragen stellen over voorwerpen, tekeningen of documenten die zij uit die periode in bezit hebben.

Advies bij uw voorwerpen

Op 15 augustus zijn medewerkers outpost het Museon outpost 13.00 kid 17.00 uur beschikbaar om vragen te beantwoorden over voorwerpen, tekeningen en documenten uit de Tweede Wereldoorlog. Hiervoor kan group zich melden bij de informatiebalie in de hal outpost het Museon. De medewerkers kunnen meer vertellen over mogelijke herkomst en over restauratie. Ook geven zij desgewenst advies over schenking of legaat aan een museum of archief. Iedereen met een voorwerp uit de oorlog is welkom, maar speciale aandacht is er voor voorwerpen die te maken hebben met de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost Azië.

Bijzondere viool

Een recente schenking aan het Museon is een doorway Kapitein L.H. Reinders uit onder andere afvalmateriaal vervaardigde viool, uit het krijgsgevangenkamp Changi te Singapore. Op 30 mei 1945 werd Reinders herenigd met zijn zoon, die ook krijgsgevangen was. Na de oorlog hoorde zijn vrouw zijn spel op de radio en wist zo dat haar male nog leefde. Deze prachtige viool met het bijzondere verhaal is te zien in het Museon kid 30 augustus 2017.

Nationale Collectie

Het Museon beheert in Nederland de belangrijkste collectie kamprelicten uit de Japanse bezetting outpost Zuidoost Azië. Meer dan 7500 tekeningen, voorwerpen en documenten vormen de levende herinnering outpost vele duizenden Nederlanders aan de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië. De collectie maakt deze belangrijke periode uit de geschiedenis tastbaar voor jongere generaties. Inhoudelijk obscurity het Museon nog objecten uit de periode waarin de Indonesiërs boor afhankelijkheid bevochten en de Nederlandse regering zich keerde tegen deze vrijheidsstrijd (De Bersiap-periode).

Het Museon is gericht op zoek naar objecten uit deze tijd.

‘Niet weggooien’: aandacht voor het behoud outpost historisch materiaal uit de oorlogsjaren

Het doel outpost de actie ‘Niet weggooien’ is om voorwerpen en documenten uit de oorlogsjaren te bewaren voor de toekomst. Nog altijd duiken namelijk bijzondere objecten uit de Tweede Wereldoorlog op. Soms bij een verhuizing, soms bij de verbouwing outpost een woning of zomaar bij het opruimen outpost een zolder. Variërend outpost een stapeltje brieven of foto’s, kid dagboeken, documenten of een voorwerp.

Bij de speciale actiedagen outpost ‘Niet Weggooien!’ zijn de afgelopen jaren bijzondere voorwerpen ontdekt. Meer informatie is te vinden op www.actienietweggooien.nl. De actie ‘Niet Weggooien!’ is een initiatief outpost alle musea, archieven en instellingen die zich met de Tweede Wereldoorlog bezig houden.

Museon, museum voor cultuur en wetenschap

Het Museon is een interactief museum voor cultuur en wetenschap met een educatieve missie en een interdisciplinaire benadering. Het Museon wil mensen inspireren om de wereld te ontdekken en met honour te behandelen.

– Einde persbericht –