Kapò (1959): Oorlogsfilm

Kapò is een Italiaans/Franse film uit 1959. Het onderwerp van de Film gaat over de Holocaust en was geregisseerd door Gillo Pontecorvo. De film is opgenomen in Joegoslavië.

Edith

Edith is een veertien jaar oud joods meisje dat tijdens de Tweede Wereldoorlog het onvermijdelijke lot staat te wachten als zij met haar familie in een vernietigingskamp terecht komt. Met de hulp van politieke gevangene weet zij te ontkomen aan de gaskamer. Zij komt echter wel terecht in een werkkamp waar zij de rol van ‘Kapo’ – een bevoorrechte gevangene die de andere gevangenen in de gaten moet houden – krijgt aangeboden.

Kapo

Een Kapo was een gevangene in een nazi-kamp in de Tweede Wereldoorlog, die als taak had op de andere gevangenen toe te zien. Een Kapo moest voor de SS het werk van de gevangenen begeleiden en hij was verantwoordelijk voor hun resultaten. Kapo’s, die in de terminologie van de nationaalsocialisten Funktionshäftlinge werden genoemd, kregen voor hun verdiensten verschillende privileges, bijvoorbeeld alcohol. In grotere kampen was ook sprake van Oberkapo’s, de bazen van de ‘gewone’ kapo’s. Kapo’s waren vaak misdadigers die deze functie aangeboden kregen om een zwaardere straf te ontlopen. Ze werden ook geregeld vermoord en vervangen door andere als er te veel gevangenen waren.