Joseph Johann Kotälla UnterSchutzhaftlagerführer (1908 – 1979)

Joseph Johann Kotälla (Bismarckhütte, 14 juli 1908 – Breda, 31 juli 1979) was tijdens de Tweede Wereldoorlog hoofd van de administratie in Kamp Amersfoort. Van beroep was Kotälla vertegenwoordiger en hij was verscheidene keren opgenomen geweest voor psychische problemen. In september 1942 werd hij door Schutzhaftlagerführer II Karl Peter Berg aangesteld in Amersfoort.

Ook na zijn aanstelling in Amersfoort werd Kotälla psychiatrisch behandeld. Vanaf december 1942 tot ca. april 1943, werd hij verpleegd op de psychiatrische afdeling van een Duits militair ziekenhuis in Den Haag. Kotälla was UnterSchutzhaftlagerführer in welke functie hij Berg verving als commandant bij diens afwezigheid.

Kotälla werd gekwalificeerd als één van de beruchtste kampbeulen van Amersfoort en had als bijnaam de Beul van Amersfoort. Hij had het voornamelijk voorzien op Joden en priesters. Kotälla maakte diverse keren deel uit van een vuurpeloton.

In 1949 werd Kotälla ter dood veroordeeld, welke straf in 1951 in levenslange gevangenisstraf werd omgezet. Hij werd in Breda opgesloten, tezamen met Willy Lages, Ferdinand aus der Fünten en Franz Fischer (zie ook: de Vier van Breda). Kotälla stierf in de Bredase gevangenis in 1979.