Holocaustnamenmonument Nederland

0
1016

De afgelopen dagen zijn er berichten in de pers verschenen over welke namen op het Holocaust Namenmonument zullen komen – en welke namen niet. Het Nederlands Auschwitz Comité begrijpt dat er op verschillende manieren naar de keuze van slachtoffergroepen kan worden gekeken en hecht eraan duidelijkheid te scheppen over de keuze die zij heeft gemaakt. Joden, Sinti en Roma vormden een speciale categorie van slachtoffers, omdat alleen zij werden vervolgd op raciale gronden met het nadrukkelijke doel deze groepen uit te roeien.

De namen die op het Holocaust Namenmonument zullen worden vermeld zijn van Joden die vanuit Nederland zijn vervolgd en gedeporteerd, alsmede gedeporteerde Nederlandse Joden woonachtig in andere landen, die in naziconcentratie- en vernietigingskampen zijn vermoord, alsook zij die zijn omgekomen door honger of uitputting tijdens transporten en dodenmarsen en waar geen graf van bekend is. Zij werden vermoord om wie ze waren. Niet om wat ze geloofden, niet om een levensstijl die ze aanhingen, maar puur om de ouders uit wie ze geboren waren. Ook al hadden ze religie totaal afgezworen, waren ze volledig geassimileerd en geïntegreerd: ze konden niet ontsnappen aan deze vervolging. Hetzelfde lot trof de Sinti en Roma; hun namen worden eveneens op het monument vermeld.

Het initiatief van het Nederlands Auschwitz Comité tot het oprichten van het Holocaust Namenmonument is van meet af aan voor deze specifieke groepen slachtoffers bedoeld geweest. Zo hebben wij dit ook altijd in al onze pers- en andere uitingen gecommuniceerd. Wij zijn ons er natuurlijk van bewust dat door de nazi’s ook verschrikkelijke misdaden zijn gepleegd tegen – om enkele groepen te noemen zonder aanspraak te maken op volledigheid – verzetsmensen, personeel van de koopvaardij, Jehova’s Getuigen, dwangarbeiders en homoseksuelen, maar zij vallen niet onder de definitie ‘Holocaust-slachtoffers’. Mocht op enig moment ook voor deze groepen slachtoffers van het nazi-regime een monument worden opgericht, dan ondersteunt het Nederlands Auschwitz Comité dat van harte.