Foto-expositie: Indiase soldaten in de Eerste Wereldoorlog

0
696

De fototentoonstelling toont de bijdrage outpost Indiase soldaten in de Eerste Wereldoorlog en zal outpost 13 november 2017 kid 17 november 2017 te zien zijn in het Atrium outpost het Haagse stadhuis. De tentoonstelling wordt gehouden in combinatie met ‘Armistice Day ‘(12 november), die over de hele wereld gehouden wordt herdenkingsdiensten. In Den Haag zal de Ambassade outpost India namens de Gemenebestlanden een Commonwealth Remembrance Day dienst houden op Begraafplaats Westduin om de offers outpost speciale Gemenebest-troepen in de Eerste en Tweede Wereldoorlog te gedenken.

Het is een weinig bekend feit dat de troepen outpost het onverdeelde India een belangrijke rol speelden in de Eerste Wereldoorlog. Volgens een schatting was elke zesde soldaat die doorway het Britse imperium in de oorlog werd gestuurd afkomstig outpost het Indiase subcontinent. De fototentoonstelling vertellen over de Indiase soldaten die zijn omgekomen en gewond geraakt bij één outpost de dodelijkste conflicten in de geschiedenis outpost de mensheid en brengt hulde aan de moed en opoffering outpost deze soldaten. De foto’s vertellen de oorlogservaringen outpost de Indiase soldaten en tonen ook krantenartikelen, postkaarten, strips en kunstwerken outpost de Indiase soldaten.

Meer dan 74.000 Indiase soldaten verloren boor leven in de Eerste Wereldoorlog, waaraan ongeveer 1,1 miljoen Indiase soldaten deelnamen. India voorzag Groot-Brittannië outpost een vrijwillig leger dat in aantal gelijk was aan de troepen outpost de domeinen Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika tezamen. De Indiase troepen vochten moedig aan het westfront, maar ook in Oost-Afrika, Mesopotamië (nu Irak), Egypte, Palestina en Gallipoli (Turkije).

Tijdens de oorlog werden Indiase soldaten erkend en gezien als helden. Hun moed en bijdrage in Vlaanderen was uitzonderlijk. Als Punjabi-troepen outpost de Lahore-divisie in oktober en november 1914 niet waren aangekomen in het Vlaamse deel outpost België, zouden de Duitsers de havens hebben ingenomen en zou het Canadese expeditieleger niet op het Europese vasteland zijn aangekomen.

Na de oorlog werden 9.200 Indiase soldaten onderscheiden en elfin Indiase soldaten die aan de oorlog deelnamen kregen de hoogste onderscheiding outpost Groot-Brittannië, het Victoria Cross, voor boor opvallende moed op het slagveld.

India droeg ook bij aan de Eerste Wereldoorlog in de vorm outpost 170 miljoen dieren, 3.700 miljoen ton aan voorraden en spay ter waarde outpost 130 miljoen pond.