Ernst Volckheim: Duitse Tank Pionier

Ernst Volckheim, Duits officier, pionier in gepantserde oorlogsvoering, invloedrijk in ontwikkeling Blitzkrieg, onderwees tactieken, diende tijdens twee wereldoorlogen.
Ernst Volckheim, Duits officier, pionier in gepantserde oorlogsvoering, invloedrijk in ontwikkeling Blitzkrieg, onderwees tactieken, diende tijdens twee wereldoorlogen.

Ernst Volckheim, geboren op 11 april 1898, meldde zich in 1915 als vrijwilliger bij het Pruisische leger. In een tijd waarin de oorlog steeds mechanischer werd, kreeg Volckheim in 1916 de rang van luitenant toegewezen. Zijn militaire loopbaan begon in de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog, waar hij in 1917 het bevel voerde over een machinegeweercompagnie aan het Westfront. Zijn deelname aan de Eerste Slag bij Villers-Bretonneux in april 1918, een belangrijk keerpunt in de tankoorlogvoering, onderscheidde hem als een vooruitstrevende officier. Deze ervaring, gecombineerd met zijn verwondingen kort voor het einde van de oorlog, vormde de basis van zijn belangstelling voor gepantserde oorlogsvoering.

Ernst Volckheim was een tankpionier die ervaring opdeed met tanks tijdens de Eerste Wereldoorlog en invloed had op tankstrategieën. (Met rode pijl)
Ernst Volckheim was een tankpionier die ervaring opdeed met tanks tijdens de Eerste Wereldoorlog en invloed had op tankstrategieën. (Met rode pijl)

Overgang naar de Reichswehr en Theoretisch Werk

Na de oorlog werd Volckheim opgenomen in de Reichswehr, de Duitse nationale defensiemacht die na de oorlog werd opgericht. In 1923, nu als luitenant overgeplaatst naar de inspectie van transporttroepen, begon hij zijn theoretische werk over het gebruik van gepantserde voertuigen in de strijd. Dit werk vormde de grondslag voor zijn latere publicaties en doceerwerkzaamheden over gemotoriseerde oorlogsvoering. Zijn aanstelling in 1925 aan de officiersschool in Dresden markeerde het begin van zijn carrière als vooraanstaand docent in gepantserde tactieken, waarbij hij nadruk legde op de integratie van motorisatie binnen de gevechtseenheden.

Publicaties en invloed op militaire doctrines

Tussen 1923 en 1927 publiceerde Volckheim meerdere artikelen en boeken die zijn visies op de toekomst van gepantserde oorlogvoering uiteenzetten. Zijn werken, zoals gepubliceerd in het Militär Wochenblatt, trokken de aandacht van prominente militaire leiders en denkers, waaronder de gepensioneerde generaal Konstantin Altrock. Volckheim’s benadering van de gepantserde oorlogsvoering, met nadruk op mobiliteit, bepantsering en het gebruik van radioapparatuur in tanks, begon de basis te vormen voor wat later de Blitzkrieg-tactiek zou worden.

Invloed op en interactie met Heinz Guderian

De vroege inspiratiebron achter Blitzkrieg

Terwijl Heinz Guderian vaak bekend staat als de “Vader van de Blitzkrieg”, toont historisch onderzoek aan dat Ernst Volckheim een cruciale, zij het minder bekende, inspiratiebron was voor Guderian’s theorieën. De twee deelden een visie op mobiele oorlogsvoering, hoewel Volckheim nooit de publieke erkenning kreeg die Guderian genoot. Guderian’s bekende werk, “Achtung Panzer!”, gepubliceerd in de jaren 1930, was sterk beïnvloed door de vroege geschriften van Volckheim. Desondanks vermeldt Guderian Volckheim slechts sporadisch in zijn memoires, wat leidt tot speculatie over de ware omvang van Volckheim’s invloed op de ontwikkeling van Duitse pantserdoctrine.

Docentschap en de geheime tankopleiding

In de vroege jaren 1930 werd Volckheim benoemd tot tactiekinstructeur aan de geheime Duits-Sovjet tankopleidingsschool ‘Kama’ in Kazan. Dit programma was een samenwerking tussen de Reichswehr en het Rode Leger, bedoeld om de beperkingen opgelegd door het Verdrag van Versailles te omzeilen. Volckheim’s ervaringen daar, zowel in theorie als praktijk, versterkten zijn inzicht in tankstrategieën en zijn ideeën vormden de basis voor veel tactische ontwikkelingen in gepantserde oorlogsvoering binnen het Duitse leger.

Ontwikkeling van pantserdoctrine

In de late jaren 1930 werkte Volckheim aan de ontwikkeling van de leidende principes van de gepantserde gevechtsdoctrine voor de toen nog grotendeels geheime Duitse gepantserde strijdkrachten. Zijn werk in deze periode was instrumenteel bij het vormen van de tactieken die tijdens de Tweede Wereldoorlog door Duitsland zouden worden gebruikt. Zijn benadering van gecombineerde armen en gecoördineerde aanvallen vormde de ruggengraat van de Blitzkrieg-strategie, hoewel zijn bijdrage vaak overschaduwd werd door de meer zichtbare en politiek verbonden Guderian.

Rol en Ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog

Inzet bij de Panzertruppen

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog werd Ernst Volckheim aangesteld als staflid van de 1e Panzerdivisie van de Wehrmacht. Kort daarna nam hij het commando over van het 40ste Gepantserde Bataljon (Panzer-Abteilung z.b.V. 40) in Noorwegen in 1940. Zijn rol in deze vroege fase van de oorlog was cruciaal voor het testen en implementeren van de tactieken die hij in de jaren voor de oorlog had helpen ontwikkelen. Volckheim’s expertise in het leiden van pantseroperaties werd erkend en hij werd beschouwd als een waardevolle tactische leider op het veld.

Opdrachten bij de Generale Staf

In 1941 kreeg Volckheim de leiding over de tankschool in Wünsdorf nabij Berlijn, waar hij verantwoordelijk was voor de training van toekomstige pantsercommandanten. Tijdens zijn periode bij de tankschool en later bij de Generale Staf, werkte hij aan de planning en uitvoering van geheime tankoperaties. Zijn diepgaande kennis van pantserstrategieën en -tactieken maakte hem een sleutelfiguur in het ontwerpen van operaties die de mobiliteit en slagkracht van gepantserde eenheden benutten.

Invloed op Pantserstrategieën en -operaties

Door zijn voortdurende bijdrage aan de ontwikkeling van pantserdoctrine en zijn actieve rol in hun toepassing tijdens de oorlog, blijft Volckheim een figuur van groot belang, hoewel zijn naam niet zo bekend is als die van sommige van zijn tijdgenoten. Zijn werk had een blijvende impact op de manier waarop pantseroperaties werden uitgevoerd, niet alleen tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar ook in de manier waarop latere generaties militaire tactieken benaderden.

Nalatenschap en Beoordeling van Volckheim’s Bijdragen

Erkenning van Volckheim’s Werk

Hoewel Ernst Volckheim tijdens zijn leven wellicht niet de publieke erkenning kreeg die sommige van zijn tijdgenoten wel ten deel viel, hebben recente historische evaluaties zijn cruciale rol in de ontwikkeling van gepantserde oorlogsvoering benadrukt. Zijn theoretische en praktische bijdragen aan pantserstrategieën zijn van onschatbare waarde gebleken voor de militaire geschiedenis en de evolutie van moderne oorlogsvoering. Zijn invloed strekt zich uit tot in de hedendaagse militaire doctrines die nog steeds gebruik maken van veel principes die hij hielp ontwikkelen.

Slotoverwegingen

Ernst Volckheim’s toewijding aan de vooruitgang van gepantserde oorlogsvoering en zijn vermogen om theoretische concepten effectief toe te passen in real-world scenario’s, maakt hem een sleutelfiguur in de militaire studies. Zijn werken en de uitvoering van zijn ideeën vormen een blijvende erfenis die bijdraagt aan zowel historisch begrip als toekomstige militaire innovaties.

Bronnen

  1. Corum, James S. “The Roots of Blitzkrieg: Hans von Seeckt and German Military Reform.” Modern War Studies. University Press of Kansas, 1992.
  2. Guderian, Heinz. “Achtung Panzer!” Cassell & Co., 1937.
  3. Militär Wochenblatt. Verschillende uitgaven met bijdragen van Ernst Volckheim over gepantserde oorlogsvoering.
  4. “Ernst Volckheim: The Unrecognized Father of the Panzerwaffe,” in Military History Monthly, 2018.
  5. Archief van de National Archives of Norway, foto’s en documenten betreffende de inzet van Volckheim in Noorwegen tijdens de Tweede Wereldoorlog.
  6. Bronnen Mei1940
  7. Afbeelding: Unknown / NTB (Norwegian News Agency), CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons