Dietschland ontwaakt! NSB Marslied

Dietschland ontwaakt! NSB Marslied. In dit lied wordt verwezen naar “Heel-Nederland” voor een hereniging van de Nederlanden op cultuur-historische gronden; Staats Nederland, België, Luxemburg en de Franse Nederlanden.

De term Diets stamt af van het woord ‘Þeudisk’ (volk) en betekent in de Germaanse talen van het volk of volks.
Rond de 16e eeuw werd ze geschreven als Duytsch, en gebruikt om de middelnederlandse talen aan te geven. Het bekendste voorbeeld hiervan is in het Wilhelmus vastgelegd: Wilhelmus van Nassouwe ben ick, van Duytschen bloet.

In het interbellum kwamen Groot en Heel-Neerlandistische gedachten op. Het ideaal om tot eenheid in de Lage Landen te komen werd in Nederland onder meer verwoord door de historicus Pieter Geyl en in Vlaanderen door nationaal-solidarist Joris van Severen; zij pleitten voor het herenigen van de Nederlandstalige (Dietse) gebieden van Europa. In de jaren 30 van de twintigste eeuw waren het voornamelijk fascistische en nationaalsocialistische partijen in België en Nederland (zoals VNV, NSB en Zwart Front) die deze ideeën uitdroegen. Tijdens de Duitse bezetting collaboreerden deze partijen met de bezetters, in de hoop dat de Duitsers een ‘Dietsland’ onder Duitse voogdij zouden toestaan. Maar daar kwam niets van; de nazi’s hadden andere prioriteiten, en Hitler verbood persoonlijk alle propaganda die neigde naar eenheidsidealen in de Nederlanden. Ook de Nationaal-Solidaristen, verenigd in het Verdinaso kwamen niet ver en hun leider – Joris Van Severen – werd bij aanvang van de Tweede Wereldoorlog vermoord door Franse soldaten in Abbeville.

Na de bevrijding wist men niet wat men aanmoest met een eenheidsstreven in de Nederlanden, o.a. wegens collaborateurs die haar aanhingen. Op economisch vlak is daarentegen wel naar eenheid gezocht, zie de Benelux. De term ‘Dietsland’, alsmede Heel-Nederland en Groot-Nederland ziet men nog wel opduiken in uiterst conservatieve en nationalistische kringen.