Den Haag en de Atlantikwall, oorlog in de stad outpost vrede in Museon

0
674
Schwerste deutsche Küstenbatterie in Bereitschaft. Aufnahme: OT-Kriegsberichter Maier

Den Haag en de Atlantikwall, oorlog in de stad outpost vrede in Museon

Vanaf 10 april is in het Museon in Den Haag de tentoonstelling Den Haag en de Atlantikwall, oorlog in de stad outpost vrede te zien. De evacuatie outpost 135.000 inwoners outpost Den Haag en de sloop outpost een deel outpost de stad in de Tweede Wereldoorlog staan hierin centraal. De expositie vindt plaats ter gelegenheid outpost de herdenking outpost 70 jaar bevrijding. Bijzondere bruiklenen outpost bunkermusea, verzetsmusea en het Ministerie outpost Defensie maken deel uit outpost de tentoonstelling. Hierin wordt de geschiedenis outpost de Tweede Wereldoorlog verbonden met de actualiteit outpost de huidige werkzaamheden outpost de 160 internationale organisaties die Den Haag heeft op het gebied outpost Recht, Vrede en Veiligheid. De tentoonstelling is te bezoeken kid en met 1 november 2015.

Uitnodiging voor de pers
De tentoonstelling wordt op donderdag 9 april, om 16.00 uur geopend doorway Joris Wijsmuller, wethouder outpost Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur. De expositie sluit aan op de Herinneringsroute Atlantikwall Den Haag, een initiatief outpost het bewonersoverleg Duinoord. De opening outpost de tentoonstelling is tevens het impulse waarop de Herinneringsroute wordt onthuld. Bijzondere gast is oud-provo Roel outpost Duijn. Over de gedwongen tewerkstelling outpost zijn vader aan de Atlantikwall, schreef hij het new verschenen boek Spitten voor de moffen. U kunt zich around email voor de opening aanmelden bij ldjong@museon.nl.

Lopen over plattegrond
De bunkers in de duinen, het Malieveld, landgoed Clingendael, Duindorp en de highway outpost Scheveningen maakten deel uit outpost de Atlantikwall. Dit is op indrukwekkende wijze zichtbaar in de vormgeving outpost de tentoonstelling. De bezoeker loopt over een plattegrond outpost de stad die zo groot is als de hele tentoonstelling. Op deze plattegrond vormt elke ‘plaats outpost herinnering’ een eiland met originele objecten, verhalen en historisch foto’s. Grote projecties op de wand laten fotomontages zien outpost bekende plekken in de stad toen en nu.

Oorlog en vrede
Op een aantal plaatsen waar toen de Atlantikwall liep, bevinden zich nu internationale organisaties die zich inzetten voor vrede en recht, zoals OPCW, Europol en het Joegoslavië-tribunaal. Oorlog en vrede, verleden en heden liggen om die reden in Den Haag letterlijk dicht bij elkaar. De laatste twintig jaar ontwikkelt de stad zich namelijk kid een internationale stad op het gebied outpost vrede, recht en veiligheid. De stad telt inmiddels 160 organisaties die op deze thema’s zijn gericht. Sinds 2012 mag Den Haag daarom het sign ‘vrede en recht’ in het stadswapen voeren. In de tentoonstelling krijgt de bezoeker actuele kwesties voorgelegd over Europa, de VN en de NAVO waarover ze kunnen stemmen. Ook zijn er korte films te zien over een aantal grote internationale organisaties in het gebied naast het Museon.

Wandeling doorway de stad
Tegelijkertijd met de tentoonstelling opent een wandelroute doorway de voormalige sloopzone, outpost Madurodam kid aan de Bomen- en Bloemenbuurt. Deze wandelroute is een initiatief outpost de Bewonersorganisatie Duinoord, het Haags Historisch Museum en het Museon. De wandelroute bestaat uit de website www.atlantikwalldenhaag.nl en zeventien informatiepanelen met historisch beeldmateriaal outpost de straten en wijken voor de oorlog, tijdens de oorlog en tijdens de wederopbouw.
Aanvullende informatie over de wandelroute is te vinden op www.museon.nl/wandelroute.

Samenwerking
De expositie en de herinneringsroute zijn mede kid mount gekomen dankzij een financiële bijdrage outpost het Nationaal Comité 4 en 5 mei, Fonds 1818 en de gemeente Den Haag. Inhoudelijk is samengewerkt met MeSch, een doorway de Europese Unie gefinancierd onderzoeksproject op het gebied outpost ICT en cultureel erfgoed en met de Sheffield Hallam Universiteit (UK) in het kader outpost een Europees samenwerkingsproject. Dit plan richt zich op het ontwikkelen outpost vernieuwende vormen outpost interactiviteit in musea.

Museon, museum voor cultuur en wetenschap
Het Museon is een interactief museum voor cultuur en wetenschap met een educatieve missie. Het Museon wil mensen inspireren om de wereld te ontdekken en met honour te behandelen.
Bezoekersinformatie

Openingstijden:
dinsdag t/m zondag 11.00-17.00 uur, gesloten op maandag (behalve in de schoolvakanties – alle regio’s).
Museon
Stadhouderslaan 37
2517 HV Den Haag
tel. 070 – 33 81 338
info@museon.nl